Az Év Projektmenedzsment Diplomamunkája Pályázat 2021

A pályázat célja

 • Projektmenedzsment témában készített diplomamunkákon keresztül a fiatal szakemberek és munkájuk bemutatása a projektmenedzsment szakma képviselói számára,
 • a fiatal szakemberek szakmai előmenetelének elősegítése,
 • a projektmenedzsment szakma számára utánpótlás biztosítása,
 • a projektmenedzsment kultúra fejlesztése.

A pályázat kiírója és a díj adományozója


A pályázat kiírója a PMI Budapest, Magyar Tagozat a Project Management Institute Magyar szervezete. Együttműködő partnere a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) Projektmenedzsment Szakosztálya.

Kik Pályázhatnak?

Az Év Projektmenedzsment Diplomamunkája Díjra pályázhatnak mindazok, akik bármely felsőoktatási intézményben a pályázati időszakot megelőző két tanév (akadémiai év) bármelyike során benyújtották és sikeresen megvédték magyar vagy angol nyelvű, projektmenedzsment témájú BSc/BA, MSc/MA vagy MBA dolgozatukat, ahol projektmenedzsment módszereket és eszközöket alkalmaztak, illetve projektmenedzsment módszertan elméleti és gyakorlati tartalmakat, eredményeket mutattak be.

Miért érdemes pályázni?


Az Év Projektmenedzsment Diplomamunkája pályázat díj nyertese:

 • elnyeri a projektmenedzsment szakma által elismert az „Év Projektmenedzsment Diplomamunkája” díjat, melyet ünnepélyes átadó keretében vehet át a PMI Budapest, Magyar Tagozat éves angol nyelvű Art of Projects konferenciáján,
 • ingyenes részvételi lehetőséget kap a PMI Budapest, Magyar Tagozat Art of Projects konferenciáján,
 • ingyenes részvételi lehetőséget kap a HTE szervezésében megrendezendő PM Fórum projektmenedzsment konferencián,
 • nevezésre kerül a PMIEF James R. Snyder International Student Paper of the Year Award díjra,
 • bemutatkozási lehetőséget kap a PMI Budapest, Magyar Tagozat honlapján,
 • az első három legjobbnak ítélt dolgozat szerzője a Kiírók elismerő oklevelén túl választhat egy, a PMI gondozásában megjelent szakkönyvet,
 • az első három helyezett konzulensének díja: egy tetszőlegesen választott, a PMI gondozásában megjelent szakkönyv.
 • lehetőség a PMI Budapest honlapján való megjelenésre egy rövid (nagyjából 2 oldalas) szakmai cikkel, mely a pályamunka bemutatását tartalmazza
 • lehetőség a pályamunkákból készített kiadványban való megjelenésre egy, a diplomamunkából készített 15-20 oldalas kivonat megírásával
 • lehetőség a diplomadolgozat publikálására a projektvezetői közösség számára a PMI Budapest, Magyar Tagozat honlapján

A pályázat lebonyolításának menete

 • Pályázni az alábbi dokumentumok együttes benyújtásával lehet: (1 db ZIP fájlt várunk)
 • szakdolgozattal vagy diplomamunkával megegyező dokumentum PDF formátumban;
 • szakdolgozat vagy diplomamunka egyoldalas kivonata (amennyiben a dolgozat nem tartalmaz ilyen összefoglalót);
 • kitöltött pályázati adatlap;
 • opcionálisan csatolható a konzulens ajánlása, illetve a bírálatok.

A pályázati anyagot 2021. július 15-ig kérjük benyújatni elektonikusan ezen az űrlapon, ide kattintva!

Az elbírálás külön történik Ba/BSc és Ma/MSc kategóriákban.

A munkákat a PMI Budapest, Magyar Tagozat által delegált elnök vezetésével a PMI Budapest Magyar Tagozat és a HTE szakemberei bírálják el az alábbi szempontrendszer szerint:

 • a projektmenedzsment relevancia mértéke
 • a dolgozat témája és célja
 • elméleti és irodalmi ismeretek alkalmazása
 • egyéni kutatási munka színvonala és/vagy gyakorlati alkalmazhatósága
 • szerkezet és forma

Az eredményhirdetésre a PMI Budapest, Magyar Tagozat 2021. november 4-én megrendezésre kerülő Art of Projects konferencián, a projektmenedzsment közösség jelenlétében kerül sor.

További kérdés esetén a kepzes{kukac}pmi.hu e-mail címen állunk az érdeklődők rendelkezésére:

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
PMI Budapest, Magyar Tagozat

Záróvizsgával kapcsolatos információk

Szakdolgozat

A 2020/21. tanév 1. félévben a járványhelyzetre tekintettel a szakdolgozatok beadása kizárólag elektronikus formában történik a Neptun rendszeren keresztül. A bíráló, a vizsgabizottság, és az ÓE archívuma is a digitális verziót kapja meg, mely megfelelt a plágium ellenőrzés során.

Feltöltési határidő: 2020. december 15. 23:59.

A feltöltéssel kapcsolatban bővebb információ a https://neptun.uni-obuda.hu/szakdolgozat oldalon érhető el.

A záróvizsgák időpontja: január 25-29 között, beosztás szerint.

Előrehozott záróvizsga: január 5.

A 11/2020. (XII. 14.) rektori utasításnak megfelelően a hallgatók, az oktatók és a munkatársak egészségének védelme érdekében a záróvizsgák online formában kerülnek lebonyolításra. Az online formában szervezett záróvizsga gördülékeny lebonyolítása, valamint a minőségbiztosítás érdekében a következő protokoll betartása került meghatározásra:

A vizsgáról kizárólag a záróvizsga-bizottság készíthet kép- és hangfelvételt, amit legkésőbb 2021. február 28-ig tárolhat. A hallgató eddig a határidőig, illetve az oklevél hivatalos átvételéig kérheti a felvétel megtekintését.

Általános szabályok

 1. A rektori utasításnak megfelelően törekedni kell a záróvizsga során nem megengedett eszközök használatának megakadályozására.
 2. A hallgató köteles a vizsgához szükséges technikai feltételeket, valamint a nyugodt környezetet biztosítani.
 3. A hallgató köteles a záróvizsga bizottság, vagy a jegyzőkönyv vezető kérésére magát személyi azonosító dokumentum felmutatásával igazolni.
 4. A hallgató a záróvizsgát a diplomamunka/szakdolgozat bemutatásával kezdi, erre legfeljebb 10 perc áll rendelkezésére. A prezentáció során a hallgató képernyőmegosztást alkalmaz. A bizottság kérheti a prezentáció rövidítését, összegzését. Ezután a vizsgabizottság kérdéseket tesz fel a diplomamunka/szakdolgozathoz kapcsolódóan. A prezentáció után a képernyőmegosztást ki kell kapcsolnia a hallgatónak.
 5. A diplomamunka/szakdolgozat védést a vizsgabizottságba beosztott összes hallgató végig hallgathatja (kivéve a titkosított dolgozat védését), vagy a védése után kiléphet.
 6. A sikeres védést követheti csak tételhúzás.
 7. A felelés a MS Teams rendszerben közzétett bizottsági táblázatokban szereplő sorrendben történik.
 8. A vizsgázó véletlenszám-generátorral kap egy tételt. Felkészülési idő nincs. Pár mondatban összefoglalja az adott témát, majd a vizsgáztatók kérdéseire azonnali válaszadás történik.
 9. A vizsgán a hallgató csak az előírás szerint használhatja a kamerát és a teljes képernyőt, emellett tőle a vizsgakörnyezet megmutatása bármikor kérhető.
 10. Tételhúzást követő technikai probléma esetén (pl. internetes kapcsolat megszakadása vagy akadozása, probléma a kép és/vagy hang továbbításában, stb.), amennyiben a kapcsolat nem állítható azonnal helyre, a bizottság két további ismételt alkalommal kezdeményezi a hallgató záróvizsgájának folytatását a hallgató újbóli hívásával. Ezt kétszer kell a bizottságnak megpróbálnia, ahol a két hívás között minimum 5 perc kell elteljen. A visszahívásokat a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A helyreállított kapcsolat után a bizottság nem a vizsgatételt vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó ismereteket kérdezi, hanem a szak tekintetében releváns más kérdéseket tehet fel a hallgatónak.
 11. Technikai probléma miatt végleg megszakadt vizsga nem minősül érdemjegyszerzési kísérletnek vagy eredménytelen vizsgának.
 12. Amennyiben egy hallgató a záróvizsga kezdetétől számított fél órán belül nem érhető el és a bizottság kétszer megismételte behívását (a két hívás között 15 perc szünetet tartva) eredménytelenül, a hallgató hiányzónak minősül. A hiányzó hallgató vizsgája nem minősül érdemjegyszerzési kísérletnek vagy eredménytelen vizsgának.
 13. A Teams rendszerben esetlegesen fellépő problémák orvoslásának és a záróvizsga lefolytatásának biztosítása érdekében a hallgató a kari Dékáni Hivatalvezetőnek előzetesen megküldi, hogy milyen alternatív platformot tud használni (pl. Skype, Viber, Messenger), valamint megküldi ezen az elérhetőségét.
 14. A technikai problémák elkerülése érdekében a záróvizsgára jelentkezett hallgatók kötelesek a Neptunban nyilvántartott elérhetőségüket (email cím, telefonos elérhetőség) ellenőrizni A hallgató vállalja, hogy azokban 2020. december 15. után változtatást nem eszközöl, illetve, ha saját maga módosítani nem tudja, akkor a változtatás iránti kérelmével legkésőbb 2020. december 15-ig fordul írásban a tanulmányi ügyintézőjéhez.
 15. A hallgató felelőssége és feladata, hogy olyan eszközről jelentkezzen be, mely alkalmas arra, hogy a záróvizsgakor használt alkalmazás a hang és képi átvitelt megfelelő minőségben egyaránt biztosítani tudja.
 16. A vizsga során a hallgató által használt helyiségben csak és kizárólag ő maga lehet jelen. Kivételt képeznek a speciális szükségletű hallgatók, amennyiben szóbeli kommunikációjukban akadályoztatva vannak, vagy a technikai eszközök kezelése számukra nem lehetséges: ilyenkor a segítő személy jelenlétéről a bizottság elnöke dönt, illetve felügyeli az ő közreműködését. A bizottság bármikor kérheti, hogy a hallgató a vizsgakörnyezetet kamerán keresztül azonnal mutassa be. Ha ennek a hallgató nem, vagy csak vonakodva, késlekedve tesz eleget, a vizsgát annak eredménytelen minősítésével a bizottság felfüggesztheti, és a hallgató csak a következő záróvizsga-időszakban kísérelhet meg új vizsgát.
 17. A hallgató vállalja, hogy a vizsga során kameráját nem kapcsolja ki, mikrofonját nem némítja el, nem használ a fülbe közvetlen közelről hangjelet továbbító eszközt (pl. headsetek, különféle fülhallgatók). A hallgató környezetét nem maszkolhatja, vagy bármilyen módon nem takarhatja ki például alternatív háttér beállításával.
 18. A hallgató nyilatkozik, hogy meg nem engedett eszközt vagy más személy segítségét a vizsga során nem vesz igénybe.
 19. A személyhez fűződő jogok védelme érdekében a vizsgáról sem a hallgató, sem a záróvizsga-bizottság nem készíthet sem képi sem hangfelvételt.

A záróvizsga helye

A záróvizsga helye az MS TEAMS ALKALMAZÁS. A záróvizsgára jelentkezett hallgatók meghívást kapnak az egyes záróvizsga-bizottságokba. Akinek van ÓE-s …@stud.uni-obuda.hu e-mail címe (amelyet minden aktív hallgató a support@uni-obuda.hu e-mail címen igényelhet) azokat felvesszük az egyes bizottságokba. Akinek nincsen ilyen, mert már korábban abszolvált, annak pedig meghívót küldünk a vizsgabizottság felületére a Neptunban megadott e-mail címére, és Guest (vendég) státuszban tud a kiküldött linken belépni.

Kötelező főpróba: záróvizsga-konzultáció

Záróvizsga konzultációval egybekötött technikai próbát a január 18-i héten tartunk. A pontos időpontról a specializáció felelősök Neptun üzenetben tájékoztatják az érintett hallgatókat. A részvétel kötelező! Kérjük, hogy erre az időpontra minden záróvizsgázni szándékozó készüljön fel, hogy mind a kamerát, mind a mikrofont és a képernyőmegosztást tesztelni tudja.

Akinek problémát okoz elérni a záróvizsga Teams felületet, az január 15-ig jelezze a specializáció felelősének, még a konzultációt megelőzően kérjen segítséget.

Az egyes specializációk záróvizsgájáért felelősök elérhetősége:

BSc

Informatikai biztonság és Rendszermérnök specializáció,
Kiberbiztonsági szakmérnök/szakember SZT:

Dr. Póser Valéria poser.valeria{kukac}nik.uni-obuda.hu

Vállalati információs rendszerek specializáció:

Dr. Holyinka Péter holyinka.peter{kukac}nik.uni-obuda.hu
Dr. Fleiner Rita fleiner.rita{kukac}nik.uni-obuda.hu

Beágyazott rendszerek és Mobil informatika specializáció:

IoT, beágyazott rendszerek és robotika specializáció

Dr. habil. Molnár András molnar.andras{kukac}nik.uni-obuda.hu,
Lovas István lovas.istvan{kukac}nik.uni-obuda.hu

Szoftverrendszerek fejlesztése specializáció,

Szoftvertervezés és –fejlesztés specializáció

Robotika specializáció (BSc),
Informatikai és automatizált rendszerek specializáció:

Dr. habil. Szénási Sándor szenasi.sandor{kukac}nik.uni-obuda.hu

IT Security and Systems Engineer Specialization:

Cloud service technologies and IT security specialization

Felhőszolgáltatási technológiák és IT biztonság specializáció

Dr. habil. Lovas Róbert lovas.robert{kukac}nik.uni-obuda.hu,
Balázsné Dr. Kail Eszter kail.eszter{kukac}nik.uni-obuda.hu

Big Data és üzleti intelligencia specializáció

Dr. Fleiner Rita fleiner.rita{kukac}nik.uni-obuda.hu

MSc

Robotics specialization,
Robotika specializáció,
Biomedical engineering specialization,
Orvosi mérnökinformatikai specializáció:

Dr. Eigner György eigner.gyorgy{kukac}nik.uni-obuda.hu

Kérjük a záróvizsgázókat, hogy prezentációjuk pontosított változatát 2020. január 15. 20 óráig töltsék fel a Moodle rendszerbe. A prezentációhoz ajánlott sablon az alábbi linken tölthető le.

Vizsgáztatás rendje

Az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 1. számú melléklete, Az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, valamint az Óbudai Egyetem Tanulmányi Ügyrendje alapján:

 • a hallgató csak abban az esetben vehet részt aláíráspótló vizsgán/évközi jegy pótláson/vizsgán, ha az összeget befizette (pótlás esetén), időben feljelentkezett a vizsgára és a vizsgalapon, a névsorban szerepel a neve {TVSz 47. § (8) és (9)}
 • hallgatók a Neptun rendszeren keresztül jelentkezhetnek vizsgákra a vizsgajelentkezési időszakban {TÜ 3:6 § (1)}
  // Vagyis nem a TO munkatársainak feladata a hallgatót vizsgára jelentkeztetni.
 • a jelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra. {TÜ 3:6 § (6)}
 • utólag nem lehet hallgatót felíratni a vizsgaalkalomra. {TÜ 3:6 § (7)}
  // Vagyis a TO munkatársai sem vehetik fel utólag a vizsgát a hallgatónak.

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Demonstrátori megbízásra a 2020/21 tanév II. félévére

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara – az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszeréről szóló szabályzata (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2020/21 tanév II. félévére.

 I. Megpályázható helyek

A megpályázható tárgyak listáját a pályázati űrlap tartalmazza (link lejjebb). A havi ösztöndíj összege a foglalkoztatás mértékétől függően, a szabályzatban meghatározott 16.000, 32.000 vagy 48.000 Ft.

 II. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,
 3. legutolsó aktív félévében legalább 3,0 kreditindexet ért el,
 4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,
 5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és
 6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.

 III. Benyújtandó dokumentumok

 • Pályázati űrlap (letölthető innen), a kreditindex mezőt hagyják üresen;
 • Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);
 • Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése, tanulmányi eredmény részletezése a megpályázott tárgy[ak] által érintett témakörökből, szigorlat eredménye, illetve minden egyéb, amit figyelembe veendőnek ítél);
 • (Megj.: Kreditigazolást és utolsó aktív féléves indexmásolatot nem kérünk, központilag kérjük le a TO-ról).

IV. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt  2020. január 14. csütörtök 16:00 óráig Simon-Nagy Gabriella részére elektronikusan a <nagy.gabriella@nik.uni-obuda.hu> címre kell megküldeni.

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási bizottság bírálja el a vizsgaidőszak végéig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.