Tudományos műhelyek

A tudományos munka és a kutatás 3 műhelyben folyik, a mérnöki informatikához kapcsolódó modellezéssel, szimulációval és irányítással, az ennek hátterét képező elméleti alapozással, valamint a számítógépbeli feldolgozó rendszerek alapkövének tekinthető processzor és számítógépi architektúrákkal kapcsolatosan.

Nemzetközi kapcsolataink

A tudományos műhelyek mindegyike jelentős nemzetközi ismertséggel bír, amit az alábbiak támasztanak alá dokumentált formában.

- Több kontinensen, jelentős egyetemekkel és kutató-központokkal megvalósuló közös projektek.

- Külföldön, neves kiadók gondozásában megjelent szerkesztett kötetek.

- Nagyszámú, külföldi egyetemek kutatóival és professzoraival közösen szervezett nemzetközi konferencia.

- Nemzetközi folyóiratoknál betöltött szerkesztőbizottsági tagságok.

- Nemzetközi szervezetek vezetésében betöltött pozíciók.

- Rendszeres elnöki, programbizottság-elnöki és programbizottság-tagsági felkérésekkel (fontos nemzetközi konferenciákon, többek között több IEEE society éves kongresszusain és egyéb világkongresszusokon).

- A tudományos műhelyekben keletkezett eredményekről megjelent publikációkra világszerte kapott hivatkozások.

- Földrajzilag kiterjedt részvételű konferenciákon tartott plenáris és szekció előadások.

- IEEE Xplore és egyéb digitális könyvtárakban, a világon bárki számára, bármikor hozzáférhető publikációk.

- Számos külföldi egyetem kutatójával és professzorával ápolt kapcsolatok.

- A kutatási eredmények teljes körű és rendszeres angol nyelvű publikálása.

Hazai kapcsolataink

A tudományos műhelyek hazai ismertségét eredményező, dokumentált tények közül az alábbiak emelhető ki.

- A hazai konferenciákon és folyóiratokban, az eredményekről megjelent számos publikáció.

- Független hivatkozások nagy száma.

- A hazai és külföldi konferenciákon, a hazai társegyetemek oktatatóival közös szekciókban, az oktatási egységekben folyó kutatásokról tartott előadások.

- A hazai tudományos szervezetekben végzett közös munka.

- Az IEEE Hungarian Section-ben, ezen belül pedig több IEEE Society hazai Chapter-ében folyó közös tevékenység.

- Az Óbudai Egyetemen nemrég indult Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola tudományos hátterének biztosítása, a törzstagok többségének adása.

- Az MTA, OTKA és az MRK, Magyar Fuzzy Társaság, Magyar Operációkutatási Társaság szakmai bizottságainak munkájában (tagként és vezetőként) való aktív részvétel.