Doktorandusz szemináriumok 2021 őszén

A Neumann János Informatikai Karon hagyományos a PhD teadélutánok rendezése, ahol a doktori képzésben részt vevő hallgató kollégák rendszeresen beszámolnak kutatási tevékenységükről a munkatársaiknak. A doktoranduszok számára a rendszeres visszajelzés komoly értékkel bír, a folytonos visszacsatolás által pontosítható a kutatás iránya, az alkalmazott módszertan, a prezentáció módja vagy éppen a disszertáció szövegezése. Ebben a félévben négy alkalommal biztosítunk lehetőséget a kollégáknak a kutatási területük bemutatására.

A tervezett előadások:

 • 2021. október 27. szerda, 16:00, F09
  • Kiss Dániel: Tumorsejtek kollektív viselkedésének vizsgálata ágensalapú modellek alkalmazásával
  • Pintér Ádám: Forráskódok nyelvfüggetlen analízise GPU-n, gépi tanuláson alapuló technikával
  • Simon-Nagy Gabriella: Eljárások, modellek és módszerek beszéd- és mozgáskorlátozott személyek támogatására intelligens térben
 • 2021. november 11. csütörtök, 16:00, F09
  • Fekete György: A biomechanikai mozgásvizsgálatok eredményének összehasonlító elemzése
  • Nagy Tamás: Robotsebészeti mozgásminták elemzése és alacsonyszintű automatizálása
  • Tusor Balázs: Soft Computing Methods for Classification Problems in Intelligent Space
 • 2021. november 26. péntek, 16:00, F01
  • Farkas Attila: Mély gépi tanulási folyamatok vizsgálata párhuzamos és elosztott környezetben
  • Rusznák Attila: Adatvezérelt optimalizálás ágens alapú párosítási rendszerekre
  • Somlyai László: Mobil robot környezetének valósidejű térképezése
 • 2021. december 8. szerda, 16:00, F09
  • Kovács András: Monolitikus alkalmazások fordítása elosztott mikroszolgáltatásalapú architektúrára, gépi tanulás alapú erőforrásbecsléssel
  • Rigó Ernő: MI-orientált felhő architektúrák információbiztonsága
  • Tureczki Bence: A mesterséges intelligenciával támogatott blokklánc struktúra előnyeinek kihasználása biztonság-orientált intézményi kormányzásban

Az eseményeken – a hagyományoknak megfelelően – közös teázásra invitáljuk a résztvevőket. Minden munkatársunkat, és a tudományos kutatás iránt érdeklődő hallgatókat szeretettel várjuk!

Logisztikai Csapatbajnokság 2021/22

Egymillió-kétszázezer Forint Összdíjazású Országos Logisztikai Csapatbajnokság 2021/22 a jövő Logisztikusainak

A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja immár KILENCEDIK alkalommal országos szintű logisztikai csapatbajnokságot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói részére.

A verseny célja

 1. Tehetséggondozás: olyan kiváló tehetséggel és motivációval bíró hallgatókból álló csoport kiválasztása, akik élethivatásként tekintenek a logisztikára. Kulcsszavak: lexikális tudás, gyakorlatorientáltság, csapatmunkára való hajlam, folyamatok gyors átlátása, vezetői készségek, innovációs készségek. A csapatok a felkészülés és lebonyolítás révén is tanulnak-fejlődnek.
 2. Szakmai kötődés kialakítása a verseny nyújtotta élmény által.
A nevezésre jogosultak

Csapatversenyt hirdetünk!
A csapatokat 5 fő kell, hogy alkossa és 1 felkészítő tanár. Egy csapatban több, különböző felsőoktatási intézmény hallgatói is részt vehetnek, ez nem kizáró tényező. Így lehetőség van arra, hogy egy bajnokságon belül a különböző főiskolák, egyetemek nézőpontjait szintetizáljuk, és a gyakorlatiasságot fejlesszük.

Egy intézményből több csapat is nevezhet. A felkészítő tanárok természetesen sem a feladatok összeállítására kialakított szakmai csapatban, sem a zsűriben nem vehetnek részt.

BSc és MSc képzéseken résztvevő egyetemista és főiskolás nappali tagozatos hallgatók vehetnek részt, mérnöki és gazdasági szakokról, magyarországi és határon túli magyar képzésű felsőoktatási intézményekből.

A szakirány tekintetében a szervezők nem szabnak korlátokat, a versenyben a logisztikai érdeklődés fontos, bármely évfolyamról alakíthatnak csapatot.

Javasoljuk több szakterületről, szakirányról összeállítani a csapatok tagjait a kiírt feladatok megoldásához szükséges a szélesebb körű ismereti háttér, pl. logisztikus, mérnöki, informatikus, gazdasági szakos hallgató.
Felkészítő lehet bárki, akit a csapattagok választanak (pl. PhD hallgató, oktató-kutató egy felsőoktatási intézményben).

Dokumentumok

További információk: https://nlvklub.hu/csapatbajnoksag/

Magyarország és a közép-európai térség az EU-ban, az EU a világban

Az Országgyűlés elnöke, az igazságügyi miniszter és az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője idén is kiírta a “Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” c. pályázatot egyetemi, főiskolai hallgatók részére.

A pályázatra 30 év alatti magyarországi, illetve Magyarországgal szomszédos, magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézmények hallgatói pályázhatnak a kiírásban szereplő egyik témakörben magyar nyelven megírt, jeligés dolgozattal.

Felhívjuk szíves figyelmét a kiírásban közzétett függelékre, mely a pályázat formai követelményeivel és az adatkezeléssel kapcsolatosan tartalmaz lényegi információkat.

A pályaműveket, valamint a szükséges mellékleteket elektronikusan kell benyújtani az eupalyazat{kukac}parlament.hu címen.

A beküldési határidő: 2022. január 10. (hétfő).

A pályázat díjazottjai 500.000 Ft-ig terjedő pénzjutalomban, továbbá az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének felajánlása jóvoltából értékes tárgyjutalomban részesülnek.

A pályázati kiírás pontos helye:
https://www.parlament.hu/web/guest/palyazati-kiirasok-tvig