TDK 2017. őszi félév

A XLVI. Tudományos Diákköri Konferenciát 2017. november 15-én (szerdán) tartjuk.

A konferenciára előzetesen nevezni kell a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK rendszerben (tdk.nik.uni-obuda.hu), majd véglegesítés után a rendszer által generált jelentkezési lapo(ka)t és kivonatot alá kell íratni a konzulenssel. Az így összeállított anyagot 2017. október 25. (szerda) délig (1200 óra) kell leadni a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnökénél (Neumann János Informatikai Kar esetében: Vámossy Zoltán, 3.13. szoba, vamossy.zoltanatnik.uni-obuda.hu).

A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos TDK konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait: XXXIV. OTDK központi felhívása (www.otdt.hu) A dolgozatot – az egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – november 9. (csütörtök) délig (1200 óra) a kari TDK rendszerben is rögzíteni kell: tdk.nik.uni-obuda.hu

A XLVI. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2017. november 21-én, kedden 17:00-kor lesz Óbudán (Bécsi út 96/b.).

A TDK-t az NTP-HHTDK-17 pályázat támogatja.

 

Időpontok

október 25. 12:00 óra

A kari elektronikus TDK rendszerben (https://tdk.nik.uni-obuda.hu/) elkészített, onnan kinyomtatott, a konzulens által aláírt jelentkezési lap(ok) és a TDK dolgozat szintén az elektronikus rendszerből nyomtatott egyoldalas kivonatának leadása a kari TDT elnöknek.

október 26.

A kari TDT elnök eljuttatja a tartalmi kivonatokat és a jelentkezési lapokat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

október 27.

A kari TDT elnök összeállítja a kari szekciók programját (az előadások 15 percesek, melyet 5 perces vita követhet) a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait és a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket eljuttat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

november 9. 12.00 óra

A TDK dolgozatokat az egyetemi plágium ellenőrző és a kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.

november 13.

Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.

november 15.

Az Óbudai Egyetem XLVI. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.

november 16.

A kari TDT elnök eljuttatja a kari szekciók eredményeit és a dolgozatok bírálatait az ÓE ETDT elnökének, az eredményhirdetés előkészítésére.

november 21. 17.00 óra

A XLVI. Óbudai Egyetem TDK ünnepélyes eredményhirdetése Óbudán.

november 30.

A kari TDT elnökök feltöltik és elküldik a jegyzőkönyveket az OTDT előírásai szerint.

Dátum

2017. november 15, szerda