Pályázati felhívás demonstrátori megbízásra

2017. november 06., hétfő

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszeréről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2017/18 tanév II. félévére.

 

 

Megpályázható helyek

Intézet neve foglalkoztatás időtartama ösztöndíj mértéke
Alkalmazott Informatika 8 fő 15 óra/hét 48.000 Ft
Biomatika 2 fő 15 óra/hét 48.000 Ft

A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 • az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 • a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 kreditindexet ért el,
 • rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 • megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 • nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.

Benyújtandó dokumentumok

 • Pályázati űrlap (letölthető innen);
 • Intézeti fogadónyilatkozat (letölthető innen);
 • Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 • Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);
 • Kreditigazolás;
 • Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.

A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2017. december 18. hétfő 16.00 óráig az oktatási dékánhelyettes részére címezve a Dékáni Hivatalban egy példányban benyújtani.

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

 

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el legkésőbb 2017. december 20. 16.00 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.