Kiberfizikai Rendszerek Intézet

Az intézet oktatási, kutatási és innovációs tevékenysége átöleli a kiberfizikai rendszerek teljes spektrumát, kezdve a szenzorokkal felszerelt beágyazott rendszerektől, a biztonságos adatátvitelre szolgáló számítógépes hálózatokon keresztül, az informatikai felhő alapú adattároló- és feldolgozó, valamint vállalatirányítási megoldásokig bezárólag.

Célunk, hogy a hallgatók a területhez kapcsolódó alapozó tárgyak –mint például az operációs rendszerek, az elektronika és az adatbázisok– mellett a legkorszerűbb informatikai biztonsági, felhő, big data és dolgok internete (IoT) technológiákat is gyakorlat-központúan elsajátíthassák. Oktatóink részt vesznek az egyetem üzemmérnöki, mérnöki, mester, szakmérnöki és PhD képzéseiben magyar és angol nyelven, továbbá a duális képzés, az Erasmus együttműködések és 3 specializáció irányításában.

Az intézet alkalmazott kutatási területi között szerepel többek között a drón technológiák, komplex szolgáltatások munkafolyam és orkesztrációs megoldásai, valamint mozgásdetektálás és -feldolgozás.


A fogadóórán való részvételhez minden esetben szükséges előzetesen egyeztetni emailben!

Munkatársaink

Konzultációs időpont
Elérhetőség
Publikációk

Dr. habil. Fleiner Rita Dominika
egyetemi docens
intézetigazgató
csütörtök 08:00-09:00
személyesen vagy online
fleiner.rita{@}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5578
3.18

Dr. habil. Lovas Róbert
egyetemi docens
intézetigazgató-helyettes, szakterület felelős
hétfő 15:15-16:15
személyesen
lovas.robert{@}nik.uni-obuda.hu
3.17

Seres Viktória
igazgatási ügyintéző
seres.viktoria{@}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5555
3.20

Dr. Almási Anikó
egyetemi adjunktus
szerda 17:00-18:00
online
almasi.aniko{@}nik.uni-obuda.hu

Balázsné Dr. Kail Eszter
egyetemi adjunktus
kedd 11:00-12:00
személyesen vagy online
kail.eszter{@}nik.uni-obuda.hu
3.19

Bringye Zsolt
egyetemi tanársegéd
szerda 09:00-10:00
Teams
bringye.zsolt{@}nik.uni-obuda.hu
3.19

Cserfalvi Annamária
tanszéki mérnök
kedd 14:00-15:00
személyesen vagy online
cserfalvi.annamaria{@}nik.uni-obuda.hu
4.10

Durczy Levente
egyetemi tanársegéd
kedd 18.00-19.00
személyesen vagy online
durczy.levente{@}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5567
3.15

Emődi Márk
egyetemi tanársegéd
hétfő 13:00-14:00
személyesen vagy online
emodi.mark{@}nik.uni-obuda.hu
3.17

Farkas Attila
egyetemi tanársegéd
hétfő 12:00-13:00
személyesen vagy online
farkas.attila{@}nik.uni-obuda.hu
3.17

Fekete György
egyetemi tanársegéd
szerda 13:30-14:30
személyesen vagy online
fekete.gyorgy{@}nik.uni-obuda.hu
1.11

Prof. Dr. Főző Ladislav
egyetemi tanár
fozo.ladislav{@}uni-obuda.hu

Dr. Holyinka Péter
címzetes egyetemi docens
csütörtök 14:00-15:00
Teams
holyinka.peter{@}nik.uni-obuda.hu
3.15

Dr. Komoróczki-Steiner Henriette
egyetemi docens
hétfő 10:00-11:00
steiner.henriette{@}nik.uni-obuda.hu
1.11

Dr. Kutor László
címzetes egyetemi tanár
kutor.laszlo{@}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5588
1.18

Légrádi Gábor
mestertanár
hétfő 18:00-19:00
Teams
legradi.gabor{@}nik.uni-obuda.hu
D.4.56

Lovas István
egyetemi tanársegéd
szerda 12:30-14:30
személyesen
lovas.istvan{@}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5586
3.22

Prof. Dr. Molnár András
egyetemi tanár
általános rektorhelyettes
szerda 10:00-11:00
személyesen
molnar{@}uni-obuda.hu
+36 1 666 5604
2.07

Dr. Nagy Enikő
egyetemi docens
szerda 16:00-17:00
személyesen vagy online
nagy.eniko{@}nik.uni-obuda.hu
D.4.56

Rigó Ernő
egyetemi tanársegéd
rigo.erno{@}nik.uni-obuda.hu
3.17

Rusznák Attila
egyetemi tanársegéd
péntek 16:00-17:00
online
rusznak.attila{@}nik.uni-obuda.hu
3.16

Sarkadi Katalin
óraadó
péntek 15:00-16:00
Teams
sarkadi.katalin{@}nik.uni-obuda.hu

Prof. Dr. Sima Dezső
professor emeritus
alapító főigazgató
szerda 11:30-12:30
személyesen vagy online
sima{@}uni-obuda.hu
+36 1 666 5507
4.09

Somlyai László
egyetemi tanársegéd
szerda 15:30-16:30
Teams
somlyai.laszlo{@}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5586
3.22

Dr. Szenes Katalin
címzetes egyetemi docens
péntek 13:00-14:00
személyesen
szenes.katalin{@}nik.uni-obuda.hu
D.4.63

Sziklai Zsolt
mestertanár
hétfő 08:00-16:00
személyesen vagy online
sziklai.zsolt{@}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5587
3.22

Dr. Mehdi Taassori
egyetemi adjunktus
péntek 09:00-10:00
személyesen
taassori.mehdi{@}nik.uni-obuda.hu
3.16

Tikász Ádám
egyetemi gyakornok
péntek 13:00-14:00
Teams
tikasz.adam{@}nik.uni-obuda.hu
3.16

Zaletnyik Péter Tibor
egyetemi gyakornok
szerda 16:00-17:00
személyesen vagy online
zaletnyik.peter{@}nik.uni-obuda.hu
3.16