Big Data
Adatelemző Szakértő
képzés

Unsplashed background img 1

A képzés célja

A képzés célja, hogy fejlessze és erősítse a Big Data területhez tartozó szakmai ismereteket, elsődlegesen az informatikai és elemzési kompetenciák vonatkozásában. Elsősorban azokat az érdklődőket szólítja meg, akik munkájuk során a Big Data témakörhöz kapcsolódó kihívásokkal találkoznak és Big Data rendszert akarnak kialakítani, fejleszteni, működtetni.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák

E szakképzettség birtokában a szakember képes a Big Data adatelemzés területén jelentkező tervezési és ellenőrzési feladatrendszerek felismerésére, azok értelmezésére majd azok magas szintű műszaki szemlélettel történő megoldására.

1.

A Big Data adatelemzés területein az elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása

2.

Fejlesztői szintű ismeretek a szakirányú informatikai problémamegoldás/tervezés kérdéseiben

3.

A felmerülő adatelemzési feladatok korrekt felismerése és javaslat tétel a műszakilag és gazdaságilag optimális megoldásra;

A képzés során megszerezhető készségek

Az Big Data Adatelemző szakhoz kapcsolódó informatikai, matematikai és gyakorlati analitikai ismeretek megszerzése révén a képzést elvégzők probléma megoldó és elemző készsége (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok kidolgozása, értékelése és az optimális megoldás kiválasztása) fejlődik, erősödik a stratégiai szemléletmódjuk, és elemzési képességük.

1.

A hallgatók a képzés elvégzése után képesek lesznek az Big Data Adatelemzési megoldások kialakításához szükséges tervezési, felhasználási és implementációs feladatok végrehajtására.

2.

A hallgatók a megszerzett ismereteket alkalmazhatják többek között adatelemzői, adatbányászati, adatvizualizációs és adatgazdálkodási munkakörökben.

3.

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Big Data Adatelemző szakértő