Oktatói munka hallgatói véleményezése a 2019/2020 tanév őszi szemeszterében

2020. május 26., kedd

Tisztelt Hallgató!

Az Óbudai Egyetemen a 2019/2020. tanév őszi félévében lefolytatott oktatói munka hallgatói véleményezésére (OMHV) indított eljárás keretében a Neumann János Informatikai Kar által a félévre meghirdetett tárgyak és kurzusok oktatóinak hallgatói véleményeztetése kapcsán - a vizsgálatba bevont tárgyak és kurzusok tekintetében - az alábbiakról tájékoztatom.

Az OMHV lefolytatására az Óbudai Egyetem Oktatói munka hallgatói véleményezésének (OMHV) szabályzata alapján került sor, a hallgatók Neptun rendszerben kiküldött üzenettel történt tájékoztatása mellett, elektronikus eljárás keretében lebonyolítva, az Unipoll rendszeren keresztül.

A 2019/2020. tanév őszi félévi eredmények
A Karon lefolytatott OMHV eljárás keretében 75 fő oktató és összesen 338 db ezen oktatókhoz kapcsolódó kurzus véleményeztetésére került sor, az alábbi eredményekkel:

-    4,00-5,00 közötti átlageredménnyel    63 db kurzus és azok oktatója került értékelésre;
-    3,00-4,00 közötti átlageredménnyel    21 db kurzus és azok oktatója került értékelésre;
-    3,00 alatti átlageredménnyel           7 db kurzus és azok oktatója került értékelésre.
-    érvénytelen véleményezési eredménnyel zárult kurzusok száma: 247 db.

A fenti szabályzat alapján az érvényes eredményekről az oktatókat az intézetük szerint illetékes intézetigazgató vagy annak helyettese, illetve a szakcsoport-vezető tájékoztatta.
A fenti szabályzat alapján adott tantárgy kurzusának véleményeztetése akkor érvényes, ha azon az érintett hallgatók legalább 25%- a részt vesz.

Oktatók önkéntesen vállalt mentorálása
A fenti szabályzat alapján a 3,00 átlageredmény alatti kurzusok oktatóinak a kar dékánjának, illetve az illetékes intézetigazgatónak mentori támogatást, segítséget kell felajánlania, melynek elfogadása az első alkalommal elért 3,00 átlag alatti eredmény esetén az oktató részéről önkéntes.
A jelenlegi rendkívüli helyzetre való tekintettel a mentori támogatást a 2019/2020. tanév tavaszi félévében az oktatók részére az Egyetem nem tudta biztosítani.

Oktatók kötelező mentorálása
A fenti szabályzat alapján amennyiben az oktató - mentori segítség nélküli - önfejlesztő munkája egy féléven belül nem hoz számottevő pozitív változást a következő OMHV eljárás eredményei alapján, akkor a Kar dékánjának, illetve az intézetigazgatónak az oktatót köteleznie kell mentori támogatás igénybe vételére, és a kijelölt mentorral történő együttműködésre.
A - 2018/2019. tanév őszi és 2018/2019. tanév tavaszi félévi OMHV eljárásainak - 3,00 alatti - átlageredményei alapján -2019/2020. tanév őszi félévében a Karon 0 fő oktató esetében került biztosításra kötelező mentori támogatás.

Oktatói munkakör, beosztás megszüntetése
A fenti szabályzat alapján amennyiben a kötelező mentorálási támogatás két félévet követően sem eredményez az OMHV eljárás eredményeiben számottevő javulást, vagyis a véleményeztetési eredmények továbbra sem érnek el legalább 3,00 átlagot, akkor az intézetigazgató tájékoztatja erről az Oktató munkáltatói joggyakorlóját, aki jogosult az oktatót más, nem oktatási tevékenységgel megbízni, vagy kezdeményezheti az oktató foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának megszüntetését.
A 2019/2020. tanév őszi félévi OMHV eljárásának eredményei alapján a Karon 0 fő oktató nem érte el az egy félév önkéntesen vállalt, illetve a két félévi kötelező mentori támogatás biztosítását követően sem a legalább 3,00 átlageredményt.

Az oktatók hallgatói véleményezése, a hallgatók véleménye nagyon fontos és hasznos információ az Egyetemnek és a Karoknak. Az oktatók minél pontosabb értékelhetősége érdekében kérjük, hogy a következő félévekben is segítse az intézményt a kurzusok és oktatók véleményezése kapcsán.
Amennyiben az előző félévi véleményezési eljárásban nem vett részt, kérjük, hogy a következő félévben az oktatók értékelési eljárásában már mindenképpen vegyen részt.
Az OMHV eljárásban adott értékelések, válaszok anonim módon tölthetők ki, a hallgatóval nem kapcsolhatók össze a kitöltött vélemények.

Kelt: 2020. május 25.

Dr. habil. Kozlovszky Miklós
             dékán
Neumann János Informatikai Kar 

Letöltések
Dokumentum címe Méret Letöltés
Oktatói munka hallgatói véleményezése 2019_2020
1.01 MB Letöltés