52. Tudományos Diákköri Konferencia

A konferenciára előzetesen nevezni kell a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK jelentkezési portálon (tdk.nik.uni-obuda.hu), majd véglegesítés után a konzulensének is engedélyeznie kell a jelentkezést 2020. október 22. (csütörtök) délig (12:00 óra).

A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos TDK konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait: 35. OTDK központi felhívása (www.otdt.hu). A dolgozatot – az Egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – november 12. (csütörtök) délig (1200 óra) a kari TDK rendszerben is rögzíteni kell, amelyet a konzulensnek is támogatnia kell a kari TDK jelentkezési portálon: tdk.nik.uni-obuda.hu

Az 52. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetését 2020. november 25., szerda 17:00-ra tervezzük a 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. Aud. Max. előadóba.

Időpontok

október 22. 12:00

A kari elektronikus TDK rendszerben (https://tdk.nik.uni-obuda.hu/ ahol más kar esetében nik helyett a kar kódja szerepel) elkészített, véglegesített jelentkezési anyagot a konzulensnek engedélyeznie kell ezen határidőig.

október 22.

A kari TDT elnök eljuttatja a tartalmi kivonatokat és a jelentkezési lapokat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

október 22.

A kari TDT elnök összeállítja a kari szekciók programját (az előadások 15 percesek, melyet 10 perces vita követhet) a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, a zsűrik előzetes adatait és a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket eljuttat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

október 29.

A kari TDT elnök eljuttatja a szekciók elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

november 12. 12:00

A TDK dolgozatokat az egyetemi plágium ellenőrző és a kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.

november 16. 12:00

Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése az elektronikus rendszerben, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.

november 17.

Az Óbudai Egyetem 52. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.

november 17.

A kari TDT elnök eljuttatja a kari szekciók eredményeit és a dolgozatok bírálatait az ÓE ETDT elnökének.

november 25. 17:00

Ünnepélyes eredményhirdetés (1034 Budapest Bécsi út 96/b. Aud. Max.)

Letölthető dokumentumok