Szolgáltató egységek

Tanulmányi Osztály

A Tanulmányi Osztály feladata a Kar hallgatóinak tanulmányi és vizsgaügyeivel kapcsolatos ügyviteli és szervezési feladatainak (felvétel, beiratkozások, törzskönyvek vezetése, diákigazolványok kiadása, leckekönyvek kiállítása, tárolása stb.), valamint a (kari) Tanulmányi Bizottság ügyviteli-adminisztrációs feladatainak ellátása, a hallgatói térítések és juttatások nyilvántartása, a hallgatói információs rendszer adatbázisának működtetése, karbantartása.

Megbízott Tanulmányi osztályvezető: Dr. Kárász Péter
 

Igazgatási Csoport

Az Igazgatási Csoport feladata intézni a dékán, a dékánhelyettesek, a hivatalvezető ügyviteli-adminisztrációs feladatait, ellátni a kari iktatási, irattározási/iratkezelési, valamint az egyetemi és/vagy kari bizottságok, testületekkel kapcsolatos ügyviteli-adminisztrációs, illetve a tanfolyami és továbbképzési feladatokkal kapcsolatos kari ügyviteli, szervezési, adminisztrációs feladatokat.

m.b. Igazgatási csoportvezető: Kiss Mária
Elérhetősége: +36 (1) 666-5570, kiss.mariaatnik.uni-obuda.hu

Üzemeltetési Csoport

Az Üzemeltetési Csoport felel az oktatási célú, labor számítógépek üzemeltetéséért, karbantartásáért, illetve üzemelteti és karbantartja az oktatók és oktatást segítő munkatársak, továbbá a Dékáni Hivatal munkatársai munkahelyi számítógépeit.

Gazdasági Csoport

A Gazdasági Csoport feladatait a dékán irányításával látja el, a feladat ellátásával kapcsolatosan tájékoztatást kap a dékáni hivatalvezető az anyagok és kis értékű tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásáról, kari leltározásáról, a kari gazdálkodási keretek nyilvántartásáról, a kari költségvetés és beszámoló elkészítéséről, a kari éves közbeszerzési terv elkészítéséről, a kari éves felújítási, karbantartási tervek elkészítéséről, a kommunikációs megrendelések és termékek lejelentéséről, az ellátmányok elszámolásáról, a létszámjelentés, szabadság-nyilvántartás elkészítéséről és továbbításáról, a munka- és védőruházat nyilvántartásáról, a gazdasági vezető által ellátott személyügyi kapcsolattartó feladatokról, a gazdasági vezető által ellátott beszerzési kapcsolattartói feladatokról.

Gazdasági vezető: Kiss Mária
Elérhetősége: +36 (1) 666-5570, kiss.mariaatnik.uni-obuda.hu

Diplomáztatási Csoport

A Diplomáztatási Csoport az oktatási igazgató irányításával, az oktatási dékánhelyettes szakmai felügyelete alatt végzi munkáját. Feladatai közé tartozik a féléves vizsgák menedzselése, beleértve az aláíráspótló- és évközi jegy pótló vizsgákat, a szakdolgozatokkal, a diplomamunkákkal, továbbá a záróvizsgákkal kapcsolatos szervezési feladatok.