Drón-technológiák és drón alkalmazások Kutatóközpont

Drón-technológiák és drón alkalmazások Kutatóközpont

A robotrepülőgépek fejlesztésével, irányítástechnikájával és alkalmazási területeinek kutatásával a laboratórium munkatársai több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek. A kutató központ elsődlegesen gyakorlatorientált megoldások kidolgozását tűzte ki célul. A K+F+I tevékenységeket vezető, magasan kvalifikált kollégák hallgatók bevonásával végzik munkájukat, így a kutatócsoportra jellemző, hogy saját nevelésű vezető oktatókkal is rendelkezik. A kutatások főbb területei a redundáns fedélzeti robotrendszer, a hibatűrő robotrepülőgép-rendszer, az elosztott végpontokon keresztül elérhető földi irányító és monitorozó rendszer valamint a különféle alkalmazási területek (katonai, fél katonai és civil) fejlesztése.

Fő kutatási területeink

  - Több szinten redundáns fedélzeti irányítóegység fejlesztése, amely kezelni képes a különféle RF interferenciák okozta irányítási problémákat, fedélzeti programhibákat, bizonyos mértékig a fizikai elektronikai hibákat és a tápellátás kimaradásából adódó hibákat.

  - Speciális légifotózások melyek során ortofotók, 3D terep és épületmodellek készíthetők.

  - Hőkamerák képeinek 3D és nagy felbontású ortofótójának előállítási módszerei.

  - Speciális szenzorrendszerek 3D méréstechnikai kidolgozásai.

Fontos K+F területeink

  - Univerzális robotrepülőgép fejlesztése, amely minden kulcselemében saját fejlesztésű algoritmusokkal és vezérlő rendszerrel rendelkezik, így üzemeltetése és tovább fejlesztése nem függ harmadik gyártótól.

  - Speciális felmérési technikák alkalmazása nem feszültségmentesített közép és nagyfeszültségű elektromos távvezetékek esetén.

  - Légköri szennyezők valós idejű 3D monitorozása.

  - Szenzoradatok fúziója által előállított információk kezelése és megjelenítése.

A csoport tagjai

A csoportot Dr. habil. Molnár András egyetemi docens, dékán irányítja.

A csoport további tagjai Dr. Stojcsics Dániel, Dr. Steiner Henrietta adjunktusok, Lovas István, Somlyai László, Fésüs Péter PhD hallgatók, Sziklai Zsolt és Kelemen József intézeti mérnökök.