Kiberbiztonsági szakmérnök/szakember képzés

2017. augusztus 30., szerda

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara 2 éves, levelező képzési rendszerű, a hazai felsőoktatásban akkreditált KIBERBIZTONSÁGI SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER képzést indít 2018. februárjától, melyet 2018. szeptemberétől nappali képzési rendszerben is tervezünk indítani.

Napjainkban, az informatikai rendszerek életünk minden területén teret hódítanak, aminek következtében a kevésbé érzékeny mindennapi adatainktól kezdve, a legkényesebb személyes adatainkig minden információ továbbításra vagy tárolásra kerül. Mind az ipari vagy vállalati kutatások, mind a különböző tudományterületek számára nélkülözhetetlenné váltak a felhő alapú lehetőségek és szolgáltatások. Okos városokban és okos otthonokban élünk, különböző mobil platformokról vagy az internetről intézzük hivatalos ügyeinket és közösségi alkalmazásokon keresztül érintkezünk kollégáinkkal, ismerőseinkkel és barátainkkal. Mivel minden rendszer csak annyira biztonságos, amennyire a leggyengébb láncszeme, teljes körű, mindenre kiterjedő védelemre lenne szükség, de éppen ez jelenti ma világszerte a legnagyobb kihívást, melyre válaszul létrehoztuk ezt a kiberbiztonsági szakirányú képzést.

  • A képzés péntek-szombati napokon, szemeszterenként 14 hetes oktatási rendszerben indul.
  • A képzésben résztvevőknek a 4 szemeszter alatt 120 tanulmányi kreditpontot kell megszerezniük.
  • A szakirányú továbbképzés végén szakdolgozatot kell írni és megvédeni, valamint sikeres záróvizsgát kell tenni a diploma megszerzéséhez.

A képzésre jelentkezés feltételei

Szakmérnök képzés

mérnöki (BSc, MSc, vagy korábbi főiskolai vagy egyetemi) diploma

Szakember képzés

bármely felsőoktatási szakon szerzett BSc, vagy MSc, (korábbi egyetemi vagy főiskolai) oklevél

Képzési cél

A továbbképzés célja megismertetni a hallgatókkal az IT rendszerek biztonsággal kapcsolatos problémáit és hiányosságait, az azok megoldására alkalmazott korszerű módszereket és technológiákat, mindezt gyakorlati és praktikus készségekkel és alkalmazásokkal kiegészítve. Olyan mérnök-informatikusok képzésére törekszünk, akik képesek a modern IT rendszerekben felmerülő biztonsági problémák azonosítására, feltárására, a problémák megoldásához szükséges praktikus tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére, valamint a mélyebb elméleti alapokra (pl. kriptográfiára) épülő módszerek és rendszerek megértésére és alkalmazására.

Képzés helye

Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

Finanszírozási forma

Önköltséges, félévi költségtérítési díj összege: 240.000 Ft

Megszerezhető végzettség

Eredményes záróvizsga esetén hallgatóink oklevelet kapnak: Kiberbiztonsági szakmérnök/szakember megnevezéssel.

A képzés főbb területei

Tárgyak jellege Kredit
Alapismeretek és szakmai törzsanyag 60
Speciális szakismeretek 50
Szakdolgozat 10
Összesen 120

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje

A korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az egyetem általános eljárási rendje szerint
számítjuk be, azaz a félév kezdetén, index alapján és megfelelő tematika alapján a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – szakdolgozat elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.

Jelentkezés rendje

  • A képzésre jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet a poser.valeriaatnik.uni-obuda.hu e-mail címre kérünk megküldeni.
  • Jelentkezési határidő: 2018. január 12.
  • A képzés indításának időpontja: 2018. február
  • További felvilágosítás a fenti e-mail címen kérhető.