Elérhetőségek

Kar vezetése

Dr. Eigner György
dékán
Tel.: +36 1 666 5523
E-mail: eigner.gyorgy{@}nik.uni-obuda.hu

Dr. Póser Valéria
oktatási dékánhelyettes
Tel.: +36 1 666 5585
E-mail: poser.valeria{@}nik.uni-obuda.hu

Dr. Kertész Gábor
kutatási dékánhelyettes
Tel.: +36 1 666 5528
E-mail: kertesz.gabor{@}nik.uni-obuda.hu

Impresszum

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar munkatársai mindent megtettek azért, hogy a honlapon közölt információk pontosak és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak ezen információk használatából adódó bármilyen káresemény bekövetkeztéért.

A honlapon található információk üzleti célra nem használhatók fel. Oktatási és kutatási célokra referenciák elhelyezhetők könyvekben, más online médián, de sem az egész tartalom, sem annak részei nem használhatók fel, nem publikálhatók, és nem terjeszthetők az Óbudai Egyetem előzetes engedélye nélkül. Az engedély kéréshez kérjük küldjön elektronikus levelet a titkarsag{kukac}nik.uni-obuda.hu címre, melyben nevét, posta címét, a felhasználni kívánt információt, továbbá a felhasználás módozatát írja le.

Dr. Eigner György
dékán, felelős kiadó

Bacsa Dóra
dékáni hivatalvezető, felelős szerkesztő