Kiberfizikai Rendszerek Intézet

Az intézet oktatási, kutatási és innovációs tevékenysége átöleli a kiberfizikai rendszerek teljes spektrumát, kezdve a szenzorokkal felszerelt beágyazott rendszerektől, a biztonságos adatátvitelre szolgáló számítógépes hálózatokon keresztül, az informatikai felhő alapú adattároló- és feldolgozó, valamint vállalatirányítási megoldásokig bezárólag.

Célunk, hogy a hallgatók a területhez kapcsolódó alapozó tárgyak –mint például az operációs rendszerek, az elektronika és az adatbázisok– mellett a legkorszerűbb informatikai biztonsági, felhő, big data és dolgok internete (IoT) technológiákat is gyakorlat-központúan elsajátíthassák. Oktatóink részt vesznek az egyetem üzemmérnöki, mérnöki, mester, szakmérnöki és PhD képzéseiben magyar és angol nyelven, továbbá a duális képzés, az Erasmus együttműködések és 3 specializáció irányításában.

Az intézet alkalmazott kutatási területi között szerepel többek között a drón technológiák, komplex szolgáltatások munkafolyam és orkesztrációs megoldásai, valamint mozgásdetektálás és -feldolgozás.


A fogadóórán való részvételhez minden esetben szükséges előzetesen egyeztetni emailben!

Munkatársaink

Konzultációs időpont
Szoba
Mellék

Dr. Fleiner Rita Dominika
egyetemi docens
intézetigazgató, Duális képzési koordinátor
hétfő 8:00-9:00
Teams
3.18
06-1-666-5578

Dr. habil. Lovas Róbert
egyetemi docens
intézetigazgató-helyettes, szakterület felelős
hétfő: 15:00-16:30
3.05
06-1-666-5557

Bácskai Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző
4.08
06-1-666-5541

Balázsné Dr. Kail Eszter
adjunktus
Erasmus koordinátor
péntek 11:30-13:00
Teams
3.06
06-1-666-5574

Bringye Zsolt
tanszéki mérnök
szerda 9:30-10:30
3.06
06-1-666-5574

Cserfalvi Annamária
tanszéki mérnök
csütörtök 9:00-11:00
2.16b
06-1-666-5590

Csipkereki Roland
tanszéki mérnök
csütörtök 18:40-19:40
06-1-666-5535

Dr. Holyinka Péter
címzetes egyetemi docens
szerda 13:00-14:00
Teams
3.17
06-1-666-5556

Dr. Komorócki- Steiner Henriette
adjunktus
kedd 8:00-10:00
1.16

Dr. Kutor László
címzetes egyetemi tanár
szerda 13:30-15:10
(március 03., 17., 31., április 14., 28.)
1.18
06-1-666-5588

Dr. Nagy Enikő
egyetemi docens
szerda 8:30-9:30
Teams
3.07

Dr. Szenes Katalin
címzetes egyetemi docens
hétfő 15:00-16:30
Skype: szenes.katalin1
3.17
06-1-666-5556

Durczy Levente
tanszéki mérnök
hétfő 11:00-12:00
Moodle
3.15
06-1-666-5567

Emődi Márk
tanszéki mérnök
hétfő 18:00-19:30
Teams

Farkas Attila
tanszéki mérnök
hétfő 11:40-13:20
Teams

Fekete György
tanársegéd
kedd 15:30-16:30
Moodle
1.16

Fésüs Péter
tanársegéd
szerda 17:00-18:00
Teams
3.22
06-1-666-5587

Gergely Dániel
tanszéki mérnök
csütörtök 17:00-18:00
Teams
3.04
06-1-666-5580

Légrádi Gábor
mestertanár
csütörtök 14:25-15:10
péntek 14:25-15:10
3.07
06-1-666-5577

Lovas István
tanársegéd
csütörtök 13:00-14:00
3.22
06-1-666-5586

Nagy András
tanszéki mérnök
csütörtök 16:15-17:55
3.04
06-1-666-5580

Piros Péter
óraadó
péntek 8:00-9:00

Prof. Dr. Molnár András
egyetemi tanár
általános rektorhelyettes
szerda 10:00-11:00
2.07
06-1-666-5604

Prof. Dr. Sima Dezső
Professor Emeritus
alapító főigazgató
kedd 10:00-11:00
4.09
06-1-666-5507

Rigó Ernő
tanszéki mérnök
csütörtök 10:00-11:30
Teams
3.05
06-1-666-5557

Rusznák Attila
ügyvivő szakértő
péntek 12:00-13:00
Teams
3.04
06-1-666-5580

Sarkadi Katalin
tanszéki mérnök
szerda 18:00-19:00

Somlyai László
tanársegéd
szerda 11:00-12:00
Teams kód: MRFRMN3
3.22
06-1-666-5586

Sziklai Zsolt
tanszéki mérnök
csütörtök 13:30-14:30
Teams
3.22
06-1-666-5587

Tikász Ádám
tanszéki mérnök
kedd 14:00-15:00
3.04
06-1-666-5580

Tiszai Tamás
mestertanár
3.06
06-1-666-5574