Alkalmazott Matematikai Intézet

Az Alkalmazott Matematikai Intézet országosan ismert és nemzetközileg elismert kutatókat gyűjt egybe, erősítve ezzel a BSc, MSc és doktori (PhD) képzés szakmai hátterét a karon. Az AMI ugyanakkor kutatás-centrikus szervezet, az interdiszciplináris mérnöki alkalmazású informatika, a számítógépes modellezés, az intelligens számítástechnika, és az alkalmazott számítástudomány integrált művelését tűzte ki célul.

Munkatársaink
Név Oktatói/hivatali beosztás Egyéb beosztás Szobaszám Mellék Publikációk
Prof. Dr. habil. Baricz Árpád egyetemi tanár   4.17 5546 publikációs lista
Berta Gábor mestertanár   4.14 5525  
Bertók-Kőhalmi Vivien intézeti adminisztrátor   4.22 5544  
Csicsek Judit mestertanár   4.15 5597  
Dr. Csiszár Orsolya adjunktus   4.11 5595  
Dr. Fülöp János egyetemi docens        
Dr. György Anna főiskolai docens matematika csoportvezető 4.14 5525  
Dr. Hegedüs Gábor egyetemi docens        
Dr. Kárász Péter egyetemi docens intézetigazgató, BSc koordinátor 4.12 5596 publikációs lista
Dr. Kósi Krisztián tanársegéd   4.16    
Prof. Dr. habil. Kristály Alexandru egyetemi tanár   4.21 5546 publikációs lista
Prof. Dr. habil. Pogány Tibor egyetemi tanár   4.21 5546 publikációs lista
Dr. Rövid András egyetemi docens       publikációs lista
Dr. Szőke Magdolna adjunktus intézetigazgató-helyettes 4.13 5536  
Dr. Takács Márta egyetemi docens   4.19 5546  
Prof. Dr. habil. Tar József egyetemi tanár   4.16 5543 publikációs lista
Dr. Vajda István oktatási igazgató   4.15 5597  
Záborszky Ágnes mestertanár   4.12 5596  
Zsíros Tímea tanársegéd Kari minőségügyi megbízott 4.13 5536  
Óraadók
Név Oktatói/hivatali beosztás Egyéb beosztás Szobaszám Mellék Publikációk
Prof. Dr. Abaffy József egyetemi tanár, professor emeritus   4.20   publikációs lista
Prof. Dr. Bitó János professzor emeritus   4.16   publikációs lista
Dr. Cserjés Ágota címzetes egyetemi docens   4.11 5595  
Prof. Dr. habil. Horváth László egyetemi tanár, professor emeritus Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola tanácsának alelnöke 4.18 5524 publikációs lista
Prof. Dr. Nagy Péter Tibor egyetemi tanár, professor emeritus   4.20 5512 publikációs lista

Intelligens mérnöki rendszerek laboratórium

http://users.nik.uni-obuda.hu/LIES/