Tudományos műhelyek

A tudományos munka és a kutatás 3 műhelyben folyik, a mérnöki informatikához kapcsolódó modellezéssel, szimulációval és irányítással, az ennek hátterét képező elméleti alapozással, valamint a számítógépbeli feldolgozó rendszerek alapkövének tekinthető processzor és számítógépi architektúrákkal kapcsolatosan.

Nemzetközi kapcsolataink

A tudományos műhelyek mindegyike jelentős nemzetközi ismertséggel bír, amit az alábbiak támasztanak alá dokumentált formában.

 • Több kontinensen, jelentős egyetemekkel és kutató-központokkal megvalósuló közös projektek.
 • Külföldön, neves kiadók gondozásában megjelent szerkesztett kötetek.
 • Nagyszámú, külföldi egyetemek kutatóival és professzoraival közösen szervezett nemzetközi konferencia.
 • Nemzetközi folyóiratoknál betöltött szerkesztőbizottsági tagságok.
 • Nemzetközi szervezetek vezetésében betöltött pozíciók.
 • Rendszeres elnöki, programbizottság-elnöki és programbizottság-tagsági felkérésekkel (fontos nemzetközi konferenciákon, többek között több IEEE society éves kongresszusain és egyéb világkongresszusokon).
 • A tudományos műhelyekben keletkezett eredményekről megjelent publikációkra világszerte kapott hivatkozások.
 • Földrajzilag kiterjedt részvételű konferenciákon tartott plenáris és szekció előadások.
 • IEEE Xplore és egyéb digitális könyvtárakban, a világon bárki számára, bármikor hozzáférhető publikációk.
 • Számos külföldi egyetem kutatójával és professzorával ápolt kapcsolatok.
 • A kutatási eredmények teljes körű és rendszeres angol nyelvű publikálása.

Hazai kapcsolataink

A tudományos műhelyek hazai ismertségét eredményező, dokumentált tények közül az alábbiak emelhető ki.

 • A hazai konferenciákon és folyóiratokban, az eredményekről megjelent számos publikáció.
 • Független hivatkozások nagy száma.
 • A hazai és külföldi konferenciákon, a hazai társegyetemek oktatatóival közös szekciókban, az oktatási egységekben folyó kutatásokról tartott előadások.
 • A hazai tudományos szervezetekben végzett közös munka.
 • Az IEEE Hungarian Section-ben, ezen belül pedig több IEEE Society hazai Chapter-ében folyó közös tevékenység.
 • Az Óbudai Egyetemen nemrég indult Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola tudományos hátterének biztosítása, a törzstagok többségének adása.
 • Az MTA, OTKA és az MRK, Magyar Fuzzy Társaság, Magyar Operációkutatási Társaság szakmai bizottságainak munkájában (tagként és vezetőként) való aktív részvétel.