Szolgáltató egységek

Tanulmányi Osztály

A Tanulmányi Osztály feladata a kar hallgatóinak tanulmányi és vizsgaügyeivel kapcsolatos ügyviteli és szervezési feladatainak (felvétel, beiratkozások, törzskönyvek vezetése, diákigazolványok kiadása, leckekönyvek kiállítása, tárolása stb.), valamint a (kari) Tanulmányi Bizottság ügyviteli-adminisztrációs feladatainak ellátása, a hallgatói térítések és juttatások nyilvántartása, a hallgatói információs rendszer adatbázisának működtetése, karbantartása.

A Tanulmányi Osztályvezető: Schmuck Balázs
Elérhetősége: +36 (1) 666-5555, schmuck.balazsatnik.uni-obuda.hu

Igazgatási Csoport

Az Igazgatási Csoport feladata intézni a dékán, a dékánhelyettesek, a hivatalvezető ügyviteli-adminisztrációs feladatait, ellátni a kari iktatási, irattározási/iratkezelési, valamint az egyetemi és/vagy kari bizottságok, testületekkel kapcsolatos ügyviteli-adminisztrációs, illetve a tanfolyami és továbbképzési feladatokkal kapcsolatos kari ügyviteli, szervezési, adminisztrációs feladatokat.

Az Igazgatási Csoportvezető: Tóth Krisztina, dékáni hivatalvezető
Elérhetősége: +36 (1) 666-5540, toth.krisztinaatnik.uni-obuda.hu

Üzemeltetési Csoport

Az Üzemeltetési Csoport feladata felelni az oktatási célú, labor számítógépek üzemeltetéséért, karbantartásáért, végezni az oktatók és oktatást segítő munkatársak munkahelyi számítógépeinek üzemeltetését és karbantartását, ellátni a Dékáni Hivatal munkatársai munkahelyi számítógépeinek üzemeltetését és karbantartását.