Szoftvertervezés és -fejlesztés Intézet

Az intézet oktatási és kutatási portfóliója a tágabb értelemben vett szoftverfejlesztéshez kapcsolódik: a tervezéstől az implementáción és tesztelésen keresztül egészen az  üzemeltetésig. Az egyetemi oktatástól elvárható elméleti hátteren (programozás- és algoritmuselmélet) túlmutatva, a kar hírnevéhez igazodva különleges hangsúlyt fektetünk a gyakorlatorientált képzésre (programozási nyelvek és technikák).

Ennek kiteljesedése az intézet által kezelt „Szoftvertervezés és –fejlesztés specializáció”, ahol a hallgatók megismerkedhetnek a nagy rendszerek fejlesztéséhez szükséges  elméleti ismeretekkel (tervezési módszertanok, párhuzamos és elosztott programozás, haladó algoritmusok, stb.), illetve az ehhez szükséges gyakorlattal. A résztvevők  számára nem pusztán lehetőség, hanem elvárás is a napi ipari szoftverfejlesztési gyakorlatban bevált módszerek (verziókezelés, automatikus tesztelés, csapatmunka, agilis  módszertan, stb.) használata.

A kar oktatói széleskörű ipari tapasztalattal és kapcsolatokkal rendelkeznek a K+F területén, aminek köszönhetően biztos tudásra tehettek szert az aktuális trendekkel  (képfeldolgozás, heurisztikák, Deep Learning, High Performance Computing, stb.) kapcsolatban. Ezen fejlesztési projektek gyakorlati tapasztalatait nem csak a hétköznapi oktatásba sikerült beépíteni, hanem ezeken keresztül lehetőséget tudunk nyújtani az érdeklődő hallgatók számára a kutatási feladatokba való bekapcsolódásra is.

Munkatársaink

Név Oktatói/hivatali beosztás Egyéb beosztás Konzultációs időpont
(előzetes email egyeztetéssel)
Szoba Telefon
Dr. Vámossy Zoltán Imre egyetemi docens intézetigazgató, TDK felelős Kedd 18:00-19:30 3.14 5550
Dr. Szénási Sándor egyetemi docens intézetigazgató-helyettes, szakterület felelős, CUDA Teaching Center vezető Csütörtök 12:00-13:30 3.12 5532
Balázs Elemér tanszéki mérnök   Hétfő 18:00-19:30 3.09 5575
Dr. Csink László egyetemi docens   Szerda 8:15-9:45 3.03 5581
Dr. Erdélyi Krisztina adjunktus angol nyelvű képzési koordinátor Kedd 8:30-10:00 3.09 5575
Dr. Erdődi László adjunktus Etikus Hacker Labor vezető   3.09 5575
Prof. Dr. Galántai Aurél egyetemi tanár Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola tanácsának elnöke, Doktori Iskola vezetője Kedd 16:00-17:30 4.23 5616
Kertész Gábor tanársegéd   Kedd 13:30-15:00 3.11 5568
Kiss Dániel tanársegéd   Hétfő 9:00-10:30 3.11 5568
Kovács András tanszéki mérnök   Péntek 13:30-15:00 3.08  
Kovács János tanszéki mérnök   Péntek 8:00-9:30 3.07 5577
Pintér Ádám tanszéki mérnök   Hétfő 18:00-19:30 3.09 5575
Schmuck Balázs tanszéki mérnök SAP Kompetencia Központ rendszergazda Szerda 16:15-17:45 3.19 5555
Dr. Sergyán Szabolcs egyetemi docens     3.13  
Simon Ádám tanszéki mérnök   Kedd 16:30-18:00 3.04 5580
Simon-Nagy Gabriella tanársegéd kooperatív képzési koordinátor Szerda 15:30-17:00 3.18 5578
Sipos Miklós László tanszéki mérnök   Péntek 13:30-15:00 3.08  
Szabó-Resch Miklós Zsolt tanszéki mérnök Erasmus koordinátor Szerda 14:30-16:00 3.02 5582
Prof. Dr. Szeidl László professzor emeritus   Kedd 14:00-15:30 4.21 5920
Dr. habil. Tick József egyetemi docens Regionális Fejlesztési Ügyek Rektor helyettese Csütörtök 10:55-12:25 1.06 5668

Óraadók

Név Oktatói/hivatali beosztás Egyéb beosztás Konzultációs időpont
(előzetes email egyeztetéssel)
Szoba Telefon
Koschek Vilmos óraadó     3.13