TDK 2018. őszi félév

2018. november 14-én (szerdán) délután tartjuk a  XLVIII. Tudományos Diákköri Konferenciát.

A konferenciára előzetesen nevezni kell a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK jelentkezési portálon (tdk.nik.uni-obuda.hu), majd véglegesítés után a konzulensének is engedélyeznie kell a jelentkezést 2018. október 18. (csütörtök) délig (12:00 óra).
A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos TDK konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait: XXXIV. OTDK központi felhívása (www.otdt.hu). A dolgozatot – az egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – november 8. (csütörtök) délig (12:00 óra) a kari TDK rendszerben is rögzíteni kell, amelyet a konzulensnek is engedélyeznie kell a kari TDK jelentkezési portálon: tdk.nik.uni-obuda.hu

 


A XLVIII. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2018. november 19-én, hétfőn 17:00-kor lesz Óbudán.
A TDK-t az NTP-HHTDK-18 pályázat támogatja.

Időpontok


október 18. 12:00 óra

A kari elektronikus TDK rendszerben ( https://tdk.nik.uni-obuda.hu/ ) elkészített, véglegesített jelentkezési anyagot a konzulensnek engedélyeznie kell ezen határidőig.

 

október 18.

A kari TDT elnök eljuttatja a tartalmi kivonatokat és a jelentkezési lapokat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

 

október 19.

A kari TDT elnök összeállítja a kari szekciók programját (az előadások 15 percesek, melyet 10 perces vita követhet) a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait és a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket eljuttat az egyetemi TDT elnökének elektronikusannovember.

 

november 8. 12.00 óra

A TDK dolgozatokat az egyetemi plágium ellenőrző és a kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók. A konzulensnek is engedélyeznie kell a pályamunkát ezen határidőig. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.

 

november 12. 20.00 óra

Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése az elektronikus rendszerben, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.

 

november 14.

Az Óbudai Egyetem XLVIII. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.

 

november 14.

A kari TDT elnök eljuttatja a kari szekciók eredményeit és a dolgozatok bírálatait az ÓE ETDT elnökének, az eredményhirdetés előkészítésére.

 

november 19. 17.00 óra

A XLVIII. Óbudai Egyetem TDK ünnepélyes eredményhirdetése Óbudán.

 

november 30.

A kari TDT elnökök feltöltik és elküldik a jegyzőkönyveket az OTDT előírásai szerint.

 

 

Dátum

2018. november 14, szerda