Sikeres vizsgaközpont megnyitó

2013. április 03., szerda

2013. április 2-án ünnepélyes keretek között megnyílt a Neumann János Informatikai karon az Etikus Hacker Oktató- és Vizsgaközpont.

A központ otthont ad több naprakész nemzetközi információ-biztonsági végzettséget adó tanfolyamnak és az ország egyetemei közül egyedül ez a központ működik nemzetközi vizsgaközpontként is.

A tanfolyamokon az egyetem saját hallgatói mellett a központ szívesen fogadja más oktatási intézmények hallgatóit is, így egyetemünk tapaszalt oktatói szélesebb körben át tudják adni ismereteiket. A központ vezetője Dr. Erdődi László, nemzetközi információ-biztonsági képesítésekkel rendelkező (SSCP, CEH) rendszerbiztonsági szakértő, a Szoftvertechnológia Intézet adjunktusa.

Az ünnepélyes megnyitón beszédet tartott Dr. Tick József informatikai rektor-helyettes, Dr. Molnár András, a Neumann János Informatikai kar megbízott dékánja, Dr. Erdődi László központvezető valamint Fóti Marcell, aki a Netacademia Kft. igazgatójaként számos nemzetközi információbiztonsági vizsga és tanfolyam magyarországi meghonosítója. A megnyitón nagyszámú egyetemi és külsős szakmai érdeklődő mellett a média is képviseltette magát, így a központban induló tanfolyamok híre szinte minden érdeklődőhöz eljutott.

A megnyitóbeszédében a Rektor-helyettes úr elmondta, hogy az Óbudai Egyetem képzési programjának fő hangsúlya az erős elméleti alapokon nyugvó, gyakorlatorientált, minőségi és magas színvonalú alapképzésen van, amelyre a mesterképzési szakok, valamint a doktori iskolák épülnek. Hangsúlyozta továbbá, hogy az egyetem az oktatás tartalmának kialakításában egyensúlyra törekszik az időtálló alapismeretek, a korszerű szakmai és gyakorlati életre közvetlen felkészülést segítő ismeretek és ezek alkalmazása között. Ennek fényében indul a központ, mely a napjaink legaktuálisabb informatikai kérdésének megoldásában, az információbiztonságra való oktatásban oroszlánrészt vállal azzal, hogy az információ biztonság több színterén indulnak különböző képzések. Ezek az etikus hacker képzés mellett a biztonságos fejlesztés és üzemeltetés képzései. Dékán úr beszédében hangsúlyozta azt a komplexitást mely egyedül a mi központunkat jellemzi a felsőoktatásban, nevezetesen hogy a nemzetközi tananyagú tanfolyamok elvégzése mellett a nemzetközi bizonyítványokat nyújtó vizsgákat is letehetik a jelentkezők nálunk. Ennek eredményeként a központban a tanfolyamainkat elvégző és sikeresen vizsgázó hallgatók,mint jól képzett információ-biztonsági szakemberek, jól fizető álláslehetőségek közül válogathatnak. A legjobb résztvevőket az egyetem felkarolja és további lehetőségeket és támogatást biztosít számukra a szakmai fejlődésben.

A központ vezetője, Dr. Erdődi László beszédében az informatika fejődésével, az információbiztonság kérdésének egyre égetőbb problémáját fejtette ki, gondolva a nap, mint nap megjelenő nemzetközi és hazai hírekre, amelyek arról szólnak, hogy valamely informatikai rendszerbe illetéktelenek hatoltak be és onnan esetleg adatokat szereztek meg. A központ vezetője részletezte továbbá az etikus hacker feladatait, céljait és a képzések tematikáját.

Fóti Marcell méltatta a tanfolyamok magas szintjét és különböző példákkal szintén hangsúlyozta az információ biztonság kérdésének kimagasló fontosságát.

A megnyitó végén az érdeklődők személyesen, kötetlen módon beszélgettek a tanfolyam szervezőivel. A médiában megjelent híreknek és a megnyitó sikerességének eredményeként már számos jelentkezés érkezett tanfolyamainkra, amelyek folyamatos indítását tervezzük. Elsőként az etikus hacker tanfolyam indul el május 21-én, amely elvégzése és sikeres online vizsga letétele után nemzetközileg is elismert oklevelet, az EC Council által kiállított, Certified Ethical Hacker képesítést szerezi meg a résztvevő

További információkat az Etikus Hacker Oktató- és Vizsgaközpont vezetőjétől, Dr. Erdődi Lászlótól kaphatnak a +36(1)-666-5574 telefonszámon vagy az erdodi.laszloatnik.uni-obuda.hu email címen, valamint a központ weboldalán: http://nik.uni-obuda.hu/etikushack.