Diplomaátadó ünnepség a Neumann Karon

2016. április 14., csütörtök

A Neumann János Informatikai Kar 2016. február 20-án az egyetem aulájában tartotta hagyományos diplomaátadó ünnepségét, melyen 52 alapképzésben, illetve 2 mérnök informatikus mesterképzésben részt vett hallgatónk vehette át mérnök informatikus diplomáját.

A díszelnökségben helyet foglalt: Tomka Ildikó, a Morgan Stanley, Enterprise Infrastructure Vice President-je, Dr. habil. Tick József, az egyetem innovációs főigazgatója, Dr. habil. Molnár András, a kar dékánja, Prof. Dr. Sima Dezső, alapító főigazgató, Dr. Felde Imre, kutatási dékán-helyettes, Dr. habil. Kovács Levente, oktatási dékán-helyettes, valamint Kovács András, kari HÖK elnök.

Dr. habil. Tick József innovációs főigazgató köszöntötte a frissen végzett mérnököket.

Hagyományosan a Neumann Kara diplomaátadó ünnepségekre meghív egy, az informatikai szakmában sikeres személyt, aki a piaci szférát képviseli. 2016 első diplomaátadó ünnepségén Tomka Ildikó, a Morgan Stanley Vice President-je fogadta el meghívásunkat. A rendezvény keretében a Tudományos Diákköri Konferencián a következő, helyezést elért hallgatók vehették át a Morgan Stanley elismerő oklevelét:

Informatikai alkalmazások I. szekcióban

Bencze Tibor és Takács Marcell I. díjban részesült.
Dolgozatuk címe: Objektum felismerés beltéri robot navigáció támogatásához

Halmágyi Artúr Tamás és Lakatos Barnabás III. díjban részesült.
Dolgozatuk címe: Medertérképezés autonóm JALC hajóval

Informatikai alkalmazások II. szekcióban

Takács Dániel és Vecsey Balázs I. díjban részesült.
Dolgozatuk címe: Gráf-alapú egyidejű lokalizáció és térképezés

Pudics Gyula II. díjban részesült.
Dolgozatának címe: Biztonságos robot navigáció körbelátó kamera használatával

Informatikai alkalmazások III. szekcióban

Tonté Gergely és Zelenka Gábor II. díjban részesült.
Dolgozatuk címe: Ultrahangos térképezés és navigáció

Informatikai alkalmazások IV. szekcióban

Balázs Elemér és Szendy Bence I. díjban részesült.
Dolgozatuk címe: Egyidejű lokalizálás és térképezés Turtlebot II típusú robottal

Rábai Gábor III. díjban részesült.
Dolgozatának címe: Kamera stabilizáló inerciális szenzorokkal

Dr. habil. Molnár András ünnepi beszédét követően a kari kitüntetések és díjak átadására került sor.
A kar dékánja az adományozást megelőző évben tudományos eredmények publikálásában kiemelkedőt alkotók számára Neumann János Publikációs Díjat adományozhat. Szenior kategóriában e kitüntetésben részesült Dr. habil. Kovács Levente egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes. Dr. habil. Kovács Levente évek óta stabilan kimagasló tudományos teljesítményt nyújt, nemzetközileg elismert kutató. Neves nemzetközi és hazai konferenciákon világszerte öregbíti karunk hírnevét, melyből 2015-ben 21 publikációja született. Az elmúlt évben több magas impakt faktorral rendelkező lapban is publikált (6 tudományos szakcikk), hazai és nemzetközi együttműködő munkatársai révén nagy hatást tudott elérni publikációival. 2015-ös publikációira 5 független hivatkozással rendelkezik. 2015-ben a European Research Council ERC-StG (Starting Grant) kategóriában a Physical Sciences and Engineering szekcióban nyert pályázatot. Ez igazán kimagasló eredmény, mert országosan másodmagával sikerült nyerni a mérnöki kategóriában. Ebben a kategóriában a közel 10%-os nyerési arány mellett, Európa legkompetitívebb egyetemeinek kutatói versengenek. Az irányítása alatt dolgozó hallgatókat is könnyen be tudja kapcsolni a közös kutatásokba.

Kezdő kutató kategóriában Neumann János Publikációs Díjban részesült Dr. Galambos Péter tudományos segédmunkatárs. Dr. Galambos Péter 2015-ben tudományos eredmények publikálásában kiemelkedő tevékenységről tett tanúbizonyságot. A Kar ifjú kutatója, aki fiatal kora ellenére komoly publikációs teljesítményével, nemzetközi elismertségével, és aktív kutató fejlesztői munkájával erősíti a NIK oktatói csapatát. Főbb kutatási területeinek fókuszában a robotok működése, modellezése és irányítása áll összetett (valós és virtuális) terekben. 2015-ben 8 tudományos publikációja jelent meg, melyből a 4 lektorált, referált és rangos nemzetközi konferencia publikáció mellett, 4 nemzetközi szakfolyóiratban jelent meg. 2015-ös publikációira jelenleg 6 független hivatkozása van. A diákok között nemcsak jó kutató, hanem jó oktató hírében is áll, aki képes magas szintű tudás átadásra.

Hallgatói díjak átadására is sor került.

A kar hírnevének öregbítése érdekében végzett közéleti tevékenység, illetve kimagasló szakmai, tanulmányi eredmények elismerésére a Kari Tanács a hallgatók számára Kar Kiváló Hallgatója Díjat hozott létre. Idén ezt a díjat megosztva kapta meg Balázs Elemér és Szendy Bence hallgató.

Balázs Elemér és Szendy Bence most végzett hallgatók TDK és szakdolgozat projektjükön folyamatosan együtt dolgozva közösen kiemelkedő eredményeket értek el az elmúlt szemeszterekben. A 2015. tavaszi intézményi TDK konferencián pályamunkájukkal (egyidejű lokalizálás és térképezés Turtlebot II típusú robottal) I. helyezést és Kari Kreativitás Díjat nyertek el, ami a Neumann János Informatikai Kar egyik kiemelt elismerése. A 2015. őszi TDK konferencián továbbfejlesztett rendszerük a kari TDK-n első helyezést ért el, a zsűri OTDK részvételre javasolta. Kutatásuk eredményei beépültek konzulenseik konferencia poszter prezentációjába (Space Robotics 2015) és a IEEE SACI 2015 cikkébe. Az új eredményekkel kibővített rendszerről szóló cikk nemzetközi konferencián is publikálásra került. Rendszerüket előadás és demonstráció formájában is bemutatták az NJSZT Robot és Mesterséges Intelligencia Nap 2015. decemberi rendezvényén. A hallgatók szakirányban végzett tanulmányi munkája kiemelkedő volt, mindkettőjük záróvizsga eredménye kitűnő, Balázs Elemér oklevele jeles rendű. Balázs Elemér köztársasági ösztöndíjas volt, míg Szendy Bence több alkalommal az Óbudai Egyetem Ösztöndíját nyerte el. Szendy Bence részt vett a Summer School of Image Processing képfeldolgozás témájú nemzetközi nyári egyetemen, ahol érdemi eredményt ért el kifejlesztett rendszerével. Tanulmányi tevékenységük mellett aktívan részt vettek a XXXII. OTDK Műszaki Tudományi Szekciójának előkészítésében. Első évfolyamos hallgatótársaik részére Programozás I. kiegészítő laborfoglalkozást vezettek demonstrátorként.

Ezt követően Kovács András, a kari Hallgatói Önkormányzat elnöke búcsúzott el volt diáktársaitól.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek átadására. A 2016 januárjában sikeres záróvizsgát tett, illetve oklevelet szerzett 52 fő mérnökinformatikus alapképzésen, illetve 2 fő mérnök informatikus mesterképzésen.

Az okleveleket a Neumann János Informatikai Kar nevében Dr. habil. Molnár András dékán, Dr. habil. Tick József innovációs főigazgató, valamint Prof. Dr. Sima Dezső alapító főigazgató urak adták át.
Mérnök informatikus alapszakos diplomát vettek át:

Bajkó Norbert
Balázs Elemér
Balogh Júlia
Barczi Ádám Zoltán
Bedő Márton István
Bényi Zsolt Ferenc
Blaskó Dániel
Csiszár Bálint
Deák Krisztián
Donáth Péter
Fegyvári Zsolt
Fehér-Polgár Pál
Fekete László
Gáll Patrik
Gyöngyösi Tamás
Hallai László
Herczegh Dániel
Horváth Fruzsina
Jenei Zoltán György
Kalácska Dávid
Kalocsai Ádám
Kardos Péter
Kiss Attila
Kiss Dániel
Kocsis Tamás Zsolt
Komonyi Pál
Kőnig Dániel László
Kramalics Tamás
Magyar Bálint
Matusinka Roland
Mátravölgyi Nándor
Mogyorós Márton András
Nagy Gábor
Németh Dávid
Pap Nikolett
Pándi Zsolt
Pánger Ádám
Polyák András
Rusvai Tamás
Schmidt László
Seres József
Somogyi Attila
Sutta Dávid
Szabó Richárd
Szendy Bence
Szűcs Tibor
Takács Dániel
Teleki Mátyás
Tillinkó Kristóf
Tóth András
Vajda Patrik
Vecsey Balázs

Mérnök informatikus mesterszakos diplomát vettek át:
Kovács Kornél
Sóstai László

Miután a végzett hallgatók átvették a diplomáikat, az ünnepélyes fogadalomtétel következett.

A rendezvény ünnepélyességét emelte Tarnai Dávid operaénekesnek, a Magyar Állami Operaház tagjának színvonalas előadása.

Gratulálunk a frissen diplomázott hallgatóinknak, az ifjú mérnököknek és pályakezdésükhöz sok sikert kívánunk!