Kiberfizikai Rendszerek Intézet

Az intézet oktatási, kutatási és innovációs tevékenysége átöleli a kiberfizikai rendszerek teljes spektrumát, kezdve a szenzorokkal felszerelt beágyazott rendszerektől, a biztonságos adatátvitelre szolgáló számítógépes hálózatokon keresztül, az informatikai felhő alapú adattároló- és feldolgozó, valamint vállalatirányítási megoldásokig bezárólag.

Célunk, hogy a hallgatók a területhez kapcsolódó alapozó tárgyak –mint például az operációs rendszerek, az elektronika és az adatbázisok– mellett a legkorszerűbb informatikai biztonsági, felhő, big data és dolgok internete (IoT) technológiákat is gyakorlat-központúan elsajátíthassák. Oktatóink részt vesznek az egyetem üzemmérnöki, mérnöki, mester, szakmérnöki és PhD képzéseiben magyar és angol nyelven, továbbá a duális képzés, az Erasmus együttműködések és 3 specializáció irányításában.

Az intézet alkalmazott kutatási területi között szerepel többek között a drón technológiák, komplex szolgáltatások munkafolyam és orkesztrációs megoldásai, valamint mozgásdetektálás és -feldolgozás.

Munkatársaink

Konzultációs időpont
Szoba
Mellék

Dr. habil. Lovas Róbert
egyetemi docens
mb. intézetigazgató, szakterület felelős
hétfő: 14:45-16:15
3.05
06-1-666-5557

Dr. Fleiner Rita Dominika
egyetemi docens
intézetigazgató-helyettes, Duális képzési koordinátor
szerda 14:30-16:00
3.18
06-1-666-5578

Bácskai Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző
4.08
06-1-666-5541

Balázsné Dr. Kail Eszter
adjunktus
Erasmus koordinátor
szerda 12:30-14:00
3.06
06-1-666-5574

Bringye Zsolt
tanszéki mérnök
kedd 15:00-16:30
3.06
06-1-666-5574

Cserfalvi Annamária
tanszéki mérnök
csütörtök 9:00-11:00
2.16b
06-1-666-5590

Csipkereki Roland
tanszéki mérnök
hétfő 17:45-18:45; hétfő 20:20-21:20
06-1-666-5535

Dr. Farkas Károly CSc.
főiskolai docens

Dr. Holyinka Péter
címzetes egyetemi docens
kedd 11:00-12:30
3.17
06-1-666-5556

Dr. Komorócki- Steiner Henriette
adjunktus
kedd 8:00-10:00
1.16

Dr. Kutor László
címzetes egyetemi tanár
1.18
06-1-666-5588

Dr. Szenes Katalin
címzetes egyetemi docens
hétfő 16:00-17:30
3.17
06-1-666-5556

Durczy Levente
tanszéki mérnök
3.15
06-1-666-5576

Emődi Márk
tanszéki mérnök
hétfő 16:30-18:00

Farkas Attila
tanszéki mérnök
hétfő 12:35-14:15

Fekete György
tanársegéd
hétfő 15:30-17:30
1.16

Fésüs Péter
tanársegéd
kedd 16:00-17:00; csütörtök 16:00-17:00
3.22
06-1-666-5587

Gergely Dániel
tanszéki mérnök
péntek 15:00-17:00
3.04
06-1-666-5580

Légrádi Gábor
mestertanár
csütörtök 9:00-10:30
3.07
06-1-666-5577

Lovas István
tanársegéd
szerda 8:00-10:00
3.22
06-1-666-5586

Nagy András
tanszéki mérnök
péntek 17:00-18:30
3.04
06-1-666-5580

Piros Péter
óraadó
kedd 16:15-17:45

Prof. Dr. Molnár András
egyetemi tanár
általános rektorhelyettes
szerda 14:00-16:00
2.07
06-1-666-5604

Prof. Dr. Sima Dezső
Professor Emeritus
alapító főigazgató
hétfő 14:00-16:00
4.09
06-1-666-5507

Rigó Ernő
tanszéki mérnök
kedd 9:30-11:00
3.05
06-1-666-5557

Rusznák Attila
ügyvivő szakértő
szerda 14:30-16:00
3.04
06-1-666-5580

Sarkadi Katalin
tanszéki mérnök

Somlyai László
tanársegéd
kedd 11:40-13:20
3.22
06-1-666-5586

Sziklai Zsolt
tanszéki mérnök
csütörtök 15:00-17:00
3.22
06-1-666-5587

Tikász Ádám
tanszéki mérnök
kedd 10:45-12:15
3.04
06-1-666-5580

Tiszai Tamás
mestertanár
3.06
06-1-666-5574