Nokia Bell Labs ösztöndíj 2022/23/2 szemeszter

A Nokia Bell Labs küldetésének tekinti, hogy támogassa a magasan képzett, világszínvonalú szaktudással rendelkező szakemberek egyetemi képzését. Ennek elősegítésére pályázatot hirdet az Óbuda Egyetem Neumann János Informatikai Kar mesterszakos képzésén részt vevő, azon hallgatók részére, akik érdeklődési/kutatási területe, projektmunka, szakdolgozat vagy önálló laboratórium keretében végzett tevékenysége egybeesik az alábbi területekkel:

 • Infokommunikációs hálózatok
 • Felhőszámítás, virtualizáció
 • Gépi tanulás/Mesterséges Intelligencia
 • Analitika, adattudomány

Azon hallgatók is pályázhatnak, akik nem a nevezett területeken lejelentett témával rendelkeznek, de az ösztöndíjpályázat elnyerése esetében témát módosítanak.

Az ösztöndíjat elnyert pályázók választott területükön való szakmai fejlődését a Nokia Bell Labs személyi mentorokkal segíti: kéthetente konzultáció a Nokia Bell Labs releváns szakembereivel, vezető kutatóival, technológiai ismeretek megszerzése, laboratóriumi infrastruktúra használata, stb.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj összege 125.000 Ft / hónap, maximum két év időtartamra (félévenkénti felülbírálással, lásd lentebb).

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthatnak be az Óbuda Egyetem Neumann János Informatikai Kar azon hallgatói, akik mérnökinformatikus MSc képzésen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

A pályázathoz csatolni szükséges

 • szakmai önéletrajz (angol nyelven);
 • motivációs levél, ami tartalmazza az érdeklődési terület kapcsolódását a kiíró által meghatározott tématerületekhez (max. 2 oldal, angol nyelven);
 • legutóbbi két félév tanulmányi eredményének igazolása (újonnan felvételre kerülő MSc hallgatók esetén a BSc diploma mellékletét képező leckekönyv átlagait kell csatolni, második féléves MSc hallgatók esetén az MSc első félévének átlaga, továbbá a BSc diploma mellékletét képező leckekönyv átlagainak csatolása szükséges).

A pályázat elbírálása:

Az ösztöndíjprogramban való részvétel további feltétele a sikeres szakmai interjú.

A pályázatokat a Nokia Bell Labs szakemberei értékelik ki és döntenek a nyertesekről 2022. november 15-ig.

Az ösztöndíj az MSc tanulmányok befejezéséig (de legfeljebb két évig) szól, félévenkénti felülvizsgálattal, amely a vizsgaidőszakot követő két héten belül esedékes. Az ösztöndíjas időszak folytatásához minden tanulmányi félév elején a következő kritériumokat kell teljesíteni:

 • MSc tanulmányok folytatása (a képzési program feltételeinek teljesítése);
 • sikeres féléves szakmai beszámoló a Nokia Bell Labs szakembereinek;
 • a Nokia Bell Labs mentor általi pozitív értékelés a végzett munkáról és előmenetelről, amit a rendszeres, kéthetente tartott szakmai konzultációk alapján állítanak ki;
 • jó tanulmányi eredmények, illetve TDK részvétel, tudományos eredmények.

A pályázat beadása:

A pályázatot elektronikus formában a zoltan.vincze{kukac}nokia-bell-labs.com és kertesz.gabor{kukac}nik.uni-obuda.hu email címekre kell beküldeni.

A pályázat beadási határideje: 2022. október 15.