TDK 2018. tavaszi félév

2018. április 18-án (szerdán) délután tartjuk a XLVII. Tudományos Diákköri Konferenciát.

A konferenciára előzetesen nevezni kell a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK jelentkezési rendszerben (tdk.nik.uni-obuda.hu), majd véglegesítés után a rendszer által generált jelentkezési lapo(ka)t és kivonatot alá kell íratni a konzulenssel. Az így összeállított anyagot 2018. március 22. (csütörtök) délig (12:00 óra) kell leadni a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnökénél (Neumann János Informatikai Kar esetében: Vámossy Zoltán, 3.13. szoba, vamossy.zoltanatnik.uni-obuda.hu).

A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait (http://otdk.hu/hu/palyamunkak-kovetelmenyei). A dolgozatot – az egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – április 12. (csütörtök) délig (12:00 óra) a kari TDK jelentkezési rendszerben is rögzíteni kell: tdk.nik.uni-obuda.hu

A XLVII. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2018. április 25-én, kedden 17:00-kor lesz Józsefvárosban.

A TDK-t az NTP-HHTD-17 pályázat támogatja.

Időpontok

március 22. 12:00 óra

A kari elektronikus TDK rendszerben (https://tdk.nik.uni-obuda.hu/) elkészített, onnan kinyomtatott, a konzulens által aláírt jelentkezési lap(ok) és a TDK dolgozat szintén az elektronikus rendszerből nyomtatott egyoldalas kivonatának leadása a kari TDT elnöknek.

március 22.

A kari TDT elnök eljuttatja a tartalmi kivonatokat és a jelentkezési lapokat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

március 23.

A kari TDT elnök összeállítja a kari szekciók programját (az előadások 15 percesek, melyet 5 perces vita követhet) a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait és a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket eljuttat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

április 12. 12.00 óra

A TDK dolgozatokat az egyetemi plágium ellenőrző és a kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.

április 16. 12.00 óra

Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése az elektronikus rendszerben, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.

április 18.

Az Óbudai Egyetem XLVII. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.

április 18.

A kari TDT elnök eljuttatja a kari szekciók eredményeit és a dolgozatok bírálatait az ÓE ETDT elnökének, az eredményhirdetés előkészítésére.

április 25. 17.00 óra

A XLVII. Óbudai Egyetem TDK ünnepélyes eredményhirdetése Józsefvárosban.

április 30.

A kari TDT elnökök feltöltik és elküldik a jegyzőkönyveket az OTDT előírásai szerint.

Letöltések
Dokumentum címe Méret Letöltés
Kivonat minta
32 KB Letöltés
Szempontok a dolgozatok pontozásos bírálatához
34 KB Letöltés
Felhívás
133.5 KB Letöltés
Időpontok
1.18 MB Letöltés
Borító
664 KB Letöltés

Dátum

2018. április 18, szerda