Alkalmazott matematikus (MSc)

A mai tipikusan inter- és multidiszciplináris munkakörnyezetben nagy szükség van erős elméleti alapokkal rendelkező, a műszaki alkalmazások körében felmerült matematikai problémák elemzésére és hatékony megoldására képes szakemberekre. Az alkalmazott matematikus mesterszakunk a műszaki matematika szakiránnyal az országban egyedülálló, hiánypótló képzést jelent ezen a területen.

Az alkalmazott matematika a matematika egy olyan területe, amely a műszaki- és természet-tudományokban, az iparban és gazdaságban alkalmazott matematikai módszerekre koncentrál, a felmerülő problémákat modellezi, modellek segítségével elemzi és tanulmányozza, megol­dásukra módszereket fejleszt és alkalmaz, és algoritmikus eszközöket nyújt a vizsgálatukhoz.

Az alkalmazott matematikusok általában vegyes összetételű csoportokban dolgoznak, ahol a feladatuk a matematika „kibányászása” az adott projektből. A tőlük elvárt fontosabb képességek a következők:

 • Modellezési és probléma megoldási képességek eltérő és változó területeken.
 • Alkalmazások iránti érdeklődés, tudás és rugalmasság.
 • Számítógépes tudás és tapasztalat.
 • Írásbeli és szóbeli kommunikációs képességek.
 • Erős absztrakciós és elemző képesség, logikus gondolkodás.

Az alkalmazott matematikus képzés ennek megfelelően három fontos területre koncentrál:

 • Matematikai, elsősorban modellezési és algoritmizálási ismeretek.      
 • Számítógépes ismeretek (programozás, HPC ismeretek, számítógépes grafika, stb.)
 • Csoportmunkában elsajátított alkalmazási és modellezési ismeretek.

Az Óbudai Egyetem alkalmazott matematikus MSc képzése a mérnöki alkalmazási területekre koncentrál, felhasználva az egyetem műszaki karainak szakmai hátterét, ipari kapcsolatait. A szakon végzettek képesek lesznek:

 • a műszaki problémák matematikai modellezésében hatékonyan együttműködni fejlesztőmérnökökkel,
 • az innovatív mérnöki gyakorlatban előforduló problémák matematikai megoldására,
 • a műszaki életben előforduló problémák numerikus megoldására,
 • számítógépek hatékony alkalmazására.

Az alkalmazott matematikus MSc szakra jelentkezhetnek matematika, alkalmazott matematika, informatikus, fizikus és mérnök BSc-vel rendelkező hallgatók.  Az utóbbiak előnyt élveznek az alkalmazási és/vagy az informatikai ismeretek területén.

Letöltések
Dokumentum címe Méret Letöltés
Mintatanterv
835.72 KB Letöltés
Tantárgyi leírások
1.07 MB Letöltés