K+F projektek

Mind kutatási, mind fejlesztési tevékenységre jelentős többletforrások állnak rendelkezésre a karon. Az alapkutatást jelemzően OTKA és TÁMOP pályázati forrásból, míg az alkalmazott kutatást Nemzeti Technológia Program keretében, valamint vállalati K+F megbízásokból végzik kutatóink.

Szakképzési hozzájárulás

Szakképzési hozzájárulásból megvalósuló K+F projektek adatai.

Vállalati megrendelések

Vállalati megrendelésre végzett K+F projektek adatai.

Innovációs járulék

Innovációs járulék terhére megvalósuló K+F projektek adatai.

Pályázati forrásból megvalósuló K+F projektek

Az elmúlt években Karunk eredményesen szerepelt több kutatási pályázaton. A kutatási területek az informatika széles spektrumán mozognak. A beágyazott rendszerekhez kapcsolódó kutatásoktól egészen az orvosi diagnosztikus eszközök működtetésén át a felhőszámítás biztonsági kérdéseinek kutatásáig. A legnagyobb összegű kutatásokról szóló rövid ismertetők az alábbiakban találhatók.

Szerződéses kutatás-fejlesztés

Konkrét probléma megoldására a Kar vállalja kutatási tevékenységek elvégzését is, amelyenek kereteit a Kar és a vállalat között létrejövő kutatás-fejlesztési megállapodásban rögzítenek.