Intézetek

A Kar oktatási és kutatási tevékenységet végző szervezeti egységei az intézetek. A Kar 2000-es alapítása óta Karunkon 3 intézet működik.

 

Alkalmazott Informatikai Intézet

Az Alkalmazott Informatikai Intézet az informatikai infrastruktúra összetevőinek elvi működésével, elméleti hátterével, együttműködésük protokolljaival, szabványaival, megvalósításaival, biztonságával, felügyeletével, üzemeltetésével és alkalmazásaival foglalkozik.

Alkalmazott Matematikai Intézet

Az Alkalmazott Matematikai Intézet országosan ismert és nemzetközileg elismert kutatókat gyűjt egybe, erősítve ezzel a BSc, MSc és doktori (PhD) képzés szakmai hátterét a karon. Az AMI ugyanakkor kutatás-centrikus szervezet, az interdiszciplináris mérnöki alkalmazású informatika, a számítógépes modellezés, az intelligens számítástechnika, és az alkalmazott számítástudomány integrált művelését tűzte ki célul.

 

Munkatársaink

Biomatika Intézet

A Biomatika Intézet (BMI) országosan és nemzetközileg elismert kutatókkal, szakemberekkel, valamint K+F területen kimagasló vállalatokkal erősíti a BSc, MSc és doktori (PhD) képzés szakmai hátterét a Neumann János Informatikai Karon. A BMI az oktatás mellett erősen kutatás és fejlesztés centrikus szervezet, a biotechnológia, egészségügyi informatika, robotika, és az alkalmazott számítástudomány integrált művelését tűzte ki célul.