Szégyenfal

Tájékoztatjuk a hallgatókat és az oktatókat, hogy különböző fegyelmi eljárások kapcsán azok eredményei – név nélkül – itt kerülnek ismertetésre. Az információ közlés célja, hogy visszaszorítsa a nem megengedett eszközök használatát vizsgákon, számonkéréseken.

Az ide vonatkozó szabályzat itt olvasható:Hallgatók fegyelmi és kártérítési szabályzata (pdf)

A hallgatónál a 2013. január 25-i szigorlaton nem megengedett segédanyagokat találtak. A hallgató zsebéből kilógó papírdarab tartalma alapján a puskázás szándéka nem volt kizárható. A Fegyelmi Bizottság a hallgatót az eljárás megszüntetése mellett figyelmeztetésben részesítette, valamint felhívta a figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjék minden olyan cselekménytől, amely újabb fegyelmi eljárásra adhat alapot. A figyelmeztetésnek nyoma lesz a hallgató tanulmányi eredményeinek nyilvántartásában.

A hallgatót a január 25-i vizsgán papír alapú és mobiltelefonos puskázáson érték. A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy a hallgató bizonyíthatóan szabálytalanul járt el, és az eljárás megszüntetése mellett figyelmeztetésben részesítették. Felhívták a figyelmét magatartásának helytelenségére, egyúttal kérték, hogy a jövőben tartózkodjék minden olyan cselekménytől, mely újabb fegyelmi eljárásra adhat alapot. A figyelmeztetésnek nyoma lesz a hallgató tanulmányi eredményeinek nyilvántartásában.

A hallgatónál a 2013. január 25-i szigorlaton nem megengedett segédanyagokat találtak. A puskázás szándéka nem volt kizárható, miután a hallgatónál talált jegyzet az előző vizsga kérdéseivel egybevágó volt. A Fegyelmi Bizottság a hallgatóval szemben – az eljárás megszüntetése mellett – figyelmeztetést alkalmazott. Egyúttal kérték, hogy a jövőben tartózkodjék minden olyan cselekménytől, mely újabb fegyelmi eljárásra adhat alapot. A figyelmeztetésnek nyoma lesz a hallgató tanulmányi eredményeinek nyilvántartásában.

A 2013. január 25-i vizsgán a hallgatónál nem megengedett segédanyagokat találtak. A hallgató a fegyelmi tárgyaláson nem jelent meg, így a Fegyelmi Bizottság a hallgató távollétében folytatta le a tárgyalást. Megállapították, hogy a hallgató bizonyíthatóan szabálytalanul járt el és az eljárás megszüntetése mellett figyelmeztetésben részesítették. Felhívták a figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjék minden olyan cselekménytől, mely újabb fegyelmi eljárásra adhat alapot. A figyelmeztetésnek nyoma lesz a hallgató tanulmányi eredményeinek nyilvántartásában.

A hallgatónál a 2013. január 21-i szigorlaton nem megengedett segédanyagokat találtak. A puskázás ténye nem volt kizárható, miután a hallgató zsebéből kilógott a 21 oldalas előre elkészített segédanyag. A Fegyelmi Bizottság a hallgatóval szemben az eljárás megszüntetése mellett figyelmeztetést alkalmazott és felhívta a figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjék minden olyan cselekménytől, amely újabb fegyelmi eljárásra adhat alapot. A figyelmeztetésnek nyoma lesz a hallgató tanulmányi eredményeinek nyilvántartásában.

2012. január 5-én egy hallgató hallgatótársa nevében jelent meg vizsgán, annak személyi okmányaival. Tekintettel arra, hogy ez az eset okirattal való visszaélést jelentett, így túl a kari fegyelmi bizottság tárgyalásán, az eset rendőrségi feljelentést vont maga után. A kari fegyelmi bizottság határozata értelmében 1 év tanulmányoktól való eltiltásra büntette mindkét hallgatót. A rendőrségi feljelentést követően a Budapesti II. és III. ker. Bíróság határozata értelmében közokirat hamisítás büntettében mindkét hallgatót elmarasztalta.

2009. május 19-én a hallgató számítógépes számonkérés során elektronikus úton töltötte le máshonnan a feladat megoldását, melyet azt követően saját teljesítményként kívánt bemutatni. A csalás a számítógépes rendszerek naplóállományai alapján igazolást nyert, így a kar fegyelmi eljárást indított a hallgatóval szemben. A fegyelmi bizottság a hallgatót megrovásban részesítette.

2009. január 5-én a hallgató kérvényezte az idegen nyelv alól való felmentését a megszerzett nyelvvizsgája alapján. Mivel a hallgatónak már csak ez a kritérium hiányzott a záróvizsgához, így a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatásával jelentkezhetett záróvizsgára. A nyelvvizsga bizonyítványról kiderült, hogy hamisítvány. Az ügy rendőrségi feljelentést vont maga után. A kari fegyelmi bizottság az ügyben a hallgatót elmarasztalta és büntetésként 2 félévre eltiltotta a tanulmányoktól.