Emlékezünk

Dr. Ivanyos Lajos (1933-2022)

Újabb szomorú hír érkezett, 89 évesen elhunyt Dr. Ivanyos Lajos.

Pályáját középiskolai tanárként kezdte a Felsőfokú Híradás- és Műszeripari Technikumban, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola (KKVMF) jogelődjénél. A Kohó- és Gépipari Minisztérium (KGM) felkérésére alakult munkacsoport vezetőjeként rész vett a Számítástechnikai üzemmérnök képzés beindításának előkészítésében. 1969-ben főiskolai tanári kinevezést kapott a KKVMF-en és előbb a Számítástechnikai csoport, majd 1972-től az országban elsőként létesített Számítástechnikai tanszék vezetője lett.

Irányításával indul el 1970-ben hazánkban elsőként nappali tagozatos számítástechnikai szakképzés.

1976-ban a főiskoláról a KFKI-ba (Központi Fizikai Kutató Intézet) távozik, majd nyugdíjazásáig az MMG Automatikai Művek számitástechnikai főmérnöke volt. Vezetésével itt fejlesztették ki a Paksi Atomerőmű számítógépes vezérlő rendszerét, melyet az erőmű hármas és négyes blokkjában sikerrel be is vezettek, kiváltva ezzel a szovjet technikát. Tevékenységének elismeréseként állami díjban részesült.

Több tan- és szakkönyv szerzője, tapasztalatait, szaktudását tudományos testületeken is kamatoztatta.

Nyugodjon békében!

Sántáné-Tóth Edit (1938-2022)

Szomorú hír érkezett, elhunyt Sántáné-Tóth Edit címzetes egyetemi docens, aki évtizedeken át oktatta a Neumann János Informatikai Karon illetve annak jogelődjénél, a Matematikai és Számítástechnikai Intézetben a Szakértő rendszerek tárgyat.

Sántáné-Tóth Edit a Szegedi Tudományegyetemen Kalmár László professzor tanítványakénta ”Számológépes alkalmazott matematikus” képzés második évfolyamán végzett és így hazánk egyik első programozója lett.

Gazdag szakmai életútja az MTA Számító Központban kezdődött, majd szoftverfejlesztőként többek között a Dunai Vasmű, a Számítástechnikai Kutató Intézet (SZKI) és az Intelligens Software Fejlesztő Rt. (IQSOFT) munkatársa volt.

1993-tól több főiskolán és egyetemen, így az ELTE-n illetve az Óbudai Egyetemen és annak jogelődjénél is óraadóként mesterséges intelligencia tárgyú előadásokat tartott.

Szerkesztője és meghatározó szerzője volt a 2012-ben megjelent „A Számítástechnika Felsőfokú Oktatásának Kezdetei Magyarországon” című könyvnek.

2016-tól az NJSZT Informatika Történeti Fórum (ITF) fáradhatatlan résztvevőjeként a hazai informatika történet kiemelkedő személyiségeinek emlékét gondozta.

Szakmai tevékenységéért Akadémia pályadíj, Kalmár László emlékérem, államidíj, Neumann János emlékplakett elismerésekben részesült.

Aki ismerte, szeretettel fog visszaemlékezni felülmúlhatatlan munkabírású, segítőkész és mélyen humanista személyiségére.  Lánya váratlan halála után nagymamaként édesanya szerepben szeretet-teljes légkörben nevelte unokáit. 

Emléklét életrajza és videóportréje is őrzik:

Sántáné-Tóth Edit-ITF, NJSZT Informatikatörténeti Fórum: https://itf.njszt.hu/szemely/santane-toth-edit

Sántáné-Tóth Edit videóportréja: ITF, NJSZT Informatikatörténeti Fórum: https://itf.njszt.hu/objektum/santane-toth-edit-video-portreja

Nyugodjon békében!

Balázs Éva (1961-2021)

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Balázs Éva, a Neumann János Informatikai Kar munkatársa hosszantartó, súlyos betegségben 60. életévében, 2021. január 24-én elhunyt.

Balázs Éva 2003 óta az Óbudai Egyetem és annak jogelőd szervezeteinél a Neumann János Informatikai Kar titkárságán igazgatási ügyintézőként dolgozott. Munkájával segítette Dr. Sima Dezső professzor úr, Dr. Szeidl László professzor úr, Dr. Nádai László és Dr. Molnár András dékán urak tevékenységét, közreműködött többek között a Kar és az Egyetem külsős kapcsolattartásának szervezésében, a beiskolázási kampányok szervezésében valamint hallgatói statisztikai adatok feldolgozásában. 2019-től az egyetem rektori titkárságának ügyintézője volt, Dr. Molnár András rektorhelyettes úr munkáját segítette. Feladatait súlyos betegsége alatt is maradéktalanul ellátta.

Balázs Éva nagyon szerette a Patchwork varrást. Szabadidejében szebbnél szebb takarókat, terítőket készített. Gyakran ajánlotta ezeket fel jótékony célokra. Nagyon szerette az állatokat, Ő maga is tartott kutyát és cicát.

Emlékét megőrizzük.

Búcsúztatása 2021. február 19-én 12 órakor lesz az Agostyáni emlékerdőben.