Kiberbiztonsági incidenskezelő szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés

A technológia rohamos fejlődése és a digitalizáció térhódítása napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt helyez a kiberbiztonságra. Egy kiberbiztonsági incidens a számítógépes rendszerek, hálózatok vagy információk biztonságát veszélyezteti. Az elmúlt években drámai módon megnőtt a kiberbiztonsági incidensek száma. A nemzetközi statisztikai adatokat tekintve aggasztó a helyzet, miszerint naponta több mint 2200 incidens történik, közel 39 másodpercenként egy kibertámadás. A vállalkozások percenként több millió dollárt veszítenek a kiberbűnözés következében és becslések szerint a jövőben exponenciális növekedés várható e téren.

Az adatok védelme, a vállalati információs rendszerek biztonsága és a bizalmi kapcsolatok fenntartása alapető követelmények az üzleti siker érdekében. Ebben a környezetben a kiberbiztonsági incidensek kezelésére szakosodott szakmérnök, szakember kulcsfontosságú. A kiberbiztonsági munkanélküliségi ráta nulla százalékon áll. A Cybersecurity Ventures szerint 2023-ban világszerte 3,5 millió betöltetlen kiberbiztonsági állás lesz és a kiberbűnözés növekedése a következő 5 évben hasonlóan nagy számú betöltetlen állást eredményez majd.

Az incidensek gyakoriságának növekedése nem csupán a vállalatoknak, hanem az egész társadalomnak is komoly kihívást jelent és a helyzet sürgetően szükségessé teszi a megfelelő képzések elindítását. Egy ilyen képzés indítása nem csupán a piaci igényeket elégíti ki, hanem hosszú távon is hozzájárul a vállalatok és az egész társadalom védelméhez.

A kiberbiztonsági incidenskezelő szakirányú továbbképzés célja megismertetni a hallgatókkal az IT rendszerek biztonsággal kapcsolatos problémáit és hiányosságait, az azok megoldására alkalmazott korszerű módszereket és technológiákat, mindezt gyakorlati és praktikus készségekkel és alkalmazásokkal kiegészítve. A képzés során a résztvevők elsajátítják a kiberbiztonsági incidensek kezeléséhez szükséges ismereteket és készségeket. A 3 féléves posztgraduális képzés keretében megtanulják, hogyan ismerjék fel és értékeljék a kiberbiztonsági fenyegetéseket, hogyan kezeljék az incidenseket és hogyan védekezzenek azok ellen. A vállalatok számára nélkülözhetetlen, hogy rendelkezzenek a kiberbiztonsági incidensek kezelésére specializálódott szakemberekkel.

A képzésre jelentkezés feltételei

Szakmérnök képzés

mérnöki BSc vagy MSc (korábbi egyetemi vagy főiskolai) oklevél

Szakember képzés

bármely felsőoktatási szakon szerzett BSc vagy MSc (korábbi egyetemi vagy főiskolai) oklevél

Képzés célja

Egymásra épülő, aktuális szakmai ismeretanyagot és piacképes tudást biztosítani azoknak a szakembereknek, akik a kiberbiztonság területeihez kapcsolódó munkakörökben dolgoznak.

Képzés helye

Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
1034 Budapest, Bécsi út 96/B

Képzés formája és ideje

szakirányú továbbképzés, 3 félév, összesen 497 kontaktóra

Finanszírozási forma

Önköltséges (650 000 Ft/félév)

Megszerezhető végzettség

Eredményes záróvizsga esetén hallgatóink oklevelet kapnak: Kiberbiztonsági incidenskezelő szakmérnök/szakember megnevezéssel.
A szak angol nyelvű megjelölése: Cybersecurity Incident Management Engineering
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Cybersecurity Incident Management Engineer/Cybersecurity Incident Management Specialist

A képzés főbb területei

Tárgyak jellegeKredit
Alapismeretek és szakmai törzsanyag60
Speciális szakismeretek24
Szakdolgozat6
Összesen90

A képzés tanterve

KreditÓraszámKövetelmény
I. félév30165
Informatikai biztonság alapjai520Vizsga
Script nyelvek520Évközi jegy
IT hálózati alapismeretek420Évközi jegy
Operációs rendszerek525Vizsga
Projektlabor 1660Évközi jegy
Adatbázisok520Évközi jegy
II. félév30160
Informatikai rendszerek üzemeltetésének biztonsága520Vizsga
IT hálózatbiztonság520Vizsga
Logelemzés és SOC fejlesztés520Évközi jegy
Felhőszolgáltatások biztonsági kérdései520Évközi jegy
Biztonságtudatosság (támadási technikák)520Évközi jegy
Projektlabor 2560Évközi jegy
III. félév30172
Incidenskezelés1056Vizsga
Digital forensic520Vizsga
SOAR – Security orchestration, automation and response520Évközi jegy
Záródolgozati projekt1080Évközi jegy

Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások

A tantárgyak vizsgával, illetve évközi jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző: írásbeli, gyakorlati dolgozat, illetve egyéni feladat beadása egyaránt lehetséges.

A vizsga írásbeli vagy szóbeli lehet. A harmadik félév teljesítése során szakdolgozatot kell készíteni, majd az abszolutórium megszerzése után azt a záróvizsgán meg kell védeni és a záróvizsga tárgyakból eredményes vizsgát kell tenni.

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje

A korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az Egyetem általános eljárási rendje szerint számítjuk be, azaz a félév kezdetén, index és megfelelő tematika alapján a Kreditátvételi Bizottság tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére.

A záróvizsga

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – szakdolgozat elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.

A záróvizsga részei

A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll. A záróvizsgát a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letenni. A záróvizsga szóbeli vizsgából áll, a felkészülési idő tantárgyanként legalább 20 perc.

A záróvizsga tárgyai

  • Informatikai rendszerek üzemeltetésének biztonsága
  • IT hálózatbiztonság
  • Incidenskezelés

A záróvizsga eredménye

A szakdolgozatra és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek – a vizsgatárgyak számát figyelembe velő – átlaga.

Jelentkezés

Jelentkezéshez használja az alábbi linken található űrlapot.

Jelentkezési határidő

  • szeptemberi kezdés esetén augusztus 31.
  • februári kezdés esetén január 31.

További információ

Dr. Póser Valéria
szakfelelős
incidenskezelo{@}nik.uni-obuda.hu