Négy új NIK-es professzort avatott az Egyetem

Ebben az évben az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar négy oktatójának egyetemi tanári kinevezéséről döntött Novák Katalin köztársasági elnök. A professzori kinevezési okiratokat már szeptemberben megkapták az oktatók, az egyetemen pedig a november 21-i ünnepségen köszöntötték a professzorokat.

„Az Óbudai Egyetem tudományos rangját jelentős mértékben emeli, hogy immár 48 egyetemi tanár oktat és kutat az egyetemen” – emelte ki Prof. Dr. Kovács Levente rektor.

Az egyetemi tanárokat a sikeres pályázat után a köztársasági elnök nevezi ki. A habilitáció és hosszú oktatói tapasztalat mellett kiemelkedő, iskolateremtő tudományos teljesítmény is követelmény a cím birtoklásához. 


Új professzoraink:

Prof. Dr. Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, a Neumann János Informatikai Kar egyetemi tanára. A Magyar Tudományos Akadémia Anyagtudományi és Technológiai Bizottság, Anyaginformatikai Albizottságának elnöke. Korábban kutatási és nemzetközi rektorhelyettes, a Neumann János Informatikai Kar kutatási dékánhelyettese, valamint a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány megbízott főigazgatója, főigazgató-helyettese és tudományos munkatársa is volt. 

Prof. Szénási Sándor, a Neumann János Informatikai Kar Szoftvertervezés és fejlesztés Intézet egyetemi tanára. Korábban az intézmény jogelődjében, a Budapesti Műszaki Főiskolán is tanított. Oktat többek közt a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karán, ahol egyetemi docens, majd adjunktus lett. A NIK Szoftvertervezés és fejlesztési Intézet, Szoftverfejlesztés és Mesterséges Intelligencia Intézeti Tanszék tanszékvezetője, (korábban intézetigazgató-helyettese), a specializáció, szakirány felelőse, a GPU Programozás Kutatócsoport és a CUDA Teaching Center vezetője. Részt vett az ÓE Üzemmérnök Informatikus képzés tantervének kidolgozásában.

Prof. Szilágyi László, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának docense, egyetemi tanári munkakörnek megfelelő feladatot lát el a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. Számos külföldi egyetemen tanított vendégoktatóként. Kiemelkedő kutatói tevékenységet lát el. A marosvásárhelyi UMFST Egyetemen doktori tárgyakat, az Óbudai Egyetemen és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen alap és mesterképzésen oktat. Doktori társ-témavezetésben is részt vesz az Óbudai Egyetem Alkalmazott és Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolájában.

Prof. Mező István professzori munkakörnek megfelelő feladatot lát el Kínában, a Nanjing University of Information Science&Technology-n. Jelenleg a Neumann János Informatikai Karán is oktat. Kutatási területe a leszámláló kombinatorika és speciális függvények elmélete – mindkét témában könyvet is publikált. Kutatói tevékenysége során nyolc országban volt meghívott vendégprofesszor egyetemeken, kutatóintézetekben, továbbá 16 országban tartott előadásokat különböző konferenciákon, tudományos fórumokon. Idén a Journal of Inequalities and Applications című folyóirat szerkesztőbizottságába kapott meghívást.