Tanulmányi Ügyek

A Tanulmányi Iroda feladata a Kar hallgatóinak tanulmányi és vizsgaügyeivel kapcsolatos ügyviteli és szervezési feladatainak (felvétel, beiratkozások, törzskönyvek vezetése, diákigazolványok kiadása, leckekönyvek kiállítása, tárolása stb.), valamint a (kari) Tanulmányi Bizottság ügyviteli-adminisztrációs feladatainak ellátása, a hallgatói térítések és juttatások nyilvántartása, a hallgatói információs rendszer adatbázisának működtetése, karbantartása.

Tanulmányi Iroda igazgató: Hajdu Zsolt

További információk: https://ti.uni-obuda.hu

Kérelmek

Nyomtatvány megnevezéseNyomtatvány leírása
Általános kérelemA tanulmányi osztályon benyújtható, szabadon kitölthető nyomtatvány (bármikor a félév során)
Áthallgatásra vonatkozó kérelemTantárgy áthallgatása esetén benyújtandó nyomtatvány (regisztrációs hét utolsó munkanapjáig)
Átvétel más intézményből kérelemMásik felsőoktatási intézményből való átjelentkezés esetén benyújtandó nyomtatvány (augusztus 15-ig)
Kedvezményes (egyéni) tanulmányi rend iránti kérelemA TVSZ 52.§ által meghatározott feltételeknek megfelelő hallgatók tanulmányi rendjének módosításához szükséges nyomtatvány (regisztrációs hét utolsó munkanapjáig)
Kurzusmódosítási kérelemA felvett tantárgyakhoz tartozó kurzusok módosítására szolgáló nyomtatvány (a szorgalmi időszak 2. hetének utolsó munkanapjáig)
Munkarend, szak, szakirány módosítási kérelemMunkarend, szak, szakirány módosítására szolgáló nyomtatvány (a képzés ideje alatt egyszer adható be, őszi szemeszter esetén augusztus 15-ig, tavaszi szemeszter esetén január 15-ig)
Utólagos tárgyfelvételi kérelemA fel nem vett tárgyak utólagos felvételének igényléséhez szükséges nyomtatvány (a szorgalmi időszak 2. hetének utolsó munkanapjáig)
Utólagos tárgyleadási kérelemA felvett tárgyak utólagos leadásának igényléséhez szükséges nyomtatvány (a szorgalmi időszak 2. hetének utolsó munkanapjáig)
Vendéghallgatói jogviszony kérelemVendéghallgatói jogviszony létesítése esetén benyújtandó nyomtatvány (regisztrációs hét utolsó munkanapjáig)

Felmentési-akkreditációs (kreditátviteli) kérelem

Nyomtatvány megnevezéseNyomtatvány leírása
Kreditátviteli kérelemA korábbi felsőfokú tanulmányok beszámítására szolgáló nyomtatvány
(Felvétel esetén: a felvételi tájékoztató levélnek megfelelően)

Előnyben részesítés

Nyomtatvány megnevezéseNyomtatvány leírása
Tájékoztató és nyilatkozatKari tájékoztató és nyilatkozat fogyatékossággal élő hallgatóknak
Kedvezményigénylési űrlapKedvezményigénylési nyilatkozat fogyatékossággal élő hallgatóknak

Pénzügyekkel kapcsolatos nyomtatványok

Nyomtatvány megnevezéseNyomtatvány leírása
Önköltségi díj csökkentéseKöltségtérítési díj csökkentése tárgyában benyújtandó nyomtatvány (a szorgalmi időszak 2. hetének utolsó munkanapjáig)
Önköltségi díj részletfizetéseKöltségtérítési díj részletekben történő fizetése tárgyában benyújtandó nyomtatvány (a szorgalmi időszak 2. hetének utolsó munkanapjáig)