Szolgáltató egységek

Tanulmányi Osztály

A Tanulmányi Osztály feladata a Kar hallgatóinak tanulmányi és vizsgaügyeivel kapcsolatos ügyviteli és szervezési feladatainak (felvétel, beiratkozások, törzskönyvek vezetése, diákigazolványok kiadása, leckekönyvek kiállítása, tárolása stb.), valamint a (kari) Tanulmányi Bizottság ügyviteli-adminisztrációs feladatainak ellátása, a hallgatói térítések és juttatások nyilvántartása, a hallgatói információs rendszer adatbázisának működtetése, karbantartása.

mb. tanulmányi osztályvezető: Tóth Natália
 

Igazgatási Csoport

Az Igazgatási Csoport feladata intézni a dékán, a dékánhelyettesek, a hivatalvezető ügyviteli-adminisztrációs feladatait, ellátni a kari iktatási, irattározási/iratkezelési, valamint az egyetemi és/vagy kari bizottságok, testületekkel kapcsolatos ügyviteli-adminisztrációs, illetve a tanfolyami és továbbképzési feladatokkal kapcsolatos kari ügyviteli, szervezési, adminisztrációs feladatokat.

 

Üzemeltetési Csoport

Az Üzemeltetési Csoport felel az oktatási célú, labor számítógépek üzemeltetéséért, karbantartásáért, illetve üzemelteti és karbantartja az oktatók és oktatást segítő munkatársak, továbbá a Dékáni Hivatal munkatársai munkahelyi számítógépeit.

Gazdasági Csoport

A Gazdasági Csoport feladatait a dékán irányításával látja el, a feladat ellátásával kapcsolatosan tájékoztatást kap a dékáni hivatalvezető az anyagok és kis értékű tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásáról, kari leltározásáról, a kari gazdálkodási keretek nyilvántartásáról, a kari költségvetés és beszámoló elkészítéséről, a kari éves közbeszerzési terv elkészítéséről, a kari éves felújítási, karbantartási tervek elkészítéséről, a kommunikációs megrendelések és termékek lejelentéséről, az ellátmányok elszámolásáról, a létszámjelentés, szabadság-nyilvántartás elkészítéséről és továbbításáról, a munka- és védőruházat nyilvántartásáról, a gazdasági vezető által ellátott személyügyi kapcsolattartó feladatokról, a gazdasági vezető által ellátott beszerzési kapcsolattartói feladatokról.

Gazdasági vezető: Kiss Mária
Elérhetősége: +36 (1) 666-5570, kiss.mariaatnik.uni-obuda.hu

Diplomáztatási Csoport

A Diplomáztatási Csoport az oktatási igazgató irányításával, az oktatási dékánhelyettes szakmai felügyelete alatt végzi munkáját. Feladatai közé tartozik a féléves vizsgák menedzselése, beleértve az aláíráspótló- és évközi jegy pótló vizsgákat, a szakdolgozatokkal, a diplomamunkákkal, továbbá a záróvizsgákkal kapcsolatos szervezési feladatok.