ECDL (Fogyatékkal Élők számára)

Cél

Az ECDL Fogyatékkal Élők számára szervezett tanfolyam célja a látás és hallássérült személyek alap informatikai képzésének megteremtése, ezen belül az érettségire készülő és a felsőoktatásban részt vevő említett fogyatékossággal élők informatikai felkészítését. További céljaink: a távoktatás jellegű képzés kidolgozása és beindítása.

Tevékenységük

A szükséges infrastrukturális személyi háttér, illetve az oktatás szakmai alapjainak megteremtése – figyelembe véve a célcsoport specialitásait, egyéb technikai eszközök fejlesztését (BeszT, stb.).

 • Infrastruktúra
 • oktatási laborok és technológiai központ felszerelése,
 • tapasztalatszerzés a speciális feltételek és oktatási módszertan kidolgozásához,
 • oktatás speciális kiegészítései:
 • ECDL tananyag fejlesztése, módszertan kidolgozása,
 • ECDL prezentáció modulja helyett a vakok, gyengén látók részére beszélő programok, optikai karakter-felismerő programok modul kifejlesztése,
 • a jelnyelv kiterjesztése az informatika szak jelnyelvi nyelvezetére.

Oktatás

A fogyatékkal élők integrációjának egyik legfontosabb feltétele az informatikai írástudás. Az e téren tapasztalható akadályokat, valamint a képzési kínálat hiányát felismerve az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar (ÓE NIK) Alkalmazott Informatikai Intézet 2001 őszétől (Magyarországon elsőként) rendszeres térítésmentes felkészítő tanfolyamokat szervez látás- és hallássérültek részére. Ismereteink szerint ilyen célirányos informatikai képzést más felsőoktatási intézmény nem biztosít, ezért kidolgoztunk egy kiscsoportos oktatási és vizsgáztatási formát.

A látássérültek számára speciális beszélő programokkal és egyéb segédeszközökkel felszerelt laboratórium áll rendelkezésre. Tapasztalataink szerint a célcsoport igényeit úgy tudjuk legjobban szolgálni, ha a tanárok a személyes érintettségüknél, tapasztalatuknál fogva rendelkeznek az informatikai rendszerek használatával.

A laboratóriumi hátteret, valamint a szükséges anyagi forrásokat az ÓE NIK, valamint a Magyar Számítástechnika az Ifjúságért Alapítvány folyamatosan más célú kereteiből biztosítja. A program szakmai felügyeletét a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) látja el, valamint az ECDL vizsgakártyákat is térítésmentesen bocsátja rendelkezésre.

2001-től az ÓE NIK ad otthont az érzékszervi fogyatékosok szervezett keretek között történő ECDL oktatásának. A fejlesztőlaborban jelenleg 12 munkaállomásból álló géppark áll rendelkezésre a hallás- és látássérültek számára, felszerelve a szükséges szoftverekkel. Az időről-időre megújuló ECDL követelményrendszerhez igazodva, optimalizáltuk a speciális tananyagot. A 16 év tapasztalata alapján megújult módszertan alkalmazásával folytatjuk a képzést. A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik Windows operációs rendszerre épülő Office környezet ismeretét tanúsító ECDL vizsgát szeretnének tenni.

Fontos szempontok a Fogyatékkal Élők oktatással kapcsolatban

 • a felkészítés gyakorlatközpontú, minden modult gyakorlati feladatokon keresztül mutatunk be,
 • az egyéni tanulás segítésére minden modulhoz számos otthon kidolgozandó feladatot jelölünk ki,
 • a foglalkozások konzultációs jellegűek, tematikájuk az ECDL Vizsgaközpont által kiadott tananyag szerint épül fel,
 • a közösen megtárgyalt, egyénileg kipróbált anyagrész mellett lehetőséget biztosítunk az otthoni gyakorlás során felmerült kérdések tisztázására is,
 • az egyes modulok képzési ideje változó (kb. 40-50 óra/modul).

A bizonyítvány megszerzésének módjai

 • heti rendszerességgel való tanfolyami részvétel (kezdők részére),
 • konzultációs lehetőség modulokra bontva (az Office alkalmazások használata).

A vizsgák szervezése

A feladatokat számítógépes adathordozón kapják meg a vizsgázók. Az információ megszerzésének bonyolultabb, időigényesebb módja miatt az ECDL vizsgákra vonatkozóan egy-egy modul megoldási ideje 90 perc. A tanfolyam és a vizsga térítésmentes, a költségét az ÓE NIK biztosítja. Az alapvizsgát tanúsító vizsgakártyát a NJSZT adja ki.

Oktatók

A látássérült (vakok és gyengénlátók) hallgatókat a szintén látássérült Ecsedi Csaba programozó matematikus, míg a hallássérülteket (siketek és nagyothallók) a beszélt és jelnyelvet párhuzamosan használó nagyothalló Cserfalvi Annamária középiskolai informatikai mérnöktanár és jelnyelvi tolmács oktatja.

Tematika

A tanfolyam elsősorban az ECDL SELECT START megszerzését célozza.

Az ECDL SELECT START (3+1) moduljai

Kötelező modulok

 • Számítógépes alapismeretek
 • Online alapismeretek
 • Szövegszerkesztés

Választható modulok

 • Táblázatkezelés
 • Adatbáziskezelés
 • Prezentáció
 • IT Biztonság
 • Képszerkesztés
 • Webszerkesztés
 • Elektronikus aláírás (önálló modul)

Statisztika

Az ECDL Fogyatékkal Élők számára szervezett tanfolyamon 2001 óta mai napig a következő eredmények születtek meg.

Eddig 471 fő fogyatékkal élők hallgató tanult

 • 231 fő látássérült (160 fő vak és 71 fő gyengénlátó),
 • 233 fő hallássérült (132 fő siket és 101 nagyothalló),
 • 7 fő hallás- és látássérült (siketvak).

A látássérült (vak és gyengédlátó) hallgatók között

 • teljeskörű ECDL bizonyítvány: 68 fő,
 • csak ECDL START bizonyítvány: 79 fő,
 • 1-2-3 modul vizsga: 47 fő,
 • nem szerzett modulvizsgát: 38 fő,
 • új hallgató a 2017-es őszi félévben: 0 fő.

A hallássérült (siket és nagyothalló) hallgatók között

 • 144 fő szerezte meg a teljeskörű ECDL bizonyítványt,
 • 36 fő csak ECDL START bizonyítványt,
 • 21 fő viszont 1-2-3 modul vizsgát szerzett meg,
 • 31 fő egy vizsgát sem szerzett meg,
 • a 2017-es őszi félévben 0 fő új hallgatónk van.

A hallás- és látássérült (siketvak) hallgatók között

 • 1 fő szerezte meg a teljeskörű ECDL bizonyítványt,
 • 6 fő csak ECDL START bizonyítványt,
 • a 2017-es tavaszi félévben nincs új hallgatónk.

Tanfolyammal kapcsolatos információk - kapcsolat

Jelentkezés

Feltétel, ahol az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

 • érettségi vagy középiskolai tanulmányok
 • továbbtanulási szándék, illetve megkezdett felsőfokú tanulmányok
 • számítógéppel kapcsolatos elhelyezkedési szándék
 • otthoni számítógép-használati lehetőség az önálló gyakorláshoz

Látássérült csoportba történő jelentkezés

Ecsedi Csaba: +36-30-224-27-98 / ecsedi.csabaatnik.uni-obuda.hu

Hallássérült csoportba történő jelentkezés

Cserfalvi Annamária: +36-30-480-25-90 / cserfalvi.annamariaatnik.uni-obuda.hu

Helyszín

Óbudai Egyetem - Neumann János Informatikai Kar,
Alkalmazott Informatikai Intézet
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
Oktató/fejlesztőlabor: 1. em. 112.

Időpont

 • A látássérültek ECDL tanfolyamkezdési időpontja: 2018. szeptember
 • A hallássérültek ECDL tanfolyamkezdési időpontja: 2018. szeptember
 • Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 31.

Sajtó