Támogató személyek

Szakfejlesztési ügyekért felelős dékáni megbízott

A szakfejlesztési ügyekért felelős dékáni megbízott felügyeli az új képzési programok kidolgozását és bevezetését, valamint segíti a kutatási dékánhelyettes munkáját az ipari kapcsolatok kiépítése és ápolása vonatkozásában.

Szakfejlesztési ügyekért felelős dékáni megbízott: Dr. Póser Valéria

Oktatási ügyekért felelős dékáni megbízott

Az oktatási ügyekért felelős dékáni megbízott az oktatási dékánhelyettes vezetése mellett ellátja az oktatási tevékenység koordinálásával kapcsolatos kari szintű teendőket, a kapcsolódó ügyintézést felügyeli, irányítja és ellenőrzi.

Oktatási ügyekért felelős dékáni megbízott: Kovács Éva

Dékáni hivatalvezető

A Dékáni Hivatal vezetője a dékánnak közvetlenül alárendelten irányítja a Kar igazgatásával kapcsolatos tevékenységet, igazgatási kérdésekben segíti a Kar vezetőinek munkáját, a Kari Tanács titkáraként részt vesz az ülés előkészítésében, szervezi és ellenőrzi a határozatok végrehajtását, gondoskodik arról, hogy az érintett szervezeti egységek, vezetők, oktatók, munkatársak, hallgatók a Kari Tanács, a kari vezetők határozatait, döntéseit, állásfoglalásait megismerjék, valamint irányítja a Dékáni Hivatal munkáját.

dékáni hivatalvezető: Bacsa Dóra

TDK felelős

A TDK felelős feladata a folyamatos témaajánlatok biztosítása, az egyes témák kidolgozása, hallgatói csoportok szervezése és felügyelete, az oktatók és a hallgatók közötti közvetlen munkakapcsolat biztosítása, a munkák folyamatos figyelemmel kísérése és segítése, a TDK munka karon belüli működésének koordinálása, a dolgozatok és pályamunkák előkészítéséhez szükséges anyagi és szervezési segítség biztosítása Karon belül, a hallgatók és oktatók mozgósítása a TDK munkára, az intézetek közötti közös TDK munkák koordinálása, a TDK feladatok összegyűjtése és nyilvánosságra hozatala, kiírása és propagálása.

TDK felelős: Dr. habil. Vámossy Zoltán

Angol nyelvű képzési koordinátor

Az angol nyelvű képzési koordinátor az oktatási dékánhelyettes irányításával végzi munkáját, folyamatos kapcsolatot tart az egyetemi Nemzetközi Iroda és a Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgatójával. Az angol nyelvű képzési koordinátor feladata a Kar angol nyelvű képzésének koordinálása, szervezése.

Angol nyelvű képzési koordinátor: Prof. Dr. Lazányi Kornélia

BSc koordinátor

Feladata a diákok beiskolázásának szervezése az alapképzésre; hallgatói előmenetel koordinálása, támogatása; kapcsolattartás a hallgatókkal; a hallgatók mentorálásának koordinálása.

BSc koordinátor: Kovács András

Demonstrátor koordinátor

A demonstrátor koordinátor az oktatási dékánhelyettes irányításával végzi munkáját, folyamatos kapcsolatot tart a Kar demonstrátori állományával. Feladata a Karon oktatássegítő feladatot ellátó demonstrátorok koordinálása, szervezése.

Demonstrátor koordinátor: Dr. Simon-Nagy Gabriella

Duális képzési koordinátor

A duális képzési koordinátor az oktatási dékánhelyettes irányításával végzi munkáját, folyamatos kapcsolatot tart a duális partnercégekkel. A duális képzési koordinátor feladata a Kar duális képzésének koordinálása, szervezése.

Duális képzési koordinátor: Dr. habil. Fleiner Rita, Seres Viktória

Erasmus koordinátor

Az Erasmus koordinátor az oktatási dékánhelyettes irányításával végzi munkáját, folyamatos kapcsolatot tart az egyetemi Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgatójával. Az Erasmus koordinátor feladata a Kar hallgatói, oktatói és munkatársai által kezdeményezett Erasmus utak koordinálása, valamint az Erasmus rendszer keretében érkező hallgatók, oktatók, és munkatársak fogadásának szervezése. Az Erasmus koordinátor tevékenységéről évente beszámol a Kari Tanácsnak.

Erasmus koordinátorok: Prof. Dr. Lazányi Kornélia, Záborszky Ágnes

Fogyatékosságügyi koordinátor

A fogyatékosságügyi koordinátor a munkáját az oktatási dékánhelyettes tájékoztatása mellett végzi. Feladatait az Óbudai Egyetem fogyatékossággal élő hallgatói tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről szóló szabályzata tartalmazza.

Fogyatékosságügyi koordinátor: Dr. Komorócki-Steiner Henriette

Kihelyezett képzési koordinátor

A kihelyezett képzési koordinátor az oktatási dékánhelyettes irányításával végzi munkáját, folyamatos kapcsolatot tart a kihelyezett képzésben résztvevő intézményekkel. Feladata a Kar kihelyezett képzéseinek koordinálása, szervezése.

Kihelyezett képzési koordinátor: Dr. Szőke Magdolna

Kooperatív képzési koordinátor

A kooperatív képzési koordinátor az oktatási dékánhelyettes irányításával végzi munkáját, folyamatos kapcsolatot tart a kooperatív partnercégekkel. Feladata a Kar kooperatív képzésének koordinálása, szervezése.

Kooperatív képzési koordinátor: Dr. György Anna

MSc koordinátor

Feladata a hallgató beiskolázásának szervezése a mesterképzésre; hallgatói előmenetel koordinálása, támogatása; kapcsolattartás a hallgatókkal; a hallgatók mentorálásának koordinálása.

MSc koordinátor: Vörösné Dr. Bánáti-Baumann Anna

Patronáló koordinátor

A patronáló koordinátor feladata a hallgatói patronálást végző munkatársak munkájának koordinálása, az oktatási dékánhelyettessel egyeztetve.

Patronáló koordinátor: Szabó László

ÚNKP koordinátor

Az ÚNKP koordinátor munkáját a kutatási dékánhelyettes irányításával végzi. Feladata különösen az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) keretein belül a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói pályázatok elbírálásában való együttműködés.

Szakmai Tanácsadó Testület elnöke

A Szakmai Tanácsadó Testület elnöki posztját Prof. Dr. Sima Dezső, a Kar alapító főigazgatója látja el. A Testület elnöke irányítja a testület munkáját, kapcsolatot tart a Neumann János Informatikai Kar vezetésével, összehívja a testület üléseit és meghatározza annak napirendjét.