Szoftvertervezés és -fejlesztés Intézet

Az intézet oktatási és kutatási portfóliója a tágabb értelemben vett szoftverfejlesztéshez kapcsolódik: a tervezéstől az implementáción és tesztelésen keresztül egészen az  üzemeltetésig. Az egyetemi oktatástól elvárható elméleti hátteren (programozás- és algoritmuselmélet) túlmutatva, a kar hírnevéhez igazodva különleges hangsúlyt fektetünk a gyakorlatorientált képzésre (programozási nyelvek és technikák).

Ennek kiteljesedése az intézet által kezelt „Szoftvertervezés és –fejlesztés specializáció”, ahol a hallgatók megismerkedhetnek a nagy rendszerek fejlesztéséhez szükséges  elméleti ismeretekkel (tervezési módszertanok, párhuzamos és elosztott programozás, haladó algoritmusok, stb.), illetve az ehhez szükséges gyakorlattal. A résztvevők  számára nem pusztán lehetőség, hanem elvárás is a napi ipari szoftverfejlesztési gyakorlatban bevált módszerek (verziókezelés, automatikus tesztelés, csapatmunka, agilis módszertan, stb.) használata.

A kar oktatói széleskörű ipari tapasztalattal és kapcsolatokkal rendelkeznek a K+F területén, aminek köszönhetően biztos tudásra tehettek szert az aktuális trendekkel  (képfeldolgozás, heurisztikák, Deep Learning, High Performance Computing, stb.) kapcsolatban. Ezen fejlesztési projektek gyakorlati tapasztalatait nem csak a hétköznapi oktatásba sikerült beépíteni, hanem ezeken keresztül lehetőséget tudunk nyújtani az érdeklődő hallgatók számára a kutatási feladatokba való bekapcsolódásra is.


Titkárság:
Tel.: +36 (1) 666 5550
Fax: +36 (1) 666 5522 / +36 (1) 666 5551


Az intézet honlapja az alábbi linken érhető el.


A fogadóórán való részvételhez minden esetben szükséges előzetesen egyeztetni emailben!

Munkatársaink

Konzultációs időpont
Elérhetőség
Publikációk

Dr. Vámossy Zoltán Imre
egyetemi docens
intézetigazgató, TDK felelős, ETDT elnök
hétfő 16:00-17:00
Teams vagy személyesen
vamossy.zoltan{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5550
3.14

Kiss Dániel
egyetemi tanársegéd
intézetigazgató-helyettes
hétfő 10:00-11:00
Teams vagy személyesen
kiss.daniel{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5568
3.11

Csernyey-Jakab Erika
igazgatási ügyintéző
jakab.erika{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5550
3.13

Balázs Elemér
egyetemi gyakornok
kedd 17:30-20:00
Teams vagy személyesen
balazs.elemer{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5568
3.11

Dr. Csink László
egyetemi docens
hétfő 14:00-15:00
személyesen
csink.laszlo{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5581
3.03

Dr. Dineva Adrienn
egyetemi docens
szerda 11:00-12:00
személyesen
dineva.adrienn{kukac}nik.uni-obuda.hu
4.22

Duzmath Bálint
egyetemi gyakornok
szerda 18:00-19:00
Teams
duzmath.balint{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5575
3.09

Egres Kata
egyetemi gyakornok
hétfő 17:00-18:00
Teams
egres.kata{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5579
3.08

Dr. Erdődi László
egyetemi adjunktus
Etikus Hacker Labor vezető
-
erdodi.laszlo{kukac}nik.uni-obuda.hu
3.10

Prof. Dr. Galántai Aurél
Professor Emeritus
csütörtök 18:00-19:00
Teams
galantai.aurel{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5920
4.21

Gáspár Balázs
egyetemi gyakornok
csütörtök 13:30-14:30
személyesen
gaspar.balazs{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5581
3.03

Dr. Hajnal Ákos
egyetemi adjunktus
péntek 12:00-13:00
Teams
hajnal.akos{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5532
3.12

Dr. Kertész Gábor
egyetemi docens
kutatási dékánhelyettes
kedd 12:30-13:30
Teams vagy személyesen
kertesz.gabor{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5528
4.04

Dr. Király Zoltán
egyetemi adjunktus
péntek 14:15-15:15
Teams
kiraly.zoltan{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5531
1.17a

Koschek Vilmos
óraadó
-
koschek.vilmos{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5581
3.03

Kovács András
egyetemi tanársegéd
szerda 13:30-14:25
személyesen, előző nap délig egyeztetve
kovacs.andras{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5579
3.08

Molnár Attila
egyetemi gyakornok
csütörtök 19:00-20:00
Teams
molnar.attila{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5582
3.02

Dr. Mosavi Amirhosein
egyetemi docens
-
amir.mosavi{kukac}nik.uni-obuda.hu
4.22

Pintér Ádám
egyetemi tanársegéd
kedd 17:00-18:00
Teams vagy személyesen
pinter.adam{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5568
3.11

Schmuck Balázs
tanszéki mérnök
SAP Kompetencia Központ rendszergazda
szerda 17:00-18:00
személyesen
schmuck.balazs{kukac}nik.uni-obuda.hu
3.19

Dr. Sergyán Szabolcs
egyetemi docens
szerda 18:00-19:00
Teams
sergyan.szabolcs{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5550
3.13

Dr. Simon-Nagy Gabriella
egyetemi adjunktus
csütörtök 14:30-16:00
személyesen
nagy.gabriella{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5575
3.09

Sipos Miklós
egyetemi tanársegéd
kedd 11:00-12:00
személyesen, előző nap délig egyeztetve
sipos.miklos{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5579
3.08

Szabó-Gali Ákos
egyetemi gyakornok
csütörtök 14:00-15:00
személyesen
szabo-gali.akos{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5582
3.02

Prof. Dr. Szeidl László
Professor Emeritus
csütörtök, 15:00-16:00
Teams
szeidl.laszlo{kukac}uni-obuda.hu
+36 1 666 5920
4.21

Prof. Dr. Szénási Sándor
egyetemi tanár
szakterület felelős, CUDA Teaching Center vezető
hétfő 12:35-13:35
személyesen
szenasi.sandor{kukac}nik.uni-obuda.hu
+36 1 666 5532
3.12

Dr. habil. Tick József
címzetes egyetemi tanár
kedd 13:25-14:25
személyesen
tick{kukac}uni-obuda.hu
+36 1 666 5668
3.10

Dr. Tusor Balázs
egyetemi adjunktus
hétfő 17:00-19:00
Teams
tusor.balazs{kukac}nik.uni-obuda.hu
3.04

Várkonyiné Prof. Dr. Kóczy Annamária
egyetemi tanár, Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnök
varkonyi-koczy{kukac}uni-obuda.hu
+36 1 666 5537
4.17