2017/2018. tanév előtti tanterv Mérnökinformatikus (MSc)

Képzési idő

 • Nappali tagozaton: 4 félév, 980 kontaktóra
 • Esti tagozaton: 4 félév, 490 kontaktóra

Megszerezhető kreditek száma

120 kredit

Végzettségi szint és a szakképzettség

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • A mesterképzési szak megnevezése: Mérnök informatikus / Engineering Information Technology
 • Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
 • Szakképzettség: Okleveles mérnök informatikus
 • Szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Engineering Information Technologist

Képzési területKredit pont
Matematikai és természettudományi alapismeretek22
Gazdasági és humán ismeretek10
Szakmai törzsanyag27
Differenciált szakmai ismeretek25
Szabadon választható6
Diplomamunka30
Összesen120

Nyelvi követelmények

A végbizonyítvány megszerzésének feltétele

Nincs nyelvi követelmény a végbizonyítvány megszerzését illetően.

Az oklevél kiadásának feltétele

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos irodalma van államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú és angol nyelvből államilag elismert, alapfokú (B1) komplex típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges.

A képzés formái

 • Nappali
 • Esti

Az ismeretek ellenőrzése

 • Évközi jegy
 • Vizsga
 • Záróvizsga

A záróvizsgára bocsátás feltételei

 • Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése
 • A bíráló által elfogadott diplomamunka

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket —a diplomamunka elkészítése kivételével — teljesítette, és az előírt kreditet megszerezte.

A záróvizsga részei

A záróvizsga a diplomamunka védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll (felkészülési idő tantárgyanként legalább 30 perc), amelyet a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letennie.

A záróvizsga eredménye

A diplomamunkára és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek – a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő – súlyozott átlaga az alábbiak szerint:

Z =(SZD + Z1+Z2+…+Zm)/(1+m).

Oklevél kiadásának feltétele

 • Sikeres záróvizsga
 • Nyelvi követelmény teljesítése

Tantervek