Szoftvertervezés és -fejlesztés Intézet

A Szoftvertervezés és -fejlesztés Intézet az informatikai infrastruktúra összetevőinek elvi működésével, elméleti hátterével, együttműködésük protokolljaival, szabványaival, megvalósításaival, biztonságával, felügyeletével, üzemeltetésével és alkalmazásaival foglalkozik.

Az oktatás során hallgatóink megismerkednek továbbá a szoftverfejlesztés korszerű módszereivel és eszközeivel, jártasságot szereznek az objektum orientált és vizuális programozási technikákban, elsajátítják az adatbázisok tervezéséhez, létrehozásához és módosításához szükséges ismereteket.

Intézetünk oktatásának kiemelkedő erőssége a tehetséggondozás. Az önálló kutató-fejlesztő munka megismerésére egyedülálló lehetőséget nyújt a tudományos diákköri tevékenység (TDK). A TDK munkákban résztvevők – oktatói támogatással – érdekes fejlesztési feladatokat oldanak meg és helyezésekben megnyilvánuló sikerrel mutatják be eredményeiket a Kari, az intézményi és a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK).

Az intézet többirányú kutatói-fejlesztői munkát végez számos területen, melyek közül kiemelkedik a P-gráf alapú workflow szintézis matematikai alapú szisztematikus módszerrel történő megközelítésének eredményei; a képfeldolgozás, tartalom alapú képvisszakeresés, gépi látás, mobil robotika, robotlátás és térképezés területen elkészített rendszerek és kapcsolódó publikációk.

Munkatársaink

Név Oktatói/hivatali beosztás Egyéb beosztás Konzultációs időpont
(előzetes email egyeztetéssel)
Szoba Telefon
Dr. Vámossy Zoltán Imre egyetemi docens intézetigazgató, TDK felelős Kedd 18:00-19:30 3.14 5550
Dr. Szénási Sándor egyetemi docens intézetigazgató-helyettes, szakterület felelős, CUDA Teaching Center vezető Csütörtök 12:00-13:30 3.12 5532
Balázs Elemér tanszéki mérnök   Hétfő 18:00-19:30 3.09 5575
Dr. Csink László egyetemi docens   Szerda 8:15-9:45 3.03 5581
Dr. Erdélyi Krisztina adjunktus angol nyelvű képzési koordinátor Kedd 8:30-10:00 3.09 5575
Dr. Erdődi László adjunktus Etikus Hacker Labor vezető   3.09 5575
Prof. Dr. Galántai Aurél egyetemi tanár Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola tanácsának elnöke, Doktori Iskola vezetője Kedd 16:00-17:30 4.23 5616
Kertész Gábor tanársegéd   Kedd 13:30-15:00 3.11 5568
Kiss Dániel tanársegéd   Hétfő 9:00-10:30 3.11 5568
Kovács András tanszéki mérnök   Péntek 13:30-15:00 3.08  
Kovács János tanszéki mérnök   Péntek 8:00-9:30 3.07 5577
Pintér Ádám tanszéki mérnök   Hétfő 18:00-19:30 3.09 5575
Schmuck Balázs tanársegéd TO vezető, Neptun rendszergazda, SAP Kompetencia Központ rendszergazda Szerda 16:15-17:45 3.19 5555
Dr. Sergyán Szabolcs egyetemi docens     3.13  
Simon Ádám tanszéki mérnök   Kedd 16:30-18:00 3.04 5580
Simon-Nagy Gabriella tanársegéd kooperatív képzési koordinátor Kedd 17:00-18:30 3.18 5578
Sipos Miklós László tanszéki mérnök   Péntek 13:30-15:00 3.08  
Szabó-Resch Miklós Zsolt tanszéki mérnök Erasmus koordinátor Szerda 14:30-16:00 3.02 5582
Prof. Dr. Szeidl László professzor emeritus   Kedd 14:00-15:30 4.21 5920
Dr. habil. Tick József egyetemi docens innovációs főigazgató Csütörtök 10:55-12:25 1.06 5605

Óraadók

Név Oktatói/hivatali beosztás Egyéb beosztás Konzultációs időpont
(előzetes email egyeztetéssel)
Szoba Telefon
Koschek Vilmos óraadó     3.13  
Dr. Szenes Katalin címzetes egyetemi docens     3.17 5556