TDK 2020 tavasz

2020. március 03., kedd

A konferenciára előzetesen nevezni kell a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK jelentkezési portálon ( tdk.nik.uni-obuda.hu ), majd véglegesítés után a konzulensének is engedélyeznie kell a jelentkezést 2020. március 26. (csütörtök) délig (12:00 óra).
A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos TDK konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait: 35. OTDK központi felhívása (www.otdt.hu). A dolgozatot – az egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – április 16. (csütörtök) délig (12:00 óra) a kari TDK rendszerben is rögzíteni kell, amelyet a konzulensnek is engedélyeznie kell a kari TDK jelentkezési portálon: tdk.nik.uni-obuda.hu

Az 51. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2020. április 28-án, kedden 17:00-kor lesz Józsefvárosban ( Tavaszmező utca TG. épület ).
A TDK-t az NTP-HHTDK-19 pályázat támogatja.

 

Időpontok

 

március 26. 12:00

A kari elektronikus TDK rendszerben ( https://tdk.nik.uni-obuda.hu/ ) elkészített, véglegesített jelentkezési anyagot a konzulensnek engedélyeznie kell ezen határidőig.

 

március 26.

A kari TDT elnök eljuttatja a tartalmi kivonatokat és a jelentkezési lapokat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

 

március 27.

A kari TDT elnök összeállítja a kari szekciók programját (az előadások 15 percesek, melyet 10 perces vita követhet) a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, a zsűrik előzetes adatait és a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket eljuttat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

 

március 30.

A kari TDT elnök eljuttatja a szekciók elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

 

április 16. 12:00

A TDK dolgozatokat az egyetemi plágium ellenőrző és a kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.

 

április 21.  12:00

Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése az elektronikus rendszerben, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.

 

április 22.

Az Óbudai Egyetem 51. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.

 

április 22.

A kari TDT elnök eljuttatja a kari szekciók eredményeit és a dolgozatok bírálatait az ÓE ETDT elnökének, az eredményhirdetés előkészítésére.

 

április 28. 17:00

Az 51. TDK konferencia ünnepélyes eredményhirdetése Józsefvárosban (Tavaszmező utca).

 

május 5.

A kari TDT elnökök feltöltik és elküldik a jegyzőkönyveket az OTDT előírásai szerint.