Pályázati forrás

Az elmúlt években Karunk eredményesen szerepelt több kutatási pályázaton. A kutatási területek az informatika széles spektrumán mozognak. A beágyazott rendszerekhez kapcsolódó kutatásoktól egészen az orvosi diagnosztikus eszközök működtetésén át a felhőszámítás biztonsági kérdéseinek kutatásáig. A legnagyobb összegű kutatásokról szóló rövid ismertetők az alábbiakban találhatók.

Életvitel támogatási minták kutatása és szakértői rendszerbe foglalása az otthoni életminőség javítására

Projekt leírása

A projekt a célkitűzést az alábbi főbb kutatási feladatok és innovatív elemek megvalósításával kívánja elérni:

 • Orvosi szakértői tudás beépítése, életvitel támogatási minták (ÉTM-ek) kialakítása, új orvosi ismeretek feltérképezése
 • Adekvát méréstechnika, korszerű, innovatív szenzortechnika, intelligens szenzor koncepció
 • Adaptív, intelligens szoftverek, automatizáltság
 • Skálázhatóság, bővíthetőség
 • Szabványosított, integrált rendszer, platform
 • Az alkalmazás és a szolgáltatások tesztelésére nagyvárosi, középvárosi és kisvárosi-falusi tesztközösségek (élő laboratóriumok - Living Lab-ok) létrehozása

Projekt adatai

 • Témavezető neve: Kozlovszky Miklós
 • Kutatócsoport: Biotech csoport
 • Kutatási időszak: 2009-2011
 • Forrás összege: 71.100.000 Ft
 • Forrás finanszírozója: NKTH

Integrált virtuális mikroszkópiai technológiák és reagensek kifejlesztése a vastagbél daganatok diagnosztikájára

Projekt leírása

Egy a világon még nem létező, szövettani immundiagnosztikai műszer, kiértékelő programcsomag és speciálisan a vastagbél daganatok differenciáldiagnosztikáját, prognosztikáját, terápiás válasz előrejelzését, szűrését támogató reagensekből álló termékcsoport előállítása, piaci bevezetése.  A virtuális mikroszkópia diagnosztikus alkalmazási lehetőségeinek kifejlesztése, a vastagbél daganatok diagnosztikájának, terápiás válasz predikciójának, perifériás vérből történő szűrésének támogatására.

Projekt adatai

 • Témavezető neve: Kozlovszky Miklós
 • Kutatócsoport: Biotech csoport
 • Kutatási időszak: 2009-2011
 • Forrás összege: 57.000.000 Ft
 • Forrás finanszírozója: NKTH

Nagysebességű számítástechnikai infrastruktúrák építése a dél-kelet európai kutatási közösségek számára (HP-SEE)

Projekt adatai

 • Témavezető neve: Kozlovszky Miklós
 • Kutatócsoport: Biotech csoport
 • Kutatási időszak: 2010-2012
 • Forrás összege: 17.000 Euro
 • Forrás finanszírozója: EU FP7

Magas Intelligenciájú, nagy megbízhatóságú elektronikai felderítő rendszer katonai és polgári védelmi célokra

Projekt leírása

Feladatunk egy univerzális szoftver, amely fogadja és megjeleníti egy mobil szenzor egység (például robotrepülőgép) adatait. Ezen felül feladatunk a robotrepülőgép fedélzeti szoftverének fejlesztése is.

Projekt adatai

 • Témavezető neve: Dr. Molnár András
 • Kutatócsoport: Molnár, Stojcsics, Léczfalvy, Turóczi, Somlyai
 • Kutatási időszak: 2010-2012
 • Forrás összege: 151.000.000 Ft
 • Forrás finanszírozója: NKTH
 • Konzorciumi tagok: Bonn Hungary, BME-MIK, OE-NIK

Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások

Projekt weboldala

 • Pályázat kódja: TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR
 • Futamidő: 2012.01.01. – 2013.12.31
 • Projektgazda: Óbudai Egyetem
 • Konzorcium partner: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • Projektmenedzser: Dr. Babos Tibor
 • Szakmai vezető: Dr. Szabolcsi Róbert
 • Pénzügyi vezető: Kiss Mária
 • A projekt teljes mérete: 998 000 000 Ft

A projekt célkitűzése a kritikus infrastruktúra védelem területén nemzetközi színvonalon (és együttműködésben) végzett kutató-fejlesztő tevékenységhez szükséges kritikus tömegű humánkapacitás konszolidációja, szükség szerinti fejlesztése, valamint az e területeken végzett innováció támogatása.

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1982/2006/EK határozatával összefüggésben a projekt célja a nemzetközileg elérhető tudás összegyűjtése, adaptációja, és disszeminációja, illetve olyan új technológiák és tudás létrehozása, amely hozzájárul a polgárok biztonságának szavatolásához olyan fenyegetések ellen, mint például a terrorizmus, a természeti katasztrófák és a bűnözés, az emberi alapjogok – köztük a magánélethez fűződő jog – egyidejű tiszteletben tartásával. 

A projekt négy kiemelt kutatási területre fókuszál: a nagy megbízhatóságú, hibatűrő, ún. „öngyógyító” infrastrukturális alrendszerek; az egyes alrendszerekből származó adatok integrált kezelése; az alrendszerekben történő elosztott számítások és az alrendszerek közötti biztonságos kommunikáció; illetve a biztonsági szint állami intézményrendszer, üzemeltetők és tulajdonosok, állampolgárok együttműködése révén történő fenntartható növelése.

Mind rendszerelméleti, mind költséghatékonysági szempontból fontos a meglévő technológiák optimális és összehangolt használatának biztosítása a polgári biztonság javára, továbbá a polgári biztonsági megoldások szolgáltatói és felhasználói közötti együttműködések serkentése, ezért a projekt a területen oktató és kutató egy-egy katonai illetve polgári egyetem konzorciumi együttműködésében valósul meg. (Megjegyezzük, hogy az együttműködés nem a projekt céljaira jött létre, évtizedes múltja van.)

A projekt megvalósításában összesen 112 oktató-kutató, 30 szakértő, 28 leendő oktató kutató, 33 külföldi szakértő vesz részt, akik a projekt időtartalma alatt 132 hazai és nemzetközi cikk megírását, 11 könyv elkészítését, 4 szabadalom benyújtását, 140 konferencia előadás tartását, további 43 tanulmány és stratégia kidolgozását, valamint 70 egyéb tudományos témájú dolgozat megírását terveik.

Mint az alábbiakban kifejtésre kerül, a kritikus infrastruktúra védelme nem elszigetelt feladatkör, a modern gazdaságok/társadalmak mindennapi működése is jelentősen függ az infrastruktúra-rendszerek megbízható üzemelésétől. Ezért a projekt az Új Széchenyi Terv céljaihoz kapcsolódóan hozzájárul hazánk versenyképességének megőrzéséhez (esetenként növeléséhez) az alábbi húzóágazatok vonatkozásában: közúti informatika, geoinformatika, logisztika, infokommunikációs technológiák.

Matematikai modellezésre épülő döntéstámogató rendszer cukorbetegek egészségügyi szolgáltatásának javítására

 • Elnyert összeg konzorciumi szinten: 664 998 225 Ft.
 • Elnyert összeg egyetemi szinten: 256 109 925  Ft.
 • Önrész: 14 761 650  Ft.
 • Státusz: konzorciumi partner
 • Projektvezető: Kozlovszky Miklós
 • A pályázat jelenlegi állapota: megvalósítás alatt
 • Projekt megvalósításának kezdete és vége: 2013.01.01 - 2014.06.30.

DENTMIO Adaptív döntéstámogatási rendszer kifejlesztése emelt szintű egészségügyi szolgáltatások támogatására korszerű infokommunikációs technológiák alkalmazásával

 • Elnyert összeg konzorciumi szinten: 396 060 994  Ft.
 • Elnyert összeg egyetemi szinten: 180 883 332  Ft.
 • Önrész: 19 950 000  Ft.
 • Státusz: konzorciumi partner
 • Projektvezető: Kozlovszky Miklós
 • A pályázat jelenlegi állapota: megvalósítás alatt
 • Projekt megvalósításának kezdete és vége: 2013.01.01 - 2014.05.30.

Hibrid és elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások

 • Elnyert összeg konzorciumi szinten: 869 701 757  Ft.
 • Elnyert összeg egyetemi szinten: 48 944 548  Ft.
 • Önrész: 0
 • Státusz: konzorciumi partner
 • Projektvezető: Molnár András, Tar József
 • A pályázat jelenlegi állapota: megvalósítás alatt
 • Projekt megvalósításának kezdete és vége: 2012.10.01 -2014.10.01.

''Smarter Transport'' - Kooperatív közlekedési rendszerek infokommunikációs támogatása

 • Elnyert összeg konzorciumi szinten: 950 144 662  Ft.
 • Elnyert összeg egyetemi szinten: 267 479 094  Ft.
 • Önrész: 0
 • Státusz: konzorciumi partner
 • Projektvezető: Felde Imre/Nádai László
 • A pályázat jelenlegi állapota: megvalósítás alatt
 • Projekt megvalósításának kezdete és vége: 2012.11.01 - 2014.11.01.

Innovation hybrid strategy of IT-outsourcing partnership with enterprises

 • Elnyert összeg konzorciumi szinten: 7 284 50 00 EUR
 • Elnyert összeg egyetemi szinten: 56 399
 • Önrész: 0
 • Státusz: konzorciumi partner
 • Projektvezető: Tick József
 • A pályázat jelenlegi állapota: megvalósítás alatt
 • Projekt megvalósításának kezdete és vége: 2013.10.15 -2015.10.15

ROBOT-X Robotépítő kit fejlesztése oktatási, hobbi és kutatási és fejlesztési célokra

 • Elnyert összeg konzorciumi szinten: 385 200 000  Ft.
 • Elnyert összeg egyetemi szinten: 128 000 000  Ft.
 • Önrész: 0
 • Státusz: konzorciumi partner
 • Projektvezető: Felde Imre
 • A pályázat jelenlegi állapota: megvalósítás alatt
 • Projekt megvalósításának kezdete és vége: 2013.01.01 - 2014.06.30.

Sok-processzoros rendszerek a mérnöki gyakorlatban

 • Elnyert összeg konzorciumi szinten: 182 526 411  Ft.
 • Elnyert összeg egyetemi szinten: 40 976 456 Ft.
 • Önrész: 2 048 823  Ft.
 • Státusz: Konzorciumi partner
 • Projektvezető: Sima Dezső
 • A pályázat jelenlegi állapota: megvalósítás alatt
 • Projekt megvalósításának kezdete és vége: -

DIALOGIC - Matematikai modellezésre épülő döntéstámogató rendszer cukorbetegek egészségügyi szolgáltatásának javítására

 • A konzorciumvezető vállalkozás neve: STRATIS Vezetői és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősség) Társaság
 • Projektvezető: Kovács Levente
 • Projekt időtartama: 2013-2014
 • A projekt célja: A kifejlesztendő rendszer célja egy matematikai modellezésre épülő döntéstámogató rendszer tervezése és implementálása az egészségügyi szolgáltatók számára.
 • További információk: http://biotechweb.nik.uni-obuda.hu/web/hu/kutatas/projektek/Dialogic