Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra

2017. augusztus 23., szerda

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszeréről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2017/18 tanév I. félévére.

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszeréről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2017/18 tanév I. félévére.

Megpályázható helyek

 • Intézet: Alkalmazott Informatika Intézet
 • Fő: 5
 • Foglalkoztatás időtartama: 15 óra/hét
 • Ösztöndíj mértéke: 48.000 Forint

A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 • az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 • a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 kreditindexet ért el,
 • rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 • megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 • nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.

Benyújtandó dokumentumok

 • Pályázati űrlap;
 • Intézeti fogadónyilatkozat;
 • Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 • Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
 • Kreditigazolás;
 • Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.

A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2017. szeptember 4. hétfő 16.00 óráig az oktatási dékánhelyettes részére címezve a Dékáni Hivatalban egy példányban benyújtani.

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el legkésőbb 2017. szeptember 7. 16.00 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.

Letöltések
Dokumentum címe Méret Letöltés
Intézeti nyilatkozat demostrátor fogadásáról
33.77 KB Letöltés
Demonstrátori pályázat űrlap
17.09 KB Letöltés