Karunk története

Karunk 2000. január 1-jén létesült – hazánk első tisztán informatikus profilú karaként - a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola (KKMF), a Bánki Donát Műszaki Főiskola (BDMF) és a Könnyűipari Műszaki Főiskola (KMF) számítástechnikával, informatikával foglalkozó intézeteinek és tanszékeinek integrációja révén.

2010

 • A Budapesti Műszaki Főiskola Óbudai Egyetem néven folytatja tevékenységét.

2009

 • A BMF tagságot nyert az Európai Egyetemi Szövetségben (EUA).
 • Az Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet igazgatója Dr. Fodor János egyetemi tanár lesz.
 • A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) akkreditálja a BMF Alkalmazott Informatikai Doktori Iskoláját, mely szeptemberben meg is kezdi munkáját. Az Doktori Iskola vezetője Dr. Galántai Aurél egyetemi tanár.
 • Szeptemberben nappali tagozaton is elindul a Mérnök informatikus mesterképzés.
 • A BMF elnyeri a Felsőoktatási Minőségi Díjat.

2008

 • Februárban elindul a mérnök informatikus mesterképzés esti tagozaton.
 • A Kar konzorciumi tagként három NKTH-s pályázatot is elnyer.

2007

 • A Kar neve Neumann János Informatikai Karra módosul, a Kart pedig dékánként vezeti Dr. Szeidl László egyetemi tanár.
 • Megalakul az IBM Szolgáltatás-irányítás Kompetencia Központ.
 • A Kar oktatóinak jelentős közreműködésével megkezdi munkáját a BMF Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpontja.

2006

 • Az Intel új rendszertechnikai labort adományoz a Karnak.
 • A HP és a Kar együttműködésében megalakul az Alkalmazás-menedzsment Kompetencia Központ.
 • Az SAP is Kompetencia Központot létesít a Karon.
 • Dr. Szeidl László egyetemi tanár lesz a Kar főigazgatója, valamint az Informatikai Rendszerek Intézet igazgatója.

2005

 • Az akadémiai reform keretében a műszaki informatika alapszak elnevezése Mérnök informatikus alapszakra módosul.
 • Május 31-én Óbudán a Bécsi úton átadásra kerül a Kar új oktatási épülete, így a Kar a Nagyszombat utcai "A" épületből ill. a Népszínház utcai épületből új, korszerű, minden igényt kielégítő épületbe költözik. Ezzel 2005 szeptemberétől a Budapesten folyó számítástechnikai szakképzés egy helyen, az óbudai új épületben folytatódik.
 • Megállapodás a Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikus és Villamosmérnöki Önálló Intézetével végzett hallgatóink tanulmányainak közvetlen folytatásáról a Műszaki informatikus szak nappali tagozatán.
 • A Karon az IBM Magyarországgal közös gondozásban Intelligens Tudásmenedzsment és Innovációs Központ létesül.
 • A Symantec-kel együttműködésben megalakul a Biztonságtechnikai Kompetencia Központ.

2004

 • A NIK gondozásában három további karral egyidejűleg elsőként indul el hazánkban a bolognai folyamatnak megfelelő informatikus alapképzés (BSc képzés) Műszaki informatika szak elnevezéssel.
 • Főiskolai egyeztetéseket követően a főiskola alapszakjait kiszolgáló matematikai és számítástechnikai alapismeretek oktatása a NIK-től átkerül az adott alapszakokat gondozó karokra, ezzel egyidejűleg az érintett oktatók is áthelyezést nyernek. Ennek következtében a Kar felépítése is módosul, a Kar a továbbiakban az alábbi három intézetre tagolódik: Informatikai Rendszerek Intézet, Szoftvertechnológiai Intézet, Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet. Az intézetek vezetői: Dr. Sima Dezső egyetemi tanár, dr. Tick József főiskolai docens és Dr. Rudas Imre egyetemi tanár.

2002

 • A Műszaki informatika szak tartalmi megújítása és egyben a kreditrendszer bevezetése.
  A NIK kihelyezett képzéseként a székesfehérvári Számítógéptechnikai Intézetben Műszaki Informatika szak indul két tankörrel.

2000

 • Megállapodás a Szegedi Tudományegyetem TTK Matematikai és Informatikai Intézetével végzett hallgatóink tanulmányainak közvetlen folytatásáról a Programtervező matematikus szak nappali és levelező tagozatán.
 • A felsőoktatásban végrehajtott integráció keretében a KKMF, a BDMF és a KMF Matematikai és Számítástechnikai Intézeteinek összevonásával megalakul a Neumann János Informatikai Főiskolai Kar (NIK). Alapító főigazgatója Dr. Sima Dezső főiskolai tanár. A Kar három intézetből tevődik össze; ezek az Alkalmazott Informatikai Intézet, a Matematikai és Számítástudományi Intézet, valamint az Általános Informatika és Multimédia Intézet. Vezetőik rendre dr. Sima Dezső főiskolai tanár, Dr. Rudas Imre egyetemi tanár és Dr. Bakó András egyetemi tanár. Az informatikai szakképzés a tervezett új oktatási épület rendelkezésre állásáig részben az Óbudán a Nagyszombat utcában, ill. részben Pesten a Népszínház utcában folyik.

1998

 • Megállapodás a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportjával végzett hallgatóink tanulmányainak közvetlen folytatásáról a Programtervező matematikus szak nappali és levelező tagozatán

1997

 • Bevezetésre kerül a Műszaki informatika szak új tanterve. A szak iránti érdeklődés jelentősen növekszik.

1995

 • Az MSZI keretében megindul a kooperatív képzés, melyet a későbbiekben a főiskola többi intézete és a továbbiakban más egyetemek is átvett.

1994

 • Idén végeznek az első Műszaki informatika szakos hallgatók. A tapasztalatok figyelembe vételével korszerűsödik a szak tanterve.
 • A Műszaki informatika szakon kiadott diplomát a brit Villamosmérnökök Egyesülete (IEE) és az angol Számítógéptudományi Társaság (BCS) a brit diplomával egyenértékű BEng diplomaként akkreditálja (jó mérnöki gyakorlatot is tanúsító BSc diploma).

1993

 • A Természet- és Számítógéptudományi Tanszék neve Informatikai Tanszékre változik.

1992

 • A Műszaki informatika szak tartalmi korszerűsítése.

1991

 • Elindul a Műszaki Informatika szak.

1990

 • A tanszéki rendszer visszaállításával megalakul a Természet- és Számítógéptudományi Tanszék dr. Rudas Imre főiskolai tanár vezetésével. Elkezdődik az új Műszaki informatika szak tanterveinek kidolgozása.

1988

 • A képzési profil bővülésével a Főiskola új elnevezése Kandó Kálmán Műszaki Főiskola lesz.

1987

 • Az informatika fejlődése, a személyi számítógépek elterjedésének követése érdekében az MSZI korszerűsíti a szakképzést, az új szak neve: Informatika szak.
 • A Természettudományi Tanszék és a Szervezési Tanszék egyesülésével létrejön az Informatikai és Szervezési Intézet dr. Rudas Imre főiskolai docens vezetésével. Megtörténik a matematika, az informatika és a szervezési tárgyak korszerűsítése, fokozatosan bevezetésre kerül az informatika a nem informatikai jellegű tárgyakba. Megjelennek az első személyi számítógépek.

1985

 • Posztgraduális (4 féléves) képzés indul Informatika szak néven.

1983

 • Átszervezés következtében a Természettudományi Tanszék és a Számítástechnika és Oktatástechnikai Osztály egyesül, vezetője Fekete István főiskolai tanár. Kidolgozásra és bevezetésre kerül a matematika és a programozási ismeretek integrált oktatása. Az eszközpark korszerűsödik, megjelennek a TPA 111/40, illetve Commodore 64 típusú számítógépek.

1981

 • Minisztériumi, ill. Főiskolai egyeztetéseket követően, a Budapesten folyó képzés elnevezése Szervezés és számítástechnika alkalmazása szak elnevezésre módosul.

1980

 • A főiskolai oktatási reform keretében a számítástechnikai szakképzés a párhuzamosságok elkerülése érdekében Budapesten ill. Székesfehérváron két eltérő orientációjú szak keretében folytatódik, egyrészt Budapesten a Matematikai és Számítástechnikai Intézet gondozásában a Számítógéprendszerek szakon, másrészt a székesfehérvári Számítógépek Intézetében a Számítástechnikai eszközök szakon.

1979

 • A főiskolai átszervezés („intézetesítés”) keretében megalakul a Matematikai és Számítástechnikai Intézet (MSZI) a Számítástechnikai Tanszék, a Természettudományi Tanszék matematika csoportja és az R20 Számítóközpont integrációjával. Így a volt Számítástechnikai Tanszék Óbudára költözik. Az intézet kijelölt új telephelye az óbudai "A" épület. Az intézet igazgatója dr. Sima Dezső főiskolai tanár, aki 20 éven át, 1999-ig látja el az igazgatói teendőket.

1978

 • Óbudán, a Nagyszombat utcai "A" épületben R20 Számítógépközpont létesül.

1976

 • Székesfehérváron megalakul a KKVMF Számítógépek Intézete. A Számítástechnikai szak új tantervének kimunkálása és bevezetése a fentiekben említett három ágazattal Budapesten ill. Székesfehérváron.

1975

 • Az OM, a Fejér megyei Tanács és a Videoton között megkötött megállapodás okán a műszaki jellegű számítástechnikai szakképzés Budapestről Székesfehérvárra kerül; ennek értelmében a Videoton igényeinek kielégítésére a székesfehérvári Számítógépek Intézetében Számítógép gyártó, valamint számítógép üzemeltető ágazat, míg Budapesten a Számítástechnikai Tanszék gondozásában Műszaki szervező ágazat keretében alkalmazói képzés létesítéséről történik döntés. Ivanyos Lajos főiskolai tanár eltávozik a főiskoláról, a tanszék vezetésére dr. Sima Dezső főiskola tanár kap megbízást.

1974

 • Számítástechnikai és Oktatástechnikai Osztály létesül Fekete István főiskolai tanár vezetésével. Az Osztály feladata a gépész és a szervező üzemmérnök szakos hallgatók számítástechnikai képzése. Megjelenik a TPA 1001, majd TPA/i gépek használata az oktatásban.

1972

 • Megalakul a Számítástechnikai Tanszék, tudomásunk szerint hazánk első számítástechnikai oktatási egységeként, Ivanyos Lajos főiskolai tanár vezetésével.
 • A tanszék eszközparkja kiemelkedően jó volt, mivel a Tanszék minden fontos hazai gyártású számítógép típussal (KFKI TPA, KFKI TPAi, EMG 830, VT 10010 B) rendelkezett.

1971

 • Székesfehérváron kihelyezett tagozat létesül és a Budapesten folyó képzéssel párhuzamosan számítástechnikai szakképzés indul.

1970

 • A Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán (KKMF) Számítástechnikai csoport létesül, vezetője Ivanyos Lajos főiskolai tanár.
 • Megindul a képzés a Számítástechnikai szakon, ismereteink szerint elsőként az országban, nappali tagozaton 30 fővel.