A TDK-ról

A tudományos diákkör célja a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos ismeretek elmélyítése, bővítése, a tudományos igényű önképzés, a képzési követelményeket, a tantervi kötelezettséget meghaladó tudás elsajátítása, az alkotókészség kifejlesztése, a hallgatók bevonása a tudományos kutatásba, továbbá a diákköri munka során elért egyéni eredmények szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, hasznosításának elősegítése.

A tudományos diákkörökben a hallgatók kutatómunkát folytatnak, amelynek eredményeit pályamunkában összegzik. Az így létrehozott alkotásokat a felsőoktatási intézményekben tudományos diákköri konferenciákon mutatják be.

Az intézményi hallgatói TDK konferenciák azok a szakmai fórumok, ahol a szakmai követelményeknek és elvárásoknak megfelelő dolgozatokat kiválasztják és ajánlják az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való ismertetésre, bemutatásra.

Tudományos Diákköri Konferencia emlékérem díjak az I., II. és III. helyezést illetően.

Miért fontos?

  • Kitűnő tanár-diák együttműködés jellemzi.
  • Kiváló tudású és tapasztalatokkal rendelkező szakemberek kerülnek ki a tudományos diákkörökből.
  • A mester és PhD programok felvételi követelménye, valamint a külföldi egyetemek tanulmányi ösztöndíjainak és pályázatainak feltétele a tudományos konferenciákon való részvétel.
  • A munkaerő-piacon nagyobb eséllyel pályáznak azon hallgatók, akik tanulmányaik alatt TDK-n vettek részt.

Forrás: http://uni-obuda.hu/tdk