A Neumann János Szakkollégium tagfelvételt hirdet

2016. május 09., hétfő

A Szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését.

A Szakkollégium többek között:

  • előadásokat, rendezvényeket, üzemlátogatásokat, tanulmányutakat, szakmai gyakorlatokat szervez és támogat,
  • részt vesz fiatal szakemberek tudományos és gyakorlati képzésében és továbbképzésében,
  • hazai és nemzetközi konferenciákat, fórumokat szervez, segíti a publikációs lehetőségek felkutatását, a hallgatók publikációs tevékenységét;
  • tagjai hazai és nemzetközi konferenciákon képviselik a Szakkollégiumot,
  • a tanulmányi és szakmai munka elismerésére és ösztönzésére pályázatokat ír ki, ösztöndíj lehetőséget biztosít;
  • ápolja a műszaki tudományok – elsősorban az informatikai, villamos, gépész és általában a műszaki tudományi– szakmai és kulturális örökségét,
  • segíti a tudományos diákköri tevékenységet (TDK), és általában a tehetséggondozási tevékenységet,
  • szakmai és idegen nyelvi oktatást szervez.

A szakkollégium a jövő hét csütörtökön (május 12. 17:00) tartja közgyűlését, ahol szeretnénk a tagságot lelkes hallgatókkal bővíteni. További információt a http://njszk.uni-obuda.hu/jelentkezes/ oldalon és a szakkollégium facebook oldalán (https://www.facebook.com/oenjszk) találhatnak. Invitálunk minden lelkes hallgatót a Szakkollégiumunkba!

Üdvözlettel:
Lovas István, NJSZK elnök
Vámossy Zoltán, NJSZK mb. igazgató.