Általános tudnivalók

A specializálódás feltételei

Felhívjuk a figyelmet a következőkre, amit mindenképpen vegyenek figyelembe az egyes specializációk választásakor. Ezeket az információkat a tantervek is tartalmazzák az előfeltételek kapcsán, de a hallgatók figyelmét időnként elkerüli:

A specializálódás alapvető feltétele a szakmai szigorlat teljesítése, de emellett az egyes specializációk tananyagai a korábbi félévek néhány tantárgyának tananyagára erősen támaszkodnak. Ennek megfelelően a hallgatók a választani kívánt specializációt az alábbi tantárgyak teljesítése után kezdhetik el:

Big Data és üzleti intelligencia specializáció:

 • Adatbázisok

Felhő szolgáltatási technológiák és IT biztonság specializáció:

 • Operációs rendszerek
 • Számítógép hálózatok

IoT, beágyazott rendszerek és robotika specializáció:

 • Analízis II.
 • Diszkrét matematika és lineáris algebra II.
 • Rendszerelmélet

Mesterséges intelligencia specializáció:

 • Adatbázisok
 • Diszkrét matematika és lineáris algebra II.

Szoftvertervezés és -fejlesztés specializáció:

 • Java alapú webfejlesztés (vagy korábbi tanterv szerint: Webprogramozás és haladó fejlesztési technikák)
 • Adatbázisok
 • Analízis II.
 • Diszkrét matematika és lineáris algebra II.

Rangsorolás

A hallgatók rangsorolása az alábbi tantárgyak teljesítése során elért eredményeik alapján történik:

 • 1-2. félév szakmai törzstárgyai: Szoftvertervezés és –fejlesztés I-II., Elektronika, Számítógép hálózatok
 • 3. félév szakmai törzstárgyai: Webprogramozás és haladó fejlesztési technikák vagy E3 tantervben Haladó fejlesztési technikák és Java alapú webfejlesztés, Adatbázisok, Digitális rendszerek
 • Az első szemeszter matematika tárgyai: Analízis I., Diszkrét matematika és lineáris algebra I.
 • Szakmai szigorlat

Korábbi tantervekben teljesített tárgyak esetén az érdemjegyeket a tantárgy ekvivalencia táblázat szerint vesszük figyelembe olyan módon, ha több tárgyból készül a jelenlegi tárgynak megfelelő jegy, akkor azokat átlagoljuk. Például „C”-s Digitális rendszerek I., Digitális technika I. Digitális Technika II. átlaga szolgáltatja az „E”-s Digitális rendszerek értékét, vagy „D”-s Digitális rendszerek és Digitális technika átlaga adja az „E”-s Digitális rendszerek megfelelőjét.

A fenti tárgyak érdemjegyeit összegezzük és ez határozza meg a sorrendet. Azonos pontszám esetén a Szakmai szigorlat eredménye dönt. Utóbbi eset csak akkor fontos, ha valamely specializáció éppen úgy telne be, hogy bejutó és kieső rendelkezik azonos pontszámmal. Amennyiben egyezés van a szigorlati jegyben is, akkor sorsolás alapján döntünk.

A specializációkra történő besorolás szabályai

 • A besorolás a rangsor alapján készül, sorban a prioritások szerint töltjük fel a specializációkat.
 • A besorolásnál figyelembe kell vennünk az oktatói kapacitásokat is, ennek függvényében nem biztos, hogy minden meghirdetett specializáció el fog indulni.
 • Ha a hallgató által megjelölt specializációk a besorolás során már beteltek, akkor a hallgató nem kerül besorolásra. Kérjük, minden olyan specializációt jelöljön meg, melyre jelentkezni szeretne! Ha a hallgató nem kerül be az általa választott specializációra és nem jelölte meg mindegyik lehetőséget, akkor a hallgató nem kerül besorolásra.
 • Az a hallgató, aki korábbi félév(ek)ben már besorolásra került valamely specializációra, de nyomós indok alapján specializációt kíván váltani, a rangsor végére kerül és csak szabad hely esetén tudjuk biztosítani a specializációváltást.

A Neptunban 4 specializáció jelölhető meg nappali képzés esetén.

5. lehetőségként „Későbbi félévben választok specializációt” opció is választható.

Estisek választhatnak nappalis specializációt, vállalva a specializáció teljes időtartama alatt a nappalis munkarendet a specializáció tantárgyait illetően.

Időszak: 2024. január 24-28. 23:59-ig

Január 28. után beérkező választást nem veszünk figyelembe a rangsornál, és a hallgató nem lesz besorolva semmilyen specializációra sem.

Rangsorolás: 2024. február 06.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a specializációhoz tartozó tantárgyak felvételére 2024. február 08-ig van lehetőség.

További információ a specializációkról

Mérnökinformatikus BSc nappali tagozat

Mérnökinformatikus BSc esti és levelező tagozat