ECDL (Fogyatékossággal Élők számára)

Cél

Az ECDL Fogyatékossággal Élők számára szervezett tanfolyam célja a látás és hallássérült személyek alap informatikai képzésének megteremtése, ezen belül az érettségire készülő és a felsőoktatásban részt vevő említett fogyatékossággal élők informatikai felkészítését. További céljaink: a távoktatás jellegű képzés kidolgozása és beindítása.

Tevékenységük

A szükséges infrastrukturális személyi háttér, illetve az oktatás szakmai alapjainak megteremtése – figyelembe véve a célcsoport specialitásait, egyéb technikai eszközök fejlesztését (BeszT, stb.).

- infrastruktúra

- oktatási laborok és technológiai központ felszerelése,

- tapasztalatszerzés a speciális feltételek és oktatási módszertan kidolgozásához,

- oktatás speciális kiegészítései:

     - ECDL tananyag fejlesztése, módszertan kidolgozása,

     - ECDL prezentáció modulja helyett a vakok, gyengén látók részére beszélő programok, optikai karakter-felismerő programok modul kifejlesztése,

     - a jelnyelv kiterjesztése az informatika szak jelnyelvi nyelvezetére.

Oktatás

A fogyatékossággal élők integrációjának egyik legfontosabb feltétele az informatikai írástudás. Az e téren tapasztalható akadályokat, valamint a képzési kínálat hiányát felismerve az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar (ÓE NIK) Kiberfizikai Rendszerek Intézet 2001 őszétől (Magyarországon elsőként) rendszeres térítésmentes felkészítő tanfolyamokat szervez látás- és hallássérültek részére. Ismereteink szerint ilyen célirányos informatikai képzést más felsőoktatási intézmény nem biztosít, ezért kidolgoztunk egy kiscsoportos oktatási és vizsgáztatási formát.

A látássérültek számára speciális beszélő programokkal és egyéb segédeszközökkel felszerelt laboratórium áll rendelkezésre. Tapasztalataink szerint a célcsoport igényeit úgy tudjuk legjobban szolgálni, ha a tanárok a személyes érintettségüknél, tapasztalatuknál fogva rendelkeznek az informatikai rendszerek használatával.

A laboratóriumi hátteret, valamint a szükséges anyagi forrásokat az ÓE NIK, valamint a Magyar Számítástechnika az Ifjúságért Alapítvány folyamatosan más célú kereteiből biztosítja. A program szakmai felügyeletét a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) látja el, valamint az ECDL vizsgakártyákat is térítésmentesen bocsátja rendelkezésre.

2001-től az ÓE NIK ad otthont az érzékszervi fogyatékossággal élőknek szervezett keretek között történő ECDL oktatásának. A fejlesztőlaborban jelenleg 12 munkaállomásból álló géppark áll rendelkezésre hallás-, a látás- és a mozgássérültek számára, felszerelve a szükséges szoftverekkel. Az időről-időre megújuló ECDL követelményrendszerhez igazodva, optimalizáltuk a speciális tananyagot. A 18 év tapasztalata alapján megújult módszertan alkalmazásával folytatjuk a képzést. A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik Windows operációs rendszerre épülő Office környezet ismeretét tanúsító ECDL vizsgát szeretnének tenni.

Fontos szempontok a Fogyatékossággal Élők oktatásával kapcsolatban

- a felkészítés gyakorlatközpontú, minden modult gyakorlati feladatokon keresztül mutatunk be

- az egyéni tanulás segítésére minden modulhoz számos otthon kidolgozandó feladatot jelölünk ki

- a foglalkozások konzultációs jellegűek, tematikájuk az ECDL Vizsgaközpont által kiadott tananyag szerint épül fel

- a közösen megtárgyalt, egyénileg kipróbált anyagrész mellett lehetőséget biztosítunk az otthoni gyakorlás során felmerült kérdések tisztázására is

- az egyes modulok képzési ideje változó (kb. 40-50 óra/modul)

A bizonyítvány megszerzésének módjai

- heti rendszerességgel való tanfolyami részvétel (kezdők részére),

- konzultációs lehetőség modulokra bontva (az Office alkalmazások használata).

A vizsgák szervezése

A feladatokat számítógépes adathordozón kapják meg a vizsgázók. Az információ megszerzésének bonyolultabb, időigényesebb módja miatt az ECDL vizsgákra vonatkozóan egy-egy modul megoldási ideje 90 perc. A tanfolyam és a vizsga térítésmentes, a költségét az ÓE NIK biztosítja. Az alapvizsgát tanúsító vizsgakártyát a NJSZT adja ki.

Oktatók

A látássérült (vakok és gyengénlátók) hallgatókat a szintén látássérült Ecsedi Csaba programozó matematikus, míg a hallássérülteket (siketek és nagyothallók) a beszélt és jelnyelvet párhuzamosan használó nagyothalló Cserfalvi Annamária középiskolai informatikai mérnöktanár és jelnyelvi tolmács oktatja.

Tematika

A tanfolyam elsősorban az ECDL SELECT START megszerzését célozza.

Az ECDL SELECT START (3+1) moduljai:

  Kötelező modulok:

   - Számítógépes alapismeretek

   - Online alapismeretek

   - Szövegszerkesztés

 Választható modulok:

   - Táblázatkezelés

   - Adatbáziskezelés

   - Prezentáció

   - IT Biztonság

   - Képszerkesztés

   - Webszerkesztés

   - Elektronikus aláírás (önálló modul)

Statisztika

Az ECDL Fogyatékkal Élők számára szervezett tanfolyamon 2001 óta mai napig a következő eredmények születtek meg.

Eddig 529 fő fogyatékkal élők hallgató tanult

 • 287 fő látássérült (191 fő vak és 94 fő gyengénlátó),
 • 260 fő hallássérült (141 fő siket és 119 nagyothalló),
 • 3 fő mozgássérült,
 • 8 fő hallás- és látássérült (siketvak).

A látássérült (vak és gyengédlátó) hallgatók között

 • 76 fő szerezte meg a teljeskörű ECDL bizonyítványt,
 • 92 fő csak ECDL START bizonyítványt,
 • 52 fő viszont 1-2-3 modul vizsgát szerzett meg,
 • 67 fő egy vizsgát sem szerzett meg.

A hallássérült (siket és nagyothalló) hallgatók között

 • 159 fő szerezte meg a teljeskörű ECDL bizonyítványt,
 • 37 fő csak ECDL START bizonyítványt,
 • 21 fő viszont 1-2-3 modul vizsgát szerzett meg,
 • 43 fő egy vizsgát sem szerzett meg.

A hallás- és látássérült (siketvak) hallgatók között

 • 1 fő szerezte meg a teljeskörű ECDL bizonyítványt,
 • 7 fő csak ECDL START bizonyítványt.

A mozgássérült hallgatók között (hallássérültek csoportjában tanulnak):

 • 0 fő szerezte meg a teljeskörű ECDL bizonyítványt,
 • 2 fő csak ECDL START bizonyítványt,
 • 1 fő viszont 1-2-3 modul vizsgát szerzett meg,
 • 0 fő egy vizsgát sem szerzett meg.

Tanfolyammal kapcsolatos információk - kapcsolat

Jelentkezés

Feltétel, ahol az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

   - érettségi vagy középiskolai tanulmányok

   - továbbtanulási szándék, illetve megkezdett felsőfokú tanulmányok

   - számítógéppel kapcsolatos elhelyezkedési szándék

   - otthoni számítógép-használati lehetőség az önálló gyakorláshoz

Látássérült csoportba történő jelentkezés

Ecsedi Csaba: +36-30-224-27-98 / ecsedi.csabaatnik.uni-obuda.hu

Hallássérült csoportba történő jelentkezés

Cserfalvi Annamária: +36-30-480-25-90 / cserfalvi.annamariaatnik.uni-obuda.hu

Helyszín

Óbudai Egyetem - Neumann János Informatikai Kar,
Kiberfizikai Rendszerek Intézet
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
Oktató/fejlesztőlabor: 1. em. 112.

Időpont

- A látássérültek ECDL tanfolyamkezdési időpontja: 2020. február

- A hallássérültek ECDL tanfolyamkezdési időpontja: 2020. február

- Jelentkezési határidő: 2020. január 31.

Sajtó

- https://rehabportal.hu/kozelet/az-informatika-a-fogyatekkal-elok-elott-i... (2016.01.09)

- http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/evente_295_milliard_forint_a_szamito... (2008.03.04)

- http://nava.hu/id/329090/ - Sorstársak (2007.03.28.)