Alkalmazott Informatikai Intézet

Az Alkalmazott Informatikai Intézet az informatikai infrastruktúra összetevőinek elvi működésével, elméleti hátterével, együttműködésük protokolljaival, szabványaival, megvalósításaival, biztonságával, felügyeletével, üzemeltetésével és alkalmazásaival foglalkozik.

Az oktatás során hallgatóink megismerkednek továbbá a szoftverfejlesztés korszerű módszereivel és eszközeivel, jártasságot szereznek az objektum orientált és vizuális programozási technikákban, elsajátítják az adatbázisok tervezéséhez, létrehozásához és módosításához szükséges ismereteket.

Intézetünk oktatásának kiemelkedő erőssége a tehetséggondozás. Az önálló kutató-fejlesztő munka megismerésére egyedülálló lehetőséget nyújt a tudományos diákköri tevékenység (TDK). A TDK munkákban résztvevők – oktatói támogatással – érdekes fejlesztési feladatokat oldanak meg és helyezésekben megnyilvánuló sikerrel mutatják be eredményeiket a Kari, az intézményi és a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK).

Az intézet többirányú kutatói-fejlesztői munkát végez számos területen, melyek közül kiemelkedik a P-gráf alapú workflow szintézis matematikai alapú szisztematikus módszerrel történő megközelítésének eredményei; a képfeldolgozás, tartalom alapú képvisszakeresés, gépi látás, mobil robotika, robotlátás és térképezés területen elkészített rendszerek és kapcsolódó publikációk.

Munkatársaink

Név Oktatói/hivatali beosztás Egyéb beosztás Konzultációs időpont
(előzetes email egyeztetéssel)
Szoba Telefon
Bácskai Zsuzsanna igazgatási ügyintéző     4.08 5541
B. Kiss Judit igazgatási ügyintéző kooperatív képzési ügyintéző, Etikus hacker képzés ügyintézője Hétfő-csütörtök 9:00-13:00 3.13 5550
Balázs Elemér tanszéki mérnök   Hétfő 18:00-19:30 3.09 5575
Balázsné Dr. Kail Eszter adjunktus Erasmus koordinátor Kedd 13:30-15:00 3.06 5574
Bringye Zsolt tanszéki mérnök   Csütörtök 9:30-11:00 3.06 5574
Cserfalvi Annamária tanszéki mérnök     2.16/B 5590
Cseri Orsolya Eszter tanszéki mérnök   Szerda 19:30-21:00 3.02 5582
Dr. Csink László egyetemi docens   Szerda 8:15-9:45 3.03 5581
Durczy Levente István tanszéki mérnök   Hétfő 13:20-14:50 3.24 5576
Dr. Erdélyi Krisztina adjunktus angol nyelvű képzési koordinátor Kedd 8:30-10:00 3.09 5575
Dr. Erdődi László adjunktus Etikus Hacker Labor vezető   3.09 5575
Fésüs Péter tanársegéd   Csütörtök 8:55-10:35 3.22 5587
Dr. Fleiner Rita Dominika adjunktus szakterület felelős, duális képzési koordinátor Hétfő 8:00-9:30 3.18 5578
Prof. Dr. Galántai Aurél egyetemi tanár Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola tanácsának elnöke, Doktori Iskola vezetője Kedd 16:00-17:30 4.23 5616
Kelemen József tanszéki mérnök   Kedd 12:00-13:30 3.22 5587
Kertész Gábor tanársegéd   Kedd 13:30-15:00 3.11 5568
Kiss Dániel tanársegéd   Hétfő 9:00-10:30 3.11 5568
Dr. Komoróczki-Steiner Henriette adjunktus   Csütörtök 12.30-14.00 3.23 5549
Kovács András tanszéki mérnök   Péntek 13:30-15:00 3.08  
Kovács János tanszéki mérnök   Péntek 8:00-9:30 3.07 5577
Légrádi Gábor mestertanár   Szerda 17:00-18:30 3.07 5577
Lovas István tanszéki mérnök   Hétfő 8:00-9:30 3.22 5586
Dr. habil. Lovas Róbert egyetemi docens szakterület felelős Hétfő 12:00-13:30 3.05 5557
Mezei József tanszéki mérnök   Kedd 18.00-19.30 3.24 5576
Dr. habil. Molnár András egyetemi docens dékán egyénileg intézve 4.07 5523
Nagy András tanszéki mérnök   Kedd 13:30-15:00 3.16 5514
Pintér Ádám tanszéki mérnök   Hétfő 18:00-19:30 3.09 5575
Rigó Ernő tanszéki mérnök   Péntek 8:00-9:30 3.05 5557
Schmuck Balázs tanársegéd TO vezető, Neptun rendszergazda, SAP Kompetencia Központ rendszergazda Szerda 16:15-17:45 3.19 5555
Sicz-Mesziár János műszaki ügyintéző   Hétfő 16:00-17:30 3.22 5587
Prof. Dr. Sima Dezső professzor emeritus alapító főigazgató   4.09 5507
Dr. Sergyán Szabolcs egyetemi docens     3.13  
Simon Ádám tanszéki mérnök   Kedd 16:30-18:00 3.04 5580
Simon-Nagy Gabriella tanársegéd kooperatív képzési koordinátor Kedd 17:00-18:30 3.18 5578
Sipos Miklós László tanszéki mérnök   Péntek 13:30-15:00 3.08  
Somlyai László tanársegéd   Kedd 14:00-16:00 3.23 5549
Szabó-Resch Miklós Zsolt tanszéki mérnök Erasmus koordinátor Szerda 14:30-16:00 3.02 5582
Dr. Szénási Sándor egyetemi docens intézetigazgató-helyettes, szakterület felelős, CUDA Teaching Center vezető Csütörtök 12:00-13:30 3.12 5532
Sziklai Zsolt tanszéki mérnök   Csütörtök 8:55-10:35 3.22 5587
Dr. habil. Tick József egyetemi docens innovációs főigazgató Csütörtök 10:55-12:25 1.06 5605
Tikász Ádám tanszéki mérnök   Hétfő 13:30-15:00 3.04 5580
Tiszai Tamás mestertanár   Szerda 15:30-17:00 3.06 5574
Dr. Vámossy Zoltán Imre egyetemi docens intézetigazgató, TDK felelős Kedd 18:00-19:30 3.14 5550
Vígh Tamás tanszéki mérnök   Hétfő 11:40-13:20 2.16/A 5589
Vörösné Dr. Bánáti-Baumann Anna adjunktus   Kedd 13:30-15:00 3.06 5574

Munkatársaink

Név Oktatói/hivatali beosztás Egyéb beosztás Konzultációs időpont
(előzetes email egyeztetéssel)
Szoba Telefon
Dr. Farkas Károly főiskolai docens, óraadó     3.16  
Dr. Fehér Gyula címzetes egyetemi docens     2.16/A 5589
Dr. Holyinka Péter címzetes egyetemi docens     3.17 5556
Sántáné Tóth Edit címzetes egyetemi docens     3.16 5514
Prof. Dr. Szeidl László Tamás professor emeritus   Kedd 14:00-15:30 4.21 5920
Dr. Szenes Katalin címzetes egyetemi docens     3.17 5556
Tóthné Dr. Laufer Edit egyetemi docens   Szerda 14:25-16:00 (Bánkin) 3.11 5532
Dr. Kutor László címzetes egyetemi tanár     1.18 5588