MICHELBERGER MESTERDÍJ

Pályázni olyan írásbeli pályaművel lehet, ami megfelel a következő feltételeknek:

 • Tudományos és gyakorlat által alátámasztott (műszaki, természettudományi, mérnöki jellegű) jelentős eredmény elérésén és bemutatásán alapul.
 • Benyújtója 40 évesnél nem idősebb olyan alkotó (pl. végzett PhD-s hallgató vagy fiatal), aki az eredményeket meghatározó „Mester és tanítványa” kapcsolatban, szakmai együttműködésben Magyarországon érte el.
 • A pályázatban az elvégzett kutató munkát és az eredményeket úgy kell tömören bemutatni, hogy abban a „Mester” szerepe és méltatása is megfogalmazódjon.
 • A pályázat tartalmazzon egyéves konkrét kutatási tervet, amelyet írásbeli nyilatkozattal igazoltan befogad egy hazai kutatóhely.
 • A pályázó vállalja, hogy beszámol az egyéves kutatómunka eredményeiről és annak közleményeiben feltünteti az MMA „MICHELBERGER MESTERDÍJ” támogatását.

A DÍJ két részből áll

 • a Mester részére Michelberger portrét ábrázoló plakett és oklevél
 • a pályázó fiatal részére oklevél és egy éves (12 hónap) támogatás további tudományos kutatások folytatására (300 eFt/hó összegben).
 • A DÍJ-at az alapítók és a támogatók képviselőiből álló zsűri ítéli oda.
 • A DÍJ átadása: MMA közgyűlésen, vagy MMA nyilvános rendezvényen, ahol a díjazott rövid előadásban bemutatja a nevezett, illetve a támogatásból elért eredményeit.

Jelen második kiírás eredményhirdetésének tervezett alkalma és időpontja: a Magyar Mérnökakadémia ülése, 2021. január vége.

A pályázat beadási határideje: 2021. 12. 15-én 15 óráig való beérkezéssel, zárt borítékban.

A borítékon kerüljön feltüntetésre: „MICHELBERGER MESTERDÍJ” pályázat, a pályázó neve, elérhetősége: címe; e-mail, telefon és a pályamű címe. A pályázatot 1 pld. nyomtatott változatban és elektronikusan .pdf formátumban egy adathordozóra mentve, zárt borítékban kell a „Magyar Mérnökakadémia” címére eljuttatni:

H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. (BME D. ép. 108. szoba); Postacím: 1507 Budapest, Pf. 149.; Tel: +36-20-9510667; mma@mernokakademia.hu

A pályázat tartalmazza a következő adatokat:
A pályázó neve, tudományos fokozata, a megszerzés helye, ideje,
az egyéves új pályázatot befogadó kutatóhely adatai és befogadó nyilatkozata;

A korábbi kutatásokban: Mesterének neve, elérhetősége: címe, telefon, e-mail; jelenlegi munkahelye.

Pályázati felhívás vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony betöltésére

A pályázat célja:

A magyar nyelv és kultúra megismertetése, oktatása és terjesztése külföldi felsőoktatási intézményben vagy külföldi magyar intézetben (a továbbiakban együtt: fogadóintézmény), valamint a fogadóintézmény igénye szerinti külföldi hungarológiai kutatási és oktatási tevékenységben való részvétel elősegítése és támogatása.

Pályázat benyújtási határideje:

2021. november 5., déli 12:00 óra (közép-európai idő /CET/)

A pályázati feltételeket a felhívás 3. pontja, a benyújtandó dokumentumokat a felhívás 9. pontja tartalmazza.

A pályázat benyújtása:

A felhívás 9. pontban meghatározott dokumentumokból álló pályázati anyagot 2021. november 5., déli 12:00 óráig (közép-európai idő /CET/) a lektori{kukac}mfa.gov.hu címre kell elektronikusan benyújtani. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: Vendégoktatói pályázat 2022/2023. A dokumentumokat a megadott formátumokban, maximum 5 MB terjedelemben kell csatolni. A 9.2. a) és c) pontban meghatározott dokumentumok (magyar nyelvű önéletrajz és magyar nyelvű oktatási terv) eredeti, aláírt változatát legkésőbb 2021. november 5. napi postai feladási dátummal kell eljuttatni a minisztérium részére, a KKM Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztály, 1027 Budapest, Bem rakpart 47. címre. A borítékon kérjük feltüntetni: Vendégoktatói pályázat 2022/2023.

További információ az alábbi PDF fájlban:

Pályázati felhívás

Huawei online akadémia

A Huawei Techologies Hungary Kft. és az Óbudai Egyetem közötti együttműködésnek köszönhetően a hallgatóinknak elérhetővé vált a Huawei ICT Academy program, melynek keretein belül lehetőség van több modern szakmai témakörben online kurzusokat teljesíteni, mint például a mesterséges intelligencia, a cloud rendszerek, IoT és a Big Data.

A kurzuskínálat eléréséhez regisztrálni szükséges a https://e.huawei.com/en/talent/#/ict/become-ict-student oldalon leírtaknak megfelelően, csatlakozni az “Obuda University” akadémiához, ezt követően elérhetőek a tananyagok (https://e.huawei.com/en/talent/#/search). Kérjük, hogy regisztrációkor a @stud.uni-obuda.hu végű címet adják meg!

Hasznos dokumentumok

Logisztikai Csapatbajnokság 2021/22

Egymillió-kétszázezer Forint Összdíjazású Országos Logisztikai Csapatbajnokság 2021/22 a jövő Logisztikusainak

A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja immár KILENCEDIK alkalommal országos szintű logisztikai csapatbajnokságot hirdet a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói részére.

A verseny célja

 1. Tehetséggondozás: olyan kiváló tehetséggel és motivációval bíró hallgatókból álló csoport kiválasztása, akik élethivatásként tekintenek a logisztikára. Kulcsszavak: lexikális tudás, gyakorlatorientáltság, csapatmunkára való hajlam, folyamatok gyors átlátása, vezetői készségek, innovációs készségek. A csapatok a felkészülés és lebonyolítás révén is tanulnak-fejlődnek.
 2. Szakmai kötődés kialakítása a verseny nyújtotta élmény által.
A nevezésre jogosultak

Csapatversenyt hirdetünk!
A csapatokat 5 fő kell, hogy alkossa és 1 felkészítő tanár. Egy csapatban több, különböző felsőoktatási intézmény hallgatói is részt vehetnek, ez nem kizáró tényező. Így lehetőség van arra, hogy egy bajnokságon belül a különböző főiskolák, egyetemek nézőpontjait szintetizáljuk, és a gyakorlatiasságot fejlesszük.

Egy intézményből több csapat is nevezhet. A felkészítő tanárok természetesen sem a feladatok összeállítására kialakított szakmai csapatban, sem a zsűriben nem vehetnek részt.

BSc és MSc képzéseken résztvevő egyetemista és főiskolás nappali tagozatos hallgatók vehetnek részt, mérnöki és gazdasági szakokról, magyarországi és határon túli magyar képzésű felsőoktatási intézményekből.

A szakirány tekintetében a szervezők nem szabnak korlátokat, a versenyben a logisztikai érdeklődés fontos, bármely évfolyamról alakíthatnak csapatot.

Javasoljuk több szakterületről, szakirányról összeállítani a csapatok tagjait a kiírt feladatok megoldásához szükséges a szélesebb körű ismereti háttér, pl. logisztikus, mérnöki, informatikus, gazdasági szakos hallgató.
Felkészítő lehet bárki, akit a csapattagok választanak (pl. PhD hallgató, oktató-kutató egy felsőoktatási intézményben).

Dokumentumok

További információk: https://nlvklub.hu/csapatbajnoksag/

Magyarország és a közép-európai térség az EU-ban, az EU a világban

Az Országgyűlés elnöke, az igazságügyi miniszter és az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője idén is kiírta a “Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” c. pályázatot egyetemi, főiskolai hallgatók részére.

A pályázatra 30 év alatti magyarországi, illetve Magyarországgal szomszédos, magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézmények hallgatói pályázhatnak a kiírásban szereplő egyik témakörben magyar nyelven megírt, jeligés dolgozattal.

Felhívjuk szíves figyelmét a kiírásban közzétett függelékre, mely a pályázat formai követelményeivel és az adatkezeléssel kapcsolatosan tartalmaz lényegi információkat.

A pályaműveket, valamint a szükséges mellékleteket elektronikusan kell benyújtani az eupalyazat{kukac}parlament.hu címen.

A beküldési határidő: 2022. január 10. (hétfő).

A pályázat díjazottjai 500.000 Ft-ig terjedő pénzjutalomban, továbbá az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének felajánlása jóvoltából értékes tárgyjutalomban részesülnek.

A pályázati kiírás pontos helye:
https://www.parlament.hu/web/guest/palyazati-kiirasok-tvig