Támogató szervezeti egységek

Dékáni hivatal

A Dékáni Hivatal vezetője a dékánnak közvetlenül alárendelten irányítja a Kar igazgatásával kapcsolatos tevékenységet, igazgatási kérdésekben segíti a Kar vezetőinek munkáját, a Kari Tanács titkáraként részt vesz az ülés előkészítésében, szervezi és ellenőrzi a határozatok végrehajtását, gondoskodik arról, hogy az érintett szervezeti egységek, vezetők, oktatók, munkatársak, hallgatók a Kari Tanács, a kari vezetők határozatait, döntéseit, állásfoglalásait megismerjék, valamint irányítja a Dékáni Hivatal munkáját.

dékáni hivatalvezető: Bacsa Dóra
Elérhetősége: +36 1 666 5540, bacsa.dora{@}nik.uni-obuda.hu


Diplomáztatási Csoport

A Diplomáztatási Csoport az oktatási igazgató irányításával, az oktatási dékánhelyettes szakmai felügyelete alatt végzi munkáját. Feladatai közé tartozik a féléves vizsgák menedzselése, beleértve az aláíráspótló- és évközi jegy pótló vizsgákat, a szakdolgozatokkal, a diplomamunkákkal, továbbá a záróvizsgákkal kapcsolatos szervezési feladatok.

https://nik.uni-obuda.hu/diplomaztatasi-csoport/


Gazdasági Csoport

A Gazdasági Csoport feladatait a dékán irányításával látja el, a feladat ellátásával kapcsolatosan tájékoztatást kap a dékáni hivatalvezető az anyagok és kis értékű tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásáról, kari leltározásáról, a kari gazdálkodási keretek nyilvántartásáról, a kari költségvetés és beszámoló elkészítéséről, a kari éves közbeszerzési terv elkészítéséről, a kari éves felújítási, karbantartási tervek elkészítéséről, a kommunikációs megrendelések és termékek lejelentéséről, az ellátmányok elszámolásáról, a létszámjelentés, szabadság-nyilvántartás elkészítéséről és továbbításáról, a munka- és védőruházat nyilvántartásáról, a gazdasági vezető által ellátott személyügyi kapcsolattartó feladatokról, a gazdasági vezető által ellátott beszerzési kapcsolattartói feladatokról.

Gazdasági vezető: Pintér-Kiss Mária
Elérhetősége: +36 1 666 5570, kiss.maria{@}nik.uni-obuda.hu

Gazdasági ügyintéző: Petró-Petrik Maja
Elérhetősége: +36 1 666 5571, petro.petrik.maja{@}nik.uni-obuda.hu


Igazgatási Csoport

Az Igazgatási Csoport feladata intézni a dékán, a dékánhelyettesek, a hivatalvezető ügyviteli-adminisztrációs feladatait, ellátni a kari iktatási, irattározási/iratkezelési, valamint az egyetemi és/vagy kari bizottságok, testületekkel kapcsolatos ügyviteli-adminisztrációs, illetve a tanfolyami és továbbképzési feladatokkal kapcsolatos kari ügyviteli, szervezési, adminisztrációs feladatokat.

Ügyintéző: Klespitzné Kovács Krisztina
Elérhetősége: +36 1 666 5520, titkarsag{@}nik.uni-obuda.hu

Ügyintéző: Biró Angelika Georgina
Elérhetősége: +36 1 666 5520, titkarsag{@}nik.uni-obuda.hu


Üzemeltetési Csoport

Az Üzemeltetési Csoport felel az oktatási célú, labor számítógépek üzemeltetéséért, karbantartásáért, illetve üzemelteti és karbantartja az oktatók és oktatást segítő munkatársak, továbbá a Dékáni Hivatal munkatársai munkahelyi számítógépeit.

Csoportvezető: Tóth András
Elérhetősége: +36 1 666 5567; operator{@}nik.uni-obuda.hu

Operátor: Bagi Donát
Elérhetősége: +36 1 666 5510; operator{@}nik.uni-obuda.hu

Operátor: Jónás Gábor
Elérhetősége: +36 1 666 5510; operator{@}nik.uni-obuda.hu