Kiberfizikai Rendszerek Intézet

Az intézet oktatási, kutatási és innovációs tevékenysége átöleli a kiberfizikai rendszerek teljes spektrumát, kezdve a szenzorokkal felszerelt beágyazott rendszerektől, a biztonságos adatátvitelre szolgáló számítógépes hálózatokon keresztül, az informatikai felhő alapú adattároló- és feldolgozó, valamint vállalatirányítási megoldásokig bezárólag.

Célunk, hogy a hallgatók a területhez kapcsolódó alapozó tárgyak –mint például az operációs rendszerek, az elektronika és az adatbázisok– mellett a legkorszerűbb informatikai biztonsági, felhő, big data és dolgok internete (IoT) technológiákat is gyakorlat-központúan elsajátíthassák. Oktatóink részt vesznek az egyetem üzemmérnöki, mérnöki, mester, szakmérnöki és PhD képzéseiben magyar és angol nyelven, továbbá a duális képzés, az Erasmus együttműködések és 3 specializáció irányításában.

Az intézet alkalmazott kutatási területi között szerepel többek között a drón technológiák, komplex szolgáltatások munkafolyam és orkesztrációs megoldásai, valamint mozgásdetektálás és -feldolgozás.


A fogadóórán való részvételhez minden esetben szükséges előzetesen egyeztetni emailben!

Munkatársaink

Konzultációs időpont
Elérhetőség
Publikációk

Dr. Fleiner Rita Dominika
egyetemi docens
intézetigazgató
hétfő 08:00-09:00
Teams
fleiner.rita{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5578
3.18

Dr. habil. Lovas Róbert
egyetemi docens
intézetigazgató-helyettes, szakterület felelős
hétfő 15:00-16:00
Teams
lovas.robert{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5557
3.05

Seres Viktória
igazgatási ügyintéző
duális képzési koordinátor
seres.viktoria{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5555
3.20

Dr. Almási Anikó
egyetemi adjunktus
hétfő 08.00-09.00
online
almasi.aniko{kukac}nik.uni-obuda.hu

Balázsné Dr. Kail Eszter
egyetemi adjunktus
Erasmus koordinátor
kedd 08.00-09.00
Teams
kail.eszter{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5574
3.06

Bringye Zsolt
egyetemi tanársegéd
hétfő 12.00-13.00
Teams
bringye.zsolt{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5574
3.06

Cserfalvi Annamária
tanszéki mérnök
kedd 13:00-14:00
Teams
cserfalvi.annamaria{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5590
2.16b

Durczy Levente
mestertanár
hétfő 08:30-09:30
Teams
durczy.levente{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5567
3.15

Emődi Márk
egyetemi tanársegéd
hétfő 15.00-16.00
online vagy személyesen
emodi.mark{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5557
3.05

Farkas Attila
egyetemi tanársegéd
hétfő 11:00-12:00
online vagy személyesen
farkas.attila{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5557
3.05

Fekete György
egyetemi tanársegéd
kedd 13:30-14:30
online vagy személyesen
fekete.gyorgy{kukac}nik.uni-obuda.hu
1.17b

Dr. Holyinka Péter
címzetes egyetemi docens
hétfő 15:00-16:00
Teams
holyinka.peter{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5556
3.17

Dr. Komoróczki- Steiner Henriette
egyetemi docens
steiner.henriette{kukac}nik.uni-obuda.hu
1.17b

Dr. Kutor László
címzetes egyetemi tanár
kutor.laszlo{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5588
1.18

Légrádi Gábor
mestertanár
péntek 11:40-12:40
online vagy személyesen
legradi.gabor{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5577
3.07

Lovas István
egyetemi tanársegéd
szerda 08:00-09:00
online vagy személyesen
lovas.istvan{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5586
3.22

Prof. Dr. Molnár András
egyetemi tanár
általános rektorhelyettes
szerda 10:00-11:00
személyesen
molnar{kukac}uni-obuda.hu
+36 1 666 5604
2.07

Dr. habil. Nádai László
egyetemi docens
-
nadai@uni-obuda.hu

Dr. Nagy Enikő
egyetemi docens
szerda 10:30-11:30
online vagy személyesen
nagy.eniko{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5577
3.07

Rigó Ernő
egyetemi tanársegéd
rigo.erno{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5557
3.05

Rusznák Attila
egyetemi tanársegéd
szerda 16:00-17:00
Teams
rusznak.attila{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5580
3.04

Sarkadi Katalin
óraadó
szerda 16:00-17:00
online
sarkadi.katalin{kukac}nik.uni-obuda.hu

Prof. Dr. Sima Dezső
Professor Emeritus
alapító főigazgató
kedd 10:00-11:00
személyesen
sima{kukac}uni-obuda.hu
+36 1 666 5507
4.09

Somlyai László
egyetemi tanársegéd
szerda 16:00-17:00
Teams
somlyai.laszlo{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5586
3.22

Dr. Szenes Katalin
címzetes egyetemi docens
péntek 15:00-16:00
személyesen
szenes.katalin{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5556
3.17

Sziklai Zsolt
mestertanár
csütörtök 19:00-20:00
Teams
sziklai.zsolt{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5587
3.22

Tikász Ádám
egyetemi gyakornok
csütörtök 16:15-17:15
Teams
tikasz.adam{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5580
3.04

Zaletnyik Péter Tibor
egyetemi gyakornok
szerda 17:00-18:00
Teams
zaletnyik.peter{kukac}nik.uni-obuda.hu