Kórháztechnikai és orvostechnikai mérnöki MSc

A képzés célja olyan interdiszciplináris elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező mérnökök képzése, akik az orvostechnikai iparban gyártmányfejlesztésben és minőségbiztosítási feladatokban, egészségügyi ellátó intézmények üzemeltetésében képesek hatékonyan részt venni, az egészségügyi intézmények rendszerfejlesztését és üzemeltetését mérnöki irányelvek mentén mérnöki munkával, logisztikai és menedzsment stratégiákkal segíteni. Képesek szakterületükön kutatási-fejlesztési feladatok ellátására és hasonló csoportok önálló irányítására, az orvostechnikai műszerek és rendszerek forgalomba hozatalának folyamatában aktívan részt venni és dönteni, a szakhatósággal együttműködni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzés leírása

A képzésről bővebb leírás itt érhető el: https://nik.uni-obuda.hu/2023-2024-tanevtol-indulo-tanterv-korhaztechnikai-es-orvostechnikai-mernoki-msc/

Indított specializáció(k)

  • Orvostechnikai specializáció (OT),
  • Kórháztechnikai specializáció (KT),
  • Egészségügyi informatika specializáció (EÜI)

F-tanterv 2023. szeptembertől

 NappaliLevelező
2023.09.01-tőltantervtanterv