2017/2018 tanévtől induló specializációk Mérnökinformatikus (BSc)

IoT, beágyazott rendszerek és robotika specializáció

A szakirány azokat a hallgatókat várja, akik érdeklődnek a számítógépek működésének mélyebb megismerése iránt és kedvet éreznek a processzorok közvetlen programozásában rejlő lehetőségek megismerésére és kiaknázására, valamint motiváltak gépek (robotok) vezérlésének megismerésére, kifejlesztésre melynek során irányítástechnikai, méréstechnikai továbbá nagy megbízhatóságú idő- és tárhelykritikus programozási feladatokat oldanak meg. A szakirányon megszerzett kompetenciák jó belépési lehetőséget biztosítanak számos, országosan és nemzetközi szinten ismert céghez, ahol mikrokontrolleres, vagy beágyazott PC-s környezetben történik a fejlesztés.

Big Data és üzleti intelligencia specializáció

A specializáció célja, hogy a legkeresettebb IT-területekhez tartozó üzleti intelligencia, big data, adatbányászat, haladó adatbázisok témakörében elméleti ismereteket, és piaci körülmények között jól hasznosítható gyakorlati képzéseket nyújtson az érdeklődő hallgatóknak. “Hogyan lesz az adatból üzleti érték?”, valójában erre a kérdésre kutatjuk a választ és vizsgáljuk a technológiai lehetőségeket a hatalmas adatmennyiségek világában. A specializáció keretein belül a hallgatók megismerkednek korszerű adatbázis-kezelő rendszerekkel, vállalati információs rendszerekkel, adattárházak fejlesztésével, adatbányászati módszerekkel és a ’big data’ témakört érintő legújabb technológiákkal.

Felhő szolgáltatási technológiák és IT biztonság specializáció

A specializáció egyrészt lefedi az IT infrastruktúrák legfontosabb összetevőinek, a hálózati, a tárolási és a számítási rétegek kialakításához és menedzseléséhez kapcsolódó legfontosabb területeket, különös tekintettel az informatikai biztonság kérdéskörére és a lehetséges virtualizálási megoldásokra. Másrészt nagy hangsúlyt fektet az e fölött kialakított, alapvetően elosztott IT rendszerek (platformok) szerver oldali sajátosságaira és kurrens technológiáira, mint például a felhőszolgáltatások vagy a konténer megoldások.
A specializáció céljait tekintve az egyik legfontosabb elem, hogy rendszerszemléletet adjon például az IoT, a Big Data és a DevOps címkékkel fémjelzett átfogó tématerületek azon kihívásai kapcsán, amik a szükséges informatikai erőforrások (infrastruktúra) hatékony kihasználását és biztonsági vetületeit érintik.

Szoftvertervezés és –fejlesztés specializáció

A specializáció célja a gyakorlati szoftverfejlesztésben jártas hallgatók ismereteinek mélyítése, haladó problémamegoldó módszerek ismertetésén keresztül. Fontos kiemelni, hogy a szakiránynak nem célja egy adott programozási nyelvben való elmélyedés, vagy további programozási nyelvek bemutatása, ehelyett olyan elméleti és gyakorlati ismeretekre helyezzük a hangsúlyt, amelyek hosszú távon hasznosíthatóak lesznek a szoftverfejlesztő tudástárában.

A szakirányt választó hallgatók mélységeiben megismerkednek a párhuzamos programozással, párhuzamos és elosztott programtervezési mintákkal, szinkronizációs eszközökkel, az adatpárhuzamos paradigmával, grafikus processzorok gyakorlati programozásával. Megismerkednek a nagyvállalati szoftverfejlesztés sajátosságaival, verzió- és kiadáskvövetéssel, haladó szoftverteszteléssel, modern szoftvertechnológiai eszközökkel, haladó tervezési technikákkal, haladó algoritmusokkal, alapvető és különleges optimalizációs módszerekkel.