50. TDK

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezte az 50. Tudományos Diákköri Konferenciáját (TDK) 2019 novemberben. Az esemény ünnepélyes eredményhirdetését Intézményünk Bécsi úti épületében tartották november 25-én. A TDK mérlege: 200 hallgató 160 kiváló dolgozatot nyújtott be.

Az Óbudai Egyetem karain a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan 16 tudományos konferenciát tartottunk. A tehetség óriási érték, amelyre büszkék vagyunk, ugyanakkor felelősségi is, amelyre a környezetnek oda kell figyelnie, amit segítenie kell. A hallgató tehetségének kibontakoztatását a minőségi oktatás, a tudományos diákkör (TDK) segíti, ezért kihagyhatatlan része az egyetemi munkának. A tudományos diákkör célja, a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos ismeretek bővítése, a képzési követelményeket, a tantervi kötelezettséget meghaladó tudás elsajátítása, a hallgatók bevonása a tudományos kutatásba, továbbá a diákköri munka során elért egyéni eredmények szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása. A tudományos diákkörökben a hallgatók kutatómunkát folytatnak, amelynek eredményeit pályamunkában összegzik. Az így létrehozott alkotásokat a felsőfokú intézmények TDK konferenciákon mutatják be, melyet Egyetemünkön 50. alkalommal rendeztünk.

A tehetséggondozás kiemelt jelentősége

„Az Óbudai Egyetem mélyen elkötelezett a tehetséggondozás mellett, bizonyítja ezt többek közt Tehetséggondozási és Mentor programja is” – hangsúlyozta köszöntőbeszéde bevezetőjében Prof. Dr. Kovács Levente rektor. Hozzátette: a tehetség óriási érték, melyet fel kell karolni, és segíteni a motivált hallgatókat. Kiemelt céljai közt említette egy tehetséggondozási alap létrehozását, a hallgatók és tanárok ösztönzése érdekében. Utalt arra is, hogy Intézményünk egyetemi szintű együttműködést kötött a Tehetség Menedzsment Alapítvánnyal, a tehetséges hallgatók itthon maradásáért, egyúttal külön gondot fordít a határon túli magyar hallgatókra is. „Gesztorai vagyunk az Erdélyi Műszaki TDK-nak, melynek egykori temesvári hallgatóként alapítója voltam” – tette hozzá.

A rektor a minőségi oktatás, mint meglévő alapfeltétel mellett a mentorok szerepét is hangsúlyozta, akik felkeltik a hallgatókban a tudás iránti vágyat. Az Óbudai Egyetem eredményeivel bizonyította, hogy kiváló mentorokkal rendelkezik, ez is a kulcsa annak, hogy Intézményünk a magyar gyakorlatorientált műszaki képzés fellegvára.

Mint mondta: a tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, és az utánpótlás nevelés fontos színtere. Célja hogy elmélyítse a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos ismereteket, bővítse azokat, kialakítsa a tudományos igényű önképzést. A TDK-k azért is kihagyhatatlan részei az egyetemi munkának, mert segítenek kifejleszteni az alkotókészséget, a hallgatókat bevonják a tudományos kutatásban, és az elért eredmények szakmai nyilvánosságát, megítélését, elősegítik hasznosítását. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye. Idén az Óbudai Egyetem jubileumi TDK rendezvényén 160 dolgozatot mutatott be 200 hallgató, a legkülönbözőbb témákban. Kreatív feladatokat oldottak meg, innovatív gondolkodásukról adtak tanúbizonyságot.

A siker zálogai

Prof. Dr. Szendrő Péter, az OTDT elnöke kifejtette: az Óbudai Egyetem vezetése szemmel láthatóan komolyan veszi, hogy a tehetséggondozásba érdemes energiát fektetni. Az elnök az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát hungaricumnak nevezte, egyúttal úgy fogalmazott: véleménye szerint a TDK jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy felsőfokú intézményünk egyetemi rangra emelkedjen. A siker nélkülözhetetlen összetevőjének nevezte a kíváncsiságot, a tehetséget, akaratot és a tenni akarást – mely attitűdök mind megvannak a diákkörös hallgatókban. A TDK során a mester és tanítványa összefogásának elsődleges célja nem a tudományos eredmény elérése, hanem az, hogy a közös munka eredményeképp erősödjék a hallgatók tudásvágya, majd megszerzett tudásukat a későbbiekben ők is továbbadják.

„A programnak csak nyertesei vannak”

Dr. Várkonyiné Prof. Dr. Kóczy Annamária tudományos rektorhelyettes köszöntötte az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) pályázat nyerteseit, ifjú kutatóit, a tavalyi év kiemelkedően teljesítő ÚNKP-s hallgatóit és konzulenseiket. Kijelentette: a programnak csak nyertesei vannak. A tanárok és hallgatók együtt végzett munkáját közösen elért sikerként értékelte. Hozzátette: a TDK és az ÚNKP program szoros összefüggésben áll egymással, nem véletlen, hogy az eredményhirdetések egy időpontban vannak. A kettő oda-vissza hat egymásra. Az Egyetemen minden feltétel biztosított ahhoz, hogy az ifjú kutatók részt vehessenek az ilyen- és ehhez hasonló, fejlődésükhöz, tudományos szakmai előrelépésükhöz szükséges pályázatokon, programokon. Az Intézménynek és a hallgatóknak együttes elismerése az eredményhirdetésen kiosztott díjak. Az Óbudai, mint fiatal tudományegyetem egyértelműen bebizonyította, hogy helye van az Új Nemzeti Kiválóság Programban. Ezt alátámasztja, hogy a pályázatok és a kiváló minősítésű ösztöndíjasok száma is folyamatosan emelkedik – tette hozzá a rektorhelyettes. Beszéde végén megkezdett tudományos munkájuk folytatására, a kutatásra, a publikálásra a további pályázásra biztatta az elismert ifjú kutatókat és nyerteseket.

Új területek is megjelentek

Dr. Vámossy Zoltán az Egyetemi Tudományos Diákköri Konferencia elnöke kérdésünkre válaszolva az alábbiakat fogalmazta meg az 50. TDK-ról: Különösen sikeresnek értékelem az őszi TDK konferenciánkat és az Egyetem idei TDK tevékenységét. Pár évvel ezelőtt, amikor tanévenként csak egyetlen TDK-t rendeztünk, alig több hallgató nevezett a rendezvényre, mint most, amikor minden szemeszterben lehetősége van a hallgatóknak megmérettetésre. A 23 tagozat speciális színfoltja volt a középiskolások junior tagozata a Kandó Karon. Új területek is megjelentek idén, ilyen volt az alkalmazott matematikus MSc hallgató matematikatudományi kiemelkedő pályamunkája. Korábbi TDK történelmünkben még sosem fordult elő, hogy két OTDK-t is rendezzen egy évben Egyetemünk, sosem tüntetett ki az OTDT egyszerre három kollégánkat is OTDT Mestertanár Aranyérem kitüntetéssel, és korábban olyanra sem volt példa, hogy az OTDK sikerek mellett, az OTDK prezentációs díj versenyét hallgatónk nyerje meg a Magyar Tudományos Akadémián. A további előrelépés érdekében remélem, hogy minél több oktató kollégánk ismeri fel annak előnyét, hogy olyan TDK pályamunkát konzultáljanak, ahol nem egy-egy hallgatóval külön-külön foglalkoznak, hanem két-három fős csoportok közösen vesznek részt egy kutatási témában, és így egymást is erősítve még értékesebb, sikerrel inkább kecsegtető eredményt érnek el.

A rendezvényen az Óbudai Egyetem Vegyeskara adott ünnepi műsort.

Forrás: http://news.uni-obuda.hu/en/node/23054