Szoftvertervezés és -fejlesztés Intézet

Az intézet oktatási és kutatási portfóliója a tágabb értelemben vett szoftverfejlesztéshez kapcsolódik: a tervezéstől az implementáción és tesztelésen keresztül egészen az  üzemeltetésig. Az egyetemi oktatástól elvárható elméleti hátteren (programozás- és algoritmuselmélet) túlmutatva, a kar hírnevéhez igazodva különleges hangsúlyt fektetünk a gyakorlatorientált képzésre (programozási nyelvek és technikák).

Ennek kiteljesedése az intézet által kezelt „Szoftvertervezés és –fejlesztés specializáció”, ahol a hallgatók megismerkedhetnek a nagy rendszerek fejlesztéséhez szükséges  elméleti ismeretekkel (tervezési módszertanok, párhuzamos és elosztott programozás, haladó algoritmusok, stb.), illetve az ehhez szükséges gyakorlattal. A résztvevők  számára nem pusztán lehetőség, hanem elvárás is a napi ipari szoftverfejlesztési gyakorlatban bevált módszerek (verziókezelés, automatikus tesztelés, csapatmunka, agilis  módszertan, stb.) használata.

A kar oktatói széleskörű ipari tapasztalattal és kapcsolatokkal rendelkeznek a K+F területén, aminek köszönhetően biztos tudásra tehettek szert az aktuális trendekkel  (képfeldolgozás, heurisztikák, Deep Learning, High Performance Computing, stb.) kapcsolatban. Ezen fejlesztési projektek gyakorlati tapasztalatait nem csak a hétköznapi oktatásba sikerült beépíteni, hanem ezeken keresztül lehetőséget tudunk nyújtani az érdeklődő hallgatók számára a kutatási feladatokba való bekapcsolódásra is.


Titkárság:
Tel.: +36 (1) 666 5550
Fax: +36 (1) 666 5522 / +36 (1) 666 5551


A fogadóórán való részvételhez minden esetben szükséges előzetesen egyeztetni emailben!

Munkatársaink

Konzultációs időpont
Szoba
Mellék

Dr. Vámossy Zoltán Imre
egyetemi docens
intézetigazgató, TDK felelős
hétfő 16:30-17:30
Teams
3.14
06-1-666-5550

Dr. habil. Szénási Sándor
egyetemi docens
intézetigazgató-helyettes, szakterület felelős, CUDA Teaching Center vezető
hétfő 10:40-11:40
Teams: szenasi@cl.uni-obuda.hu
3.12
06-1-666-5532

Csernyey-Jakab Erika
igazgatási ügyintéző
3.13
06-1-666-5550

Balázs Elemér
tanszéki mérnök
péntek 17:00-18:00
Teams
3.09
06-1-666-5575

Czinder Vendel Bence
tanszéki mérnök
szerda 16:15-17:15
Teams: czinder.vendel@uni-obuda.hu

Dr. Csink László
óraadó
kedd 8:00-9:00
Teams
3.03
06-1-666-5581

Dr. Dineva Adrienn
adjunktus
csütörtök 13:00-14:00
Teams: dineva.adrienn@uni-obuda.hu

Dr. Erdélyi Krisztina
adjunktus
angol nyelvű képzési koordinátor
csütörtök: 8:50-9:50
Teams: erdelyi.krisztina@uni-obuda.hu
3.09
06-1-666-5575

Dr. Erdődi László
adjunktus
Etikus Hacker Labor vezető
06-1-666-5575

Dr. habil. Tick József
címzetes egyetemi tanár
csütörtök 15:00-16:00
Teams: tick.jozsef@uni-obuda.hu
06-1-666-5668

Dr. Hajnal Ákos
adjunktus
péntek 12:00-13:00
Teams

Dr. Kertész Gábor
adjunktus
kedd 14:00-15:00
Teams: kertesz.gabor@uni-obuda.hu
3.11
06-1-666-5568

Dr. Mosavi Amirhosein
egyetemi docens

Dr. Sergyán Szabolcs
egyetemi docens
hétfő 18:00-19:00
Teams
3.13
06-1-666-5550

Kiss Dániel
tanársegéd
hétfő 10:30-11:30
Teams: kiss.daniel@uni-obuda.hu
3.11
06-1-666-5568

Koschek Vilmos
óraadó

Kovács András
tanszéki mérnök
péntek 7:00-8:00
Teams: kovacs.andras@uni-obuda.hu
3.08

Nagy Dávid
tanszéki mérnök
hétfő: 15:00-16:00
Teams

Pintér Ádám
tanársegéd
hétfő 21:00-22:00
Teams: pinter.adam@uni-obuda.hu
3.09
06-1-666-5575

Prof. Dr. Galántai Aurél
Professor Emeritus
kedd 20:00-21:00
Teams
06-1-666-5920

Prof. Dr. Szeidl László
Professor Emeritus
kedd 15:30-16:30
Teams
06-1-666-5920

Schmuck Balázs
tanszéki mérnök
SAP Kompetencia Központ rendszergazda
hétfő 18:00-19:00
3.19

Simon-Nagy Gabriella
tanársegéd
kedd 16:30-17:30
Teams
3.18
06-1-666-5578

Sipos Miklós László
tanszéki mérnök
szerda 18:45-20:00
Teams
3.08

Szabó-Resch Miklós Zsolt
tanszéki mérnök
Erasmus koordinátor
szerda 14:00-16:00
Teams
3.02
06-1-666-5582

Tusor Balázs
egyetemi tanársegéd
csütörtök 16:00-17:00
Teams: tusor.balazs@uni-obuda.hu

Várkonyiné Prof. Dr. Kóczy Annamária
egyetemi tanár
hétfő 14:00-16:00