Biomatika és Alkalmazott Mesterséges Intelligencia Intézet

A Biomatika és Alkalmazott Mesterséges Intelligencia Intézet (BMI) országosan és nemzetközileg elismert kutatókkal, szakemberekkel, valamint K+F területen kimagasló vállalatokkal erősíti a BSc, MSc és doktori (PhD) képzés szakmai hátterét a Neumann János Informatikai Karon. A BMI az oktatás mellett erősen kutatás és fejlesztés centrikus szervezet, a biotechnológia, egészségügyi informatika, robotika és az alkalmazott számítástudomány integrált művelését tűzte ki célul.


A fogadóórán való részvételhez minden esetben szükséges előzetesen egyeztetni emailben!

Munkatársaink

Konzultációs időpont
Elérhetőség
Publikációk

Dr. Eigner György
egyetemi docens
dékán, intézetigazgató
szerda 08:00-09:00
Teams
eigner.gyorgy{@}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5523
4.07

Vörösné Dr. Bánáti-Baumann Anna
egyetemi adjunktus
intézetigazgató-helyettes
MSc koordinátor
kedd 11:00-13:00
Teams
banati.anna{@}nik.uni-obuda.hu
3.19

Árgyelán Mária
igazgatási ügyintéző
argyelan.maria{@}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5535
3.27

Abdallah Benhamida
egyetemi tanársegéd
csütörtök 10:00-11:00
Teams
benhamida.abdallah{@}nik.uni-obuda.hu

Dr. Csiszár Gábor
egyetemi adjunktus
hétfő 09:00-10:00
Teams
csiszar.gabor{@}nik.uni-obuda.hu

Dénes-Fazakas Lehel
egyetemi tanársegéd
kedd 10:00-11:00
személyesen
denes-fazakas.lehel{@}nik.uni-obuda.hu
1.27

Dr. Drexler Dániel András
egyetemi docens
Élettani Szabályozások Kutatóközpont igazgatóhelyettes
kedd 11:00-12:00
Teams
drexler.daniel{@}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5535
1.27

Prof. Dr. Dulf Éva
egyetemi tanár
dulf.eva{@}uni-obuda.hu

Prof. Dr. Felde Imre
egyetemi tanár
ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes
hétfő 15:00-16:00
Teams
felde.imre{@}uni-obuda.hu
+36 1 666 5624
1.03

Dr. Feldmann Ádám
egyetemi adjunktus
szerda 13:00-14:00
Teams
feldmann.adam{@}nik.uni-obuda.hu

Dr. habil. Ferenci Tamás
egyetemi docens
csütörtök 15:15-16:15
Teams
ferenci.tamas{@}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5535
3.25

Prof. Dr. Galambos Péter
egyetemi tanár
Bejczy Antal iRobottechnikai Központ igazgató, szakterület felelős
péntek 09:00-10:00
Teams
galambos.peter{@}uni-obuda.hu
+36 1 666 5729
2.36

Garaguly Zoltán
tanszéki mérnök
PhD hallgató
-
garaguly.zoltan{@}nik.uni-obuda.hu

Prof. Dr. Haidegger Tamás
egyetemi tanár
Egyetemi Kutató és Innovációs Központ igazgató
kedd 13:00-14:00
Teams
haidegger.tamas{@}uni-obuda.hu
+36 1 666 5729
2.35

Dr. Kálmán György
egyetemi adjunktus
péntek 14:00-15:00
személyesen
kalman.gyorgy{@}nik.uni-obuda.hu

Karóczkai Krisztián
mestertanár
péntek 08:00-09:00
Teams
karoczkai.krisztian{@}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5535
3.27

Dr. Kósi Krisztián
egyetemi adjunktus
szerda 20:00-21:00
Teams
kosi.krisztian{@}nik.uni-obuda.hu
3.24

Prof. Dr. Kovács Levente
egyetemi tanár
rektor, szakterület felelős, Élettani Szabályozások Kutatóközpont igazgató, H2020 ERC StG grant Principal Investigator szakterület felelős
kovacs{@}uni-obuda.hu
+36 1 666 5626
2.09

Prof. Dr. Kozlovszky Miklós
egyetemi tanár
BioTech Kutatóközpont igazgató
kedd 14:00-15:00
Teams
kozlovszky.miklos{@}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5554
3.28

Laczi Szandra
egyetemi tanársegéd
szerda 13:30-14:30
személyesen
laczi.szandra{@}nik.uni-obuda.hu
3.27

Prof. Dr. Lazányi Kornélia
egyetemi tanár
angol nyelvű képzési koordinátor
ERASMUS koordinátor
hétfő 08:45-09:45
személyesen
lazanyi.kornelia{@}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5535
3.24

Dr. Leitold Ferenc
egyetemi adjunktus
hétfő 10:00-11:00
Teams
leitold.ferenc{@}nik.uni-obuda.hu
D.4.53

Levendovics Tamás Dániel
egyetemi tanársegéd
kedd 13:00-14:00
személyesen
levendovics.tamas{@}nik.uni-obuda.hu
BARK

Dr. Levendovics Renáta
egyetemi adjunktus
levendovics.renata{@}nik.uni-obuda.hu

Erick Noboa
egyetemi tanársegéd
szerda 10:00-11:30
személyesen vagy Teams
noboa.erick{@}uni-obuda.hu

Dr. Póser Valéria
egyetemi docens
oktatási dékánhelyettes, kiberbiztonsági SZT szakfelelős, szakfejlesztési igazgató,
ipari kapcsolattartó
kedd 18:00-19:00
Teams
poser.valeria{@}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5585
4.05

Sájevicsné Dr. habil. Sápi Johanna
egyetemi adjunktus
csütörtök 10:00-11:00
Teams
sapi.johanna{@}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5535
3.25

Siket Máté
óraadó
siket.mate{@}nik.uni-obuda.hu

Szabó Patrik László
egyetemi gyakornok
szerda 20:25-21:25
személyesen vagy Teams
szabo.patrik.laszlo{@}nik.uni-obuda.hu

Szarvák Anikó
óraadó
péntek 08:00-09:00
Teams
szarvak.aniko{@}nik.uni-obuda.hu

Dr. Szigeti Gyula
egyetemi docens
péntek 09:00-10:00
Teams

Prof. Dr. Szilágyi László
egyetemi tanár
péntek 09:00-10:00
Teams
szilagyi.laszlo{@}nik.uni-obuda.hu

Tarsoly Sándor
tanszéki mérnök
hétfő 17:00-18:00
személyesen
tarsoly.sandor{@}nik.uni-obuda.hu
2.28