TDK 2019. tavaszi félév

2019. február 19., kedd

2019. április 25-én (csütörtökön) délután tartjuk a  XLIX. Tudományos Diákköri Konferenciát.

A konferenciára előzetesen nevezni kell a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK jelentkezési portálon ( tdk.nik.uni-obuda.hu ), majd véglegesítés után a konzulensének is engedélyeznie kell a jelentkezést 2019. április 1. (hétfő) délig (12:00 óra).
A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos TDK konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait: XXXIV. OTDK központi felhívása (www.otdt.hu). A dolgozatot – az egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – április 18. (csütörtök) délig (12:00 óra) a kari TDK rendszerben is rögzíteni kell, amelyet a konzulensnek is engedélyeznie kell a kari TDK jelentkezési portálon: tdk.nik.uni-obuda.hu

 

A XLIX. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2019. május 2-án, csütörtökön 17:00-kor lesz a Tavaszmező utcában (TG. épület).
A TDK-t az NTP-HHTDK-18 pályázat támogatja.

 

 

Időpontok

 

április 1. 12:00 óra

A kari elektronikus TDK rendszerben ( https://tdk.nik.uni-obuda.hu/ ) elkészített, véglegesített jelentkezési anyagot a konzulensnek engedélyeznie kell ezen határidőig.

 

április 1.

A kari TDT elnök eljuttatja a tartalmi kivonatokat és a jelentkezési lapokat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

 

április 2.

A kari TDT elnök összeállítja a kari szekciók programját (az előadások 15 percesek, melyet 10 perces vita követhet) a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait és a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket rögzít az elektronikus rendszerben és így eljuttat az egyetemi TDT elnökének.

 

április 18. 12.00 óra

A TDK dolgozatokat az egyetemi plágium ellenőrző és a kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.

 

április 23. 20.00 óra

Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése az elektronikus rendszerben, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.

 

április 25.

Az Óbudai Egyetem XLIX. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.

 

április 25.

A kari TDT elnök a rendszerben történő rögzítéssel eljuttatja a kari szekciók eredményeit és a dolgozatok bírálatait az ÓE ETDT elnökének az eredményhirdetés előkészítésére.

 

május 2. 17.00 óra

A XLIX. Óbudai Egyetem TDK ünnepélyes eredményhirdetése Tavaszmező utcában.

 

május 5.

A kari TDT elnökök feltöltik és elküldik a jegyzőkönyveket az OTDT előírásai szerint.