TDK 2017. tavaszi félév

2017. április 19-én (szerdán) délután tartjuk a XLV. Tudományos Diákköri Konferenciát

A konferenciára előzetesen nevezni kell a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK rendszerben (tdk.nik.uni-obuda.hu), majd véglegesítés után a rendszer által generált jelentkezési lapo(ka)t és kivonatot alá kell íratni a konzulenssel. Az így összeállított anyagot 2017. március 29. (szerda) délig (12:00 óra) kell leadni a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnökénél (Neumann János Informatikai Kar esetében: Vámossy Zoltán, 3.13. szoba, vamossy.zoltanatnik.uni-obuda.hu).

A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait: http://otdt.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf. A dolgozatot – az egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – április 13. (szerda) délig (12:00 óra) a kari TDK rendszerben is rögzíteni kell: tdk.nik.uni-obuda.hu

A XLV. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2017. április 26-án (szerdán) 17:30-kor lesz Józsefvárosban (Tavaszmező u. 15).

A TDK-t az NTP-HHTD-16 pályázat támogatja.

  

Időpontok

március 29. 12:00 óra

A kari elektronikus TDK rendszerben (https://tdk.nik.uni-obuda.hu/) elkészített, onnan kinyomtatott, a konzulens által aláírt jelentkezési lap(ok) és a TDK dolgozat szintén az elektronikus rendszerből nyomtatott egyoldalas kivonatának leadása a kari TDT elnöknek.

március 30.

A kari TDT elnök eljuttatja a tartalmi kivonatokat és a jelentkezési lapokat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

március 31.

A kari TDT elnök összeállítja a kari szekciók programját (az előadások 15 percesek, melyet 5 perces vita követhet) a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait és a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket eljuttat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

április 13. 12.00 óra

A TDK dolgozatokat az egyetemi plágium ellenőrző és a kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.

április 18.

Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.

április 19.

Az Óbudai Egyetem XLV. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.

április 19.

A kari TDT elnök eljuttatja a kari szekciók eredményeit és a dolgozatok bírálatait az ÓE ETDT elnökének, az eredményhirdetés előkészítésére.

április 26. 17.30 óra

A XLV. Óbudai Egyetem TDK ünnepélyes eredményhirdetése Józsefvárosban (Tavaszmező u. 15.), majd fogadás.

április 30.

A kari TDT elnökök feltöltik és elküldik a jegyzőkönyveket az OTDT előírásai szerint.

Dátum

2017. április 19, szerda