Hallgatóknak szervezett délutánon mutatkoztak be az egyetem kooperatív képzésében részt vevő partnerei

Kötetlen beszélgetés, kérdések, céges bemutatkozás, szakmai gyakorlat és lehetséges munkahely – erről szólt a hallgatóknak és a kooperatív képzésben részt vevő partnereknek szervezett délután az egyetemen. A kooperatív képzés iránt érdeklődő hallgatók először a lehetőség részleteit ismerhették meg Dr. György Anna, címzetes egyetemi docenstől, a képzés koordinátorától, majd a meghívott ipari partnerek – Green Baloon Ltd, Avaya, WSH Kft. és ASH Kft. bemutatkozását hallgathatták meg. Az előadásokban részletesen beszéltek a vállalatok felépítéséről, a feladatokról, de sok szó esett a munkahelyi környezetről is, amely a kérdések tanulsága szerint kiemelkedően fontos a leendő munkavállalóknak.

A délutánról készült videóanyagok elérhetőek és megtekinthetők a honlapon.

A kooperatív képzésről:

Az országban elsőként, 1995-ben vezettük be informatika szakterületen a kooperatív képzést a közel végzős hallgatóink számára, mely az Egyetem nappali alapképzéséhez kapcsolódó (záróvizsgát megelőző) önkéntes, kiegészítő gyakorlati modult jelent. Ennek keretében hallgatóink külső intézményeknél, cégeknél (az informatika gyakorlati művelőinél) szereznek hasznos szakmai ismereteket és részt vesznek komplex informatikai mérnöki feladatok megoldásában. A képzés részeként a hallgató témájában szakmai gyakorlatához illeszkedő szakdolgozatot készít, valamint Egyetemünkön kiegészítő szakmai modult (tantárgycsoportot) hallgat, majd a képzési félévet/évet követően teszi le záróvizsgáját.

A kooperatív képzést a nappali tagozatos alap- és mester szakos informatikus mérnökhallgatók választhatják, a pontos feltételeket a megfelelő tantervek szabályozzák, valamint egy hivatalos megállapodásban rögzített hármas együttműködés a Hallgató, az Egyetem és a Partnercégek között.

A kooperatív képzés előnyei a hallgatók számára:

  • legalább 5 hónapig tartó kooperatív szakmai gyakorlat, magas szintű szaktudás megszerzésének a lehetőségével
  • a gyakornoki tevékenységért krediteket lehet szerezni
  • gyakornoki fizetésnek megfelelő ösztöndíj,
  • szakdolgozat témaválasztásához és megírásához külső (ipari) konzultációs partneri segítség
  • elhelyezkedési lehetőség