Mérnökinformatikus (BSc)

Képzésünk olyan területen nyújt széles körű ismereteket és szaktudást, amely úgy a hazai, mint a nemzetközi piac egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata. Az alapképzés során gyakorlati szoftverfejlesztési és alkalmazói ismeretekkel rendelkező, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakemberré válsz, aki ugyanakkor rendelkezik kellő elméleti alapokkal ahhoz, hogy később MSc szinten folytathassa tanulmányait. Alapképzésünk célja, hogy versenyképes tudással, naprakész technológiai ismeretekkel fejezd be tanulmányaidat, és sikeresen tudj elhelyezkedni a munka világában.

Ha a mérnökinformatikus alapszakra jelentkezel hozzánk, akkor megfelelő tudással fogsz rendelkezni az alábbi területeken:

  - korszerű programozási és szoftvertechnológiai ismeretek;

  - a legmodernebb és legkeresettebb grafikus programozási környezetek használata;

  - adatbázisok tervezése, Big Data és üzleti intelligencia ismerete;
    korszerű operációs rendszerek és számítógépes hálózatok telepítése, konfigurálása, illetve továbbfejlesztése;

  - szerverszolgáltatások telepítése, üzemeltetése és adatbiztonsága;

  - alkalmazásfejlesztés mobilplatformokon (Android, iOS, Windows Mobile);

  - elektronikus berendezések irányítását és szabályozását végző cél-számítógéprendszerek tervezése és programozása;

  - robotrendszerek programozása;

  - felhőszolgáltatási technológiák és információbiztonsági ismeretek.

Ezeken az informatikai ismereteken túl egy-egy választott szakterületen (például bioinformatika, robotalkalmazások, intelligens informatikai rendszerek) további elmélyült ismereteket, illetve gyakorlatot szerezhetsz.

A mérnökinformatikus alapképzés nappali és esti tagozaton egyaránt 7 féléves. Az oklevélhez mindkét tagozaton 210 kreditpont teljesítése szükséges.
Ha még nem rendelkezel középfokú nyelvvizsgával, akkor egy féléves ingyenes nyelvi képzésben veszel majd részt. Ha már szereztél nyelvvizsgát, akkor szaknyelvi kurzusok keretében bővítheted tovább nyelvismereteidet. Mivel a későbbi elhelyezkedésedet nagyban befolyásolja a nyelvtudás, ezért elvárjuk, hogy legalább 2 tantárgyat idegen nyelven hallgass. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A mérnökinformatikus képzést ugyanakkor angol nyelven is indítjuk.

Ha nálunk tanulsz, akkor az első néhány félévben széles szakmai alapismereteket kapsz, amit az informatikai törzsanyag elsajátítása követ. A törzsanyag rendszertechnika, szoftvertechnológia és informatikai rendszerek modulokból áll. Az alaptudás megszerzését kell majd bizonyítanod a tanulmányaid első szakaszát lezáró szakmai szigorlat sikeres teljesítésével.

A szigorlatot követően a 4. félévben választhatod ki az érdeklődésednek leginkább megfelelő specializációt, amely a választott területen elmélyült, speciális, elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzését biztosítja számodra az informatika
valamely kurrens alkalmazási területén.

Az alapozó, illetve a specializációs képzés során megfelelő számú választható tantárgy teljesítését is várjuk tőled. E tantárgyak az informatika népszerű, aktuális kérdéseivel foglalkoznak, így teremtve lehetőséget arra, hogy az informatika élvonalbeli területein kiegészítő ismereteket is szerezhess.

A képzés utolsó évében a fő cél a szakdolgozat elkészítése, amelyet az úgynevezett kooperatív képzésben, a gyakorlati idő alatt, akár a cégeknél is megírhatsz.

Egyúttal a specializáció során nemzetközi partneregyetemeinknél Erasmus ösztöndíj keretében lehetőséged van ismereteid
bővítésére.

Specializációk

Az általános ismereteken túlmenően a hallgatók a választható sávokon keresztül specializálódhatnak két választott részterület irányába: algoritmuselmélet sáv (speciális programozási paradigmák, nyelvek); képfeldolgozás sáv (képfeldolgozás és gépi látás alapjai és gyakorlata); mobil rendszerek sáv (Android és iOS fejlesztés); nagyvállalati fejlesztés sáv (JEE fejlesztés és haladó web fejlesztés).